Pomiń do głównej zawartości

Kodeks Honorowy

Zapisując się na kurs na platformie Navoica dołączasz do międzynarodowej społeczności ludzi uczących się. Naszą aspiracją jest umożliwienie każdemu użytkownikowi na świecie, który posiada dostęp do Internetu, wzięcie udziału w kursach przygotowanych przez najlepsze uczelnie i instytucje edukacyjne z Polski, dostarczając jednocześnie usługi dydaktyczne najwyższej jakości. Logując się na platformę Navoica stajesz się częścią tej społeczności. Nasz sukces zależy w dużym stopniu od Twojej motywacji żeby się uczyć i przystępować do wszystkich aktywności z pełną uczciwością i szczerością. Warunkiem koniecznym do spełnienia przed przystąpieniem do jakiegokolwiek kursu jest zaakceptowanie warunków Kodeksu Honorowego oraz wszelkich dodatkowych wymagań i reguł określonych dla konkretnego kursu lub programu kursów. Ten Kodeks Honorowy, jak i każde dodatkowe reguły, będą zawsze umieszczane na stronie kursu.

Zobowiązanie

Zapisując się na kurs na platformie Navoica zobowiązuję się:

 • Wykonać wszelkie aktywności sprawdzające wiedzę i umiejętności samodzielnie, bez udziału i pomocy osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji kiedy aktywność będzie zezwalała na pracę grupową.
 • Utrzymywać tylko jedno konto na platformie Navoica i nie udostępniać nikomu mojego loginu i hasła.
 • Nie podejmować jakichkolwiek aktywności, które w sposób nieuczciwy mogłyby wpłynąć na osiągnięcia moje lub innych użytkowników.
 • Nie upubliczniać gdziekolwiek odpowiedzi na zadania, którą są użyte w kursie do oceny uczestników.

Konsekwencje naruszenia Kodeksu Honorowego

Względem każdego użytkownika, który naruszy postanowienia Kodeksu Honorowego, mogą zostać podjęte następujące czynności:

 • Nieprzyznanie punktów za rozwiązanie zadania w kursie.
 • Wstrzymanie lub wycofanie certyfikatu otrzymanego po ukończeniu kursu lub programu kursów.
 • Usunięcie z kursu lub z programu kursów.
 • Usunięcie konta na platformie Navoica.
 • Dodatkowe czynności mogą zostać podjęte przez operatora platformy Navoica bądź przez instytucję prowadzącą kurs.
 • W przypadku wykrycia naruszenia postanowień Kodeksu Honorowego nie zostaną przyznane jakiekolwiek zwroty kosztów poniesionych w związku z przystąpieniem do kursu.
 • Naruszenie postanowień Kodeksu Honorowego zostanie podane do prywatnej wiadomości instytucji prowadzącej kurs, którego takie naruszenie będzie dotyczyło. Jednocześnie zostanie Ci przekazana informacja, że zostało wykryte naruszenie przez Ciebie postanowień Kodeksu Honorowego wraz z informacją o czynnościach jakie zostały w związku z tym naruszeniem podjęte.

Zmiany w Kodeksie Honorowym

Jako operator platformy Navoica, zastrzegamy sobie prawo do zmian postanowień Kodeksu Honorowego. Jakiekolwiek zmiany będą miały skutek natychmiastowy po umieszczeniu na portalu Navoica wraz z datą ich wprowadzenia. Zgodzenie się na postanowienia Kodeksu Honorowego przed przystąpieniem do kursu ma charakter prospektywny. Prosimy o sprawdzanie aktualnej wersji Kodeksu Honorowego, szczególnie w sytuacjach kiedy mogą zachodzić jakiekolwiek obawy co do podejmowanych w kursie aktywności.