Pomiń i przejdź do zawartości głównej

Opis Kursu

O kursie

Kurs jest przeznaczony dla nauczycielek i nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem zdjęć satelitarnych podczas lekcji szkolnych. Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem, co sprawia, że pozornie trudne w użyciu narzędzia satelitarne mogą stać się bardzo poręcznym źródłem materiałów dydaktycznych.

Kurs jest złożony z sześciu krótkich rozdziałów

   •         Zdjęcia satelitarne
   •         EO Browser
   •         Woda
   •         Roślinność i bioróżnorodność
   •         Pogoda i klimat
   •         Społeczeństwo i gospodarka

Dostęp do poszczególnych rozdziałów jest swobodny, sami/same możecie wybrać interesujący Was fragment i w dowolnym czasie oraz tempie zapoznać się z jego treścią. Polecamy jednak zacząć od pierwszych dwóch modułów, które wyposażą Was w umiejętności przydatne przy kolejnych poruszanych tematach.

Kurs skierowany jest dla osób zaczynających pracę ze zdjęciami satelitarnymi, nie wymaga więc wykształcenia kierunkowego, ani wiedzy początkowej.

Cele kursu

Celem kursu jest przybliżenie teledetekcji w sposób przystępny, zrozumiały dla nieprofesjonalistów, łatwy do wykorzystania podczas zajęć z młodzieżą. Po zakończeniu kursu będziesz potrafił/ła pobrać, przetworzyć i zanalizować zdjęcie satelitarne w narzędziu EO Browser, omówić i przedstawić na zdjęciach satelitarnych wybrane zjawiska przyrodnicze. Wierzymy iż, wiedza zdobyta podczas kursu posłuży Ci do przygotowania ciekawych, niecodziennych zajęć w oparciu o nowoczesne technologie.

Warunki zaliczenia kursu

Na zakończenie kursu przewidziane jest przygotowanie scenariusza zajęć, w którym wykorzystasz wiedzę i umiejętności zdobyte w tym kursie. Po uzyskaniu wyniku 50% z zadań obowiązkowych zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs przygotowali

Ewa Solanowska-Ratajczak - z wykształcenia magister oceanografii. Geodetka, rolniczka, nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu technika geodety.

 Aleksander Jasiak - geolog, edukator nieformalny, wielbiciel wykorzystywania zdjęć satelitarnych w edukacji zaangażowanej społecznie. W Centrum Nauki Kopernik koordynuje biuro edukacji kosmicznej ESERO-Polska.

Zapisz się