Skip to main content

Course Description

Loga: Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska: Europejski Fundusz Społeczny.

Kurs został przygotowany w ramach realizacji projektu pn.: „Platon. Kursy edukacyjne online dla studentów”, nr POWR.03.01.00-00-W071/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Kurs przeznaczony jest dla studentów, przedsiębiorców oraz osób, które planują założyć startup. W kursie znajdują się praktyczne porady, case study oraz niezbędna teoria z zakresu tworzenia biznesu, w metodyce lean startup. Wszystkie przykłady pochodzą z ostatnich lat i są łatwe do zrozumienia dla początkującego przedsiębiorcy lub studenta. Autorzy kursu, jako aktywni przedsiębiorcy, dzielą się też swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na startupu, zwracając uwagę na kontekst polski oraz międzynarodowy.

Tutaj znajdziesz wersję tego kursu po angielsku.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Zalecana jest podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, nowymi technologiami oraz zainteresowanie prowadzeniem firmy.


CELE KURSU

  • Zdobędziesz wiedzę potrzebną do prowadzenia startupu, od pomysłu, przez rozwój, aż do strategii wyjścia z inwestycji.
  • Poznasz podstawowe mierniki skuteczności strategii oraz dowiesz się, kiedy zmieniać plan.
  • Nauczysz się stosować podstawowe narzędzia metodyki lean startup, a także klasycznego zarządzania.
  • Napiszesz uproszczony biznesplan (business model canvas).
  • Rozwiążesz case study z zakresu zarządzania oparte o przykłady z polskich i międzynarodowych firm.
  • Dowiesz się, jakich błędów trzeba unikać przy prowadzeniu i rozwijaniu startupu.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. W jakim celu zakładasz firmę?

W module 1 zastanowisz się, dlaczego ludzie decydują się na założenie własnej firmy. Zobaczysz, czym się różni startup od tradycyjnego przedsiębiorstwa, oraz poznasz nieprawdziwe przekonania o młodych firmach.

MODUŁ 2. i 3. Monetyzacja pomysłu – modele biznesowe

Moduły 2 i 3 obejmują wspólną tematykę. Poznasz w nich w sumie 21 różnych modeli biznesowych.

MODUŁ 4. Strategie skalowania biznesu

W module 4 zajmiemy się strategiami skalowania biznesu. Najpierw wyjaśnimy, czym jest skalowanie i dlaczego warto je stosować, a następnie dowiesz się, jak można skalować biznes.

MODUŁ 5. Marketing i PR w startupie

W module 5 dowiesz się, jaka jest rola komunikacji w przedsiębiorstwie.

MODUŁ 6. Jak pozyskać pierwszych klientów?

W module 6 zajmiemy się pozyskiwaniem pierwszych klientów dla Twojej nowej firmy.

MODUŁ 7. Jak efektywnie zarządzać finansami firmy?

W module 7 dowiesz się, jak efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa.

MODUŁ 8. Aspekty prawne prowadzenia startupu

W module 8 zajmiemy się formą prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawieraniem umów inwestycyjnych.

MODUŁ 9. Od 1 do 50 pracowników – rekrutacja

Moduł 9 porusza tematykę rekrutacji pracowników do Twojego startupu.

MODUŁ 10. Strategie wyjścia z inwestycji

W module 10 zajmiemy się strategiami wyjścia z inwestycji.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest zapoznanie się z całym materiałem oraz uzyskanie łącznie 50% punktów możliwych do zdobycia z aktywności zawartych w kursie. Kurs zawiera testy jednokrotego i wielokrotnego wyboru.


KADRA KURSU

dr Krzysztof Wojewodzic

Prezes i właściciel ESCOLA S.A. Doradza w zakresie digitalizacji międzynarodowym korporacjom, m.in. NE AB oraz Brockhaus GmbH, Xella International.
Założył i sprzedał startupy o wielomilionowej wycenie. Dr Krzysztof Wojewodzic prowadzi wykłady z zarządzania online – w pierwszej edycji wzięło udział ponad 1000 studentów z całego świata. Krzysztof Wojewodzic jest także ekspertem NCBiR – ocenia innowacyjne wnioski. Jest także inwestorem i doradcą dla startupów.

 

Enroll