Skip to main content

Course Description

Współczesna medycyna często wykrywa choroby we wcześniejszych stadiach, niż miało to miejsce w przeszłości.

Wiedza medyczna czyni coraz większe postępy. 

Każdy dzień pracy zawodowej związanej z opieką nad pacjentem stawia wysokie wymagania zarówno w zakresie wiedzy, jaki i umiejętności oraz kompetencji społecznych.

W procesie stawiania diagnozy rozproszone objawy układają się w konstelację, która wskazuje na określone rozpoznanie choroby. 

Przyświecającym celem kursu: Kliniczny zarys chorób, jest zwięzłe przedstawienie przyczyn powstawania wybranych chorób człowieka i ich obrazu klinicznego.

Zwięzła koncepcja kursu, o charakterze zarysu, ma stanowić swego rodzaju podstawowe, wypunktowane wskazówki ułatwiające zrozumienie procesu diagnostycznego, ale sprawia, że w określonych miejscach szata językowa kursu charakteryzuje się stosunkowo syntetycznym językiem i zawiera wiele uproszczeń oraz skrótów. 

Niech zatem kurs: Kliniczny zarys chorób, prowadzi nas poprzez konstelacje obrazów klinicznych chorób, tak aby pamięć o nich, powracała wówczas, gdy będzie potrzebna w codziennej opiece nad pacjentem.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Zainteresowanie tematyką kursu.


CELE KURSU

  • poznasz przyczyny powstawania wielu, najczęściej występujących u człowieka chorób
  • zapoznasz się z obrazem klinicznym wielu chorób i zrozumiesz ich przebieg
  • nauczysz się identyfikowąć zarówno przyczyny, jak i skutki wybranych chorób

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane zagadnienia związane z chorobami układu krwiotwórczego.

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane zagadnienia związane z chorobami układu krążenia.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane zagadnienia związane z chorobami układu oddechowego.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały zaprezentowane zagadnienia związane z chorobami układu trawiennego.

MODUŁ 5

W module piątym zostały zaprezentowane zagadnienia związane z chorobami układu wydalniczego.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy udzielić minimum 40% poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania w całym kursie oraz w teście końcowym.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie n ależy spełnić warunki zaliczenia. 


KADRA KURSU

Prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz 

Zawód lekarza wykonuje od 2004 roku. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2009. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny uzyskał w 2016. Zainteresowania naukowe ogniskował między innymi na toczniu neuropsychiatrycznym i badaniu polimorfizmu genowego, osobowości i sposobach radzenia sobie ze stresem  w twardzinie układowej, psychologicznej charakterystyce chorych na łuszczycę, zgłaszających świąd skóry, metaanalizach poświęconych ocenie stosowania leków działających na ośrodkowy układ nerwowy w terapii świądu mocznicowego i cholestatycznego, a także na pracach poglądowych z zakresu psychodermatologii.

Enroll