Skip to main content

Course Description

Projekt „MOOCni wiedzą - otwarte kursy e-learningowe WSIiZ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr. umowy POWR.03.01.00-00-W061/18-00

Cyfrowy świat jest dziś. Gdziekolwiek się nie obejrzysz ujrzysz, że wszystko jest cyfrowe. Cały świat zbudowany na cyfrowych narzędziach, wyposażony w programy i aplikacje, urządzenia. Komputery są wszędzie: na Twoim biurku, w windzie, tramwaju, samochodzie, samolocie, w pracy, na ręku, w kieszeni, w każdym sklepie w kasie, w każdym praktycznie obszarze gospodarki, nauki, edukacji, biznesu i rekreacji, w rozrywce i medycynie, w sądownictwie i wojsku, w urzędach, budownictwie i nowoczesnym rolnictwie, dosłownie wszędzie. W kursie poznasz wiele atrakcyjnych i nowoczesnych narzędzi cyfrowej gospodarki. Narzędzi z wielu obszarów i wspomagających twoją pracę na wielu płaszczyznach: edukacyjnej, naukowej i zawodowej.

Pośród tematów poruszanych przez ten kurs odnajdziesz m.in. obsługę nowoczesnych systemów operacyjnych (w tym mobilnych) i usług chmurowych, narzędzia pracy grupowej dla międzynarodowych zespołów rozproszonych geograficznie, wykorzystanie narzędzi do kształtowania prostych i złożonych rozbudowanych dokumentów (w tym w trybie pracy grupowej nad dokumentem), narzędzia pracy z danymi (proste narzędzia pozwalające w prosty sposób pozyskiwać informację na podstawie dużego zbioru danych, narzędzia i umiejętności opracowywania i prezentowania treści w formie nowoczesnych i profesjonalnych prezentacji multimedialnych włącznie z podstawami kreowania i tworzenia elementów identyfikacji wizualnej, narzędzia i umiejętności poszukiwania informacji w sieci internet oraz tworzenia prostych serwisów informacyjnych klasy CMS w internecie.

Czas trwania całego kursu – 20 tygodni – 60 godzin, we własnym tempie, średnio 3 godziny pracy studenta w 1 tygodniu. Kurs otwarty dla wszystkich.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak warunków wstępnych. Wszystkie materiały kursu będą dostępne w okresie trwania kursu bez ograniczeń dla uczestników.


CELE KURSU

 • Poznasz wiedzę o wybranych narzędziach cyfrowej gospodarki oraz sposobach ich wykorzystania w edukacji i pracy zawodowej
 • Zdobędziesz wiedzę o zasadach obsługi nowoczesnych systemów operacyjnych (w tym mobilnych) i usługach chmurowych
 • Poznasz narzędzia pracy grupowej dla międzynarodowych zespołów rozproszonych geograficznie
 • Zdobędziesz wiedzę o podstawowej obsłudze nowoczesnych systemów operacyjnych i wykorzystaniu usług chmurowych
 • Nauczysz się jak wykorzystywać narzędzia do kształtowania prostych i złożonych rozbudowanych dokumentów (w tym w trybie pracy grupowej nad dokumentem)
 • Zdobędziesz wiedzę o podstawy kreowania i tworzenia elementów identyfikacji wizualnej
 • Poznasz i zaczniesz wykorzystywać narzędzia pracy z danymi
 • Dowiesz się jak stosować narzędzia do prezentowania treści w formie nowoczesnych i profesjonalnych prezentacji multimedialnych
 • Nauczysz się jak skuteczne poszukiwać informacji w Internecie,
 • Stworzysz prosty serwis informacyjny klasy CMS w Internecie

PORUSZANE ZAGADNIENIA

(kliknij na moduł, aby go rozwinąć)


SPIS KONIECZNYCH ZASOBÓW DO UDZIAŁU W KURSIE

W toku realizacji kursu przez użytkownika należy używać jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari (wyłącznie dla urządzeń z MacOS). Będzie wymagana instalacja oprogramowania zewnętrznego lub rejestracja na stronach obcych. Kliknij poniższy przycisk aby rozwinąć pełną listę zewnętrznego oprogramowania.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs musisz (minimum):

 • wziąć udział w preteście
 • wziąć udział w 50% wyzwań i uzyskać 50% punktów w każdym z wyzwań
 • wziąć udział w teście końcowym i udzielić minimum 50% prawidłowych odpowiedzi
 • łącznie uzyskać minimum 50 na 100 możliwych punktów w całym kursie
 • dodatkowo rekomendujemy rozwiązanie co najmniej połowy dostępnych testów "Sprawdź się" (nie raportowane, nie wpływają na wynik końcowy)

WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie należy spełnić wszystkie warunki uzyskania zaliczenia tego kursu.


KADRA KURSU

Piotr K. Sroczyński

Akademia WSB

Nauczyciel akademicki, wykładowca współpracujący z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także przedsiębiorca z ponad 24-letnim doświadczeniem. Założyciel i mentor F44 Red Science Club i Koła Naukowego F44 Red powołanego przy Akademii WSB. Od 2018 r. Czempion Cyfryzacji Europy wg. Financial Times i Google w raporcie specjalnym Europe's Road to Growth, kategoria Technology Training. Aktywny uczestnik transformacji cyfrowej, który z wielką pasją i zaangażowaniem kreuje nową, cyfrową rzeczywistość. Aktywny działacz i filantrop, który poprzez liczne działania na wielu polach ukazuje fascynujący, a przede wszystkim otwarty na ludzką twórczość cyfrowy świat. Z powodzeniem przełamuje hamujące rozwój bariery, aktywnie walczy z zamkniętymi umysłami. Za cel przyjął sobie wspieranie w budowaniu i wzmacnianiu indywidualnych cech i talentów młodych osób, a także tworzenie pomostu pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym.

Enroll