Skip to main content

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca bezpłatne kursy online typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses) realizowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne. Dzięki platformie, dostępnej pod adresem navioca.pl, docieramy do każdego, kto chce się uczyć bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. NAVOICA powstała w ramach projektu pn. „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy stworzył i stale rozwija platformę pod względem technologicznym. Operatorem merytorycznym do 15 lipca 2020 była Fundacja Młodej Nauki. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wspiera zaś tę inicjatywę instytucjonalnie. Projekt „Polski MOOC” ma charakter niekomercyjny.

Właścicielem platformy Navoica jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 1/3.

Obecnie w ofercie platformy Navoica są wyłącznie kursy otwarte. Nie wykluczamy, że w przyszłości kursy będą zaliczane do toku studiów.

Nazwa platformy pochodzi od dziewczyny o imieniu Nawojka – według legendy pierwszej polskiej studentki. Nazwę platformy wymawiamy więc „Nawojka”.

Aby zapisać się na kurs, należy się zarejestrować, a następnie zalogować się na platformie Navoica, wyszukać interesujący kurs, a następnie na etykiecie kursu (stronie z opisem i informacjami o kursie), kliknąć duży czerwony przycisk „Weź udział w kursie”. Pamiętaj, że możesz zapisać się na kurs wyłącznie wtedy, kiedy są na niego otwarte zapisy.

Wszystkie kursy na platformie Navoica są bezpłatne. Nie pobieramy żadnych opłat za rejestrację, zapisanie się na kurs, uczestnictwo w nim czy uzyskanie zaświadczenia.

Nie. W kursach uczestniczyć może każdy, bez względu na wiek, wykształcenie czy status zawodowy. Nie trzeba przedstawiać żadnych dokumentów.

Wszystkie kursy są dostępne w więcej niż jednej edycji, dlatego warto wracać do katalogu bądź obserwować nasze media społecznościowe, aby dowiedzieć się o dacie startu ewentualnej kolejnej edycji danego kursu.

Zazwyczaj zapisy na kurs są otwarte przed datą rozpoczęcia kursu, aby w ten sposób umożliwić uczestnictwo w kursie jak największej liczbie chętnych. Warto sprawdzić datę jego rozpoczęcia na podstronie kursu.

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie liczby kursów, w których można uczestniczyć. Warto jednak zapisać się na tyle kursów, ile zdoła się ukończyć.

Stale pracujemy nad poszerzeniem oferty kursów, dlatego zachęcamy do zaglądania do katalogu kursów lub obserwowania platformy Navoica w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco w temacie nowości.

Ze względu na fakt, że kursy na platformie Navoica są kursami masowymi i nie obowiązuje limit liczby uczestników, nie udostępniamy bezpośredniego kontaktu telefonicznego i e-mailowego z kadrą kursu. Natomiast można się skontaktować z prowadzącymi kurs, publikując swoje pytanie na jego forum dyskusyjnym w sekcji „Dyskusja”.

W przypadku znalezienia błędu merytorycznego lub technicznego w treści kursu, warto poinformować o tym fakcie kadrę kursu na forum dyskusyjnym danego kursu, tj. w sekcji „Dyskusja”.

Pytania dotyczące kursu i poruszanych w nim zagadnień warto publikować na forum dyskusyjnym (sekcja „Dyskusja”) danego kursu.

Nie. Cały kurs odbywa się przez Internet za pośrednictwem platformy Navoica.

Tak. Aby wypisać się z kursu, z poziomu „Moich kursów” należy kliknąć w czerwony napis „Wypisz się” (prawy dolny róg etykiety).

W prawym dolnym rogu każdego ekranu z treścią kursu znajduje się informacja na temat licencji treści, która stanowi informację, czy dozwolone jest kopiowanie danych fragmentów kursu. Pamiętaj, że w większości przypadków treści objęte są prawami autorskimi i nie można ich kopiować i rozpowszechniać.

W ramach wsparcia technicznego na platformie Navoica do dyspozycji pozostają nasi specjaliści z Centrum Pomocy, którzy pomogą rozwiązać każdy problem związany z korzystaniem z serwisu, a także przyjmą wszelkie uwagi, pomysły i komentarze. Zapraszamy do kontaktu e-maliowego: mooc_help@opi.org.pl.

Proszę sprawdzić folder z wiadomościami SPAM. Jeśli wiadomość nie dotarła, prosimy o kontakt z Centrum Pomocy wysyłając wiadomość e-mail na adres mooc_help@opi.org.pl lub o podjęcie alternatywnej próby samodzielnego rozwiązania problemu poprzez wejście na stronę „Zaloguj się”, kliknięcie przycisku „Nie pamiętasz hasła?” i wpisanie swojego adresu e-mail użytego do założenia konta na platformie. Najprawdopodobniej zostanie wygenerowana wiadomość z prośbą o zresetowanie hasła i w ten sposób, po wpisaniu nowego hasła, można aktywować swoje konto na platformie.

Zalecamy, aby korzystać z platformy Navoica w przeglądarkach Chrome, Firefox, Edge lub Safari, zaktualizowanych do najnowszych wersji. Nie zalecamy korzystania z przeglądarek Opera i Internet Explorer, ponieważ nie są one obecnie wspierane. Odradzamy również starsze niż wyszczególnione poniżej wersje przeglądarek Chrome, Firefox, Edge i Safari. Korzystanie z niewspieranych przeglądarek może skutkować problemami technicznymi w dostępie do funkcjonalności platformy. Wspierane przeglądarki: Edge 43 lub wyższy, Google Chrome 70 lub wyższy, Mozilla Firefox 61 lub wyższy, Safari 12 lub wyższy.

Domyślnie filmy w materiałach kursowych odtwarzane są w najwyższej dostępnej jakości, co wymaga szybszego łącza internetowego. Możesz zmienić jakość odtwarzania na niższą, klikając na dolnym pasku odtwarzacza przycisk „Rozmiar” i wybierając niższą jakość niż HD720p, np. 480p.

Ukończenie kursu i spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia pozwala na uzyskanie elektronicznego zaświadczenia, które można również pobrać jako plik pdf i wydrukować.

Zaświadczenia dla studentów, którzy ukończyli kurs, są generowane w ciągu 24h od momentu osiągnięcia przez studenta progu zaliczenia kursu lub maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zakończenia całego kursu. Informacje dotyczące polityki oceniania i zaliczenia danego kursu, w tym także procedury generowania zaświadczeń, są dostępne na stronach poszczególnych kursów.

Odnośnik do zaświadczenia, o ile zostało już wygenerowane, jest dostępny z poziomu listy „Moich kursów”, pod przyciskiem „Wyświetl kurs”.

Jeśli na Twoim zaświadczeniu jest błąd w imieniu lub nazwisku, zweryfikuj, czy podane przez Ciebie dane osobowe na etapie rejestracji na platformie były poprawne. Jeśli widzisz błąd innego rodzaju, skontaktuj się z Centrum Pomocy wysyłając e-mail na adres: mooc_help@opi.org.pl.

Obecnie zaświadczenia na platformie Navoica mają postać elektroniczną, natomiast możesz pobrać swoje zaświadczenie jako plik pdf i je wydrukować.

W obecnej chwili, ze względu na uwarunkowania techniczne, nie udostępniamy możliwości samodzielnego usunięcia konta na platformie Navoica. W celu usunięcia konta prosimy o kontakt z Centrum Pomocy wysyłając wiadomość e-mail na adres mooc_help@opi.org.pl i podając swój adres e-mail i nazwę użytkownika. Pamiętaj, żeby kontaktując się z pomocą techniczną, użyć adresu e-mail przypisanego do Twojego konta na platformie, abyśmy mogli zweryfikować, że jesteś właścicielem konta, które chcesz usunąć.

Wszystkie zapytania techniczne prosimy wysyłać na adres e-mailowy: mooc_help@opi.org.pl

Wszystkie zapytania ogólne prosimy wysyłać na adres e-mail: navoica@opi.org.pl