Skip to main content

Course Description


CELE KURSU

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy w zakresie edukacji STEAM oraz umiejętności praktycznych dotyczących projektowania działań wykorzystujących naukę poprzez zabawę.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby móc uczestniczyć w kursie należy dysponować: sprzętem komputerowym z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową oraz programem do otwierania plików w formacie pdf, dowolnym edytorem tekstu, który pozwoli na edycje dokumentów przygotowanych w formacie Ms Word. Opcjonalnie będzie potrzebny sprzęt (np. smartfon, tablet, aparat fotograficzny) do wykonywania fotografii lub krótkich filmów.


STRUKTURA KURSU

Jedna edycja kursu trwa 5 tygodni, a przewidywany średni czas poświęcony na naukę w ciągu jednego tygodnia wynosi około 2,5 godziny (łącznie z lekturą materiałów dodatkowych). Kurs podzielony jest na 5 modułów tematycznych.

Pierwsze trzy moduły mają na celu umożliwienie uczestnikowi zdobycia teoretyczno-praktycznej wiedzy niezbędnej w przygotowywaniu zajęć STEAM dla dzieci przedszkolnych. Moduł pierwszy zapoznaje uczestnika z ideą edukacji STEAM. Moduł drugi przedstawia zakres kompetencji rozwijanych dzięki edukacji STEAM. Moduł trzeci stanowi prezentację metodycznych aspektów wprowadzania dzieci w przestrzeń edukacji STEAM.
Dwa ostatnie moduły natomiast mają na celu wspieranie rozwoju umiejętności projektowania i realizowania zajęć dydaktycznych w modelu STEAM. Moduł czwarty wprowadza w rozumienie czym jest środowisko uczenia i zapoznaje uczestnika z przykładami dobrych praktyk w tym obszarze i zachęca do ich testowania. Moduł piąty stwarza okazję do zaprojektowania i przetestowania własnych pomysłów związanych z przedszkolną edukacją STEAM.

W pierwszych trzech modułach znajdują się krótkie punktowane testy sprawdzające wiedzę uczestnika oraz niepunktowane ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę. Ćwiczenia służące utrwalaniu wiedzy nie są obowiązkowe, jednak ich wykonanie ułatwia przyswojenie wiedzy z omawianego obszaru. W modułach czwartym i piątym uczestnik proszony jest o wykonanie czterech punktowanych zadań związanych z testowaniem i projektowaniem zajęć STEAM dla dzieci przedszkolnych. Na tym etapie również uczestnik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w ćwiczeniu niepunktowanym.


WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU I OTRZYMANIA CERTYFIKATU

Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego podniesienie kompetencji w zakresie edukacji STEAM w przedszkolu jest zapoznanie się z całością dostępnego materiału oraz uzyskanie z obowiązkowych testów sprawdzających wiedzę oraz zadań 75% wszystkich punktów.


KADRA KURSU

Kadrę kursu stanowią pracownicy Akademii Ignatianum w Krakowie:

Kierownik kursu: dr hab. Barbara Surma, prof. AIK

– pedagog, teoretyk i praktyk. Naukowe zainteresowania to pedagogika przedszkolna i pedagogika Marii Montessori. Nauczyciel akademicki o długoletnim stażu, który łączy swoją działalność naukową z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym. Koordynator kilku projektów realizowanych na Akademii Ignatianum w Krakowie. W wolnym czasie lubi czytać kryminały oraz aktywność ruchową.


dr Irena Pulak

- nauczyciel akademicki z długoletnim stażem, specjalista w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szeroko pojętym procesie edukacji. Autorka licznych publikacji na temat możliwości wspierania procesu nauczania – uczenia się za pomocą mediów cyfrowych. Związana z wdrażaniem metod elearningowych w kształceniu akademickim. Jest członkiem międzynarodowego zespołu współpracującego w ramach programu Erasmus+ - projekt: Kitchen Lab for Kids. Lubi dobre kino i piesze wędrówki


dr Irmina Rostek

- z wykształcenia psycholog i dziennikarz, od dwudziestu lat zainteresowana zagadnieniami związanymi z rozwojem człowieka, realizująca swoje pasje jako nauczyciel akademicki i edukator młodzieży. Członek międzynarodowego zespołu współpracującego w ramach programu Erasmus+ dotyczącego edukacji STEM w przedszkolu (Kitchen Lab for Kids). Autorka publikacji w naukowych i popularnonaukowych czasopismach polskich i zagranicznych. Prywatnie - mama dwóch synów, sprawdzająca z ich pomocą teorię w praktyce.


dr Martyna Szczotka

– pedagog, dotychczasowa aktywność naukowo-badawcza oraz publikacyjna ściśle związana jest z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej dzieci. Nauczyciel edukacji przedszkolnej z 15-letnim stażem pracy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i Dydaktyki języka angielskiego. Miłośniczka biegów górskich, sportów zimowych i podróży.


dr Katarzyna Szewczuk

- pedagog, autor publikacji z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej i przyrodniczej dzieci. Nauczyciel akademicki z 20-letnim stażem pracy. Członek międzynarodowego zespołu współpracującego w ramach programu Erasmus+ dotyczącego edukacji STEM w przedszkolu (Kitchen Lab for Kids). Prywatnie mama dwójki dzieci o zainteresowaniach fotograficzno-ornitologicznych.


____________________________________________________

logo kursu