Skip to main content

Course Description

Kurs jest przeznaczony dla nauczycielek i nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem zdjęć satelitarnych podczas lekcji szkolnych. Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem, co sprawia, że pozornie trudne w użyciu narzędzia satelitarne mogą stać się bardzo poręcznym źródłem materiałów dydaktycznych. Dostęp do poszczególnych rozdziałów jest swobodny, sam/a możesz wybrać interesujący Cię fragment i, w dowolnym czasie oraz tempie, zapoznać się z jego treścią. Polecamy jednak zacząć od pierwszych dwóch modułów, które wyposażą Cię w umiejętności przydatne przy kolejnych poruszanych tematach.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs skierowany jest dla osób zaczynających pracę ze zdjęciami satelitarnymi, nie wymaga więc wykształcenia kierunkowego, ani wiedzy początkowej.


CELE KURSU

  • Przekonasz się o tym, jak zastosować zdjęcia satelitarne w szkole, nie tylko na zajęciach przyrodniczych!
  • Nauczysz się znajdować i analizować zdjęcia satelitarne
  • Dowiesz się, jak przedstawić i omówić wybrane zjawiska za pomocą zdjęć satelitarnych
  • Zdobędziesz wiedzę, która może posłużyć Ci do przygotowania ciekawych, niecodziennych zajęć w oparciu o nowoczesne technologie.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1 - Zdjęcia satelitarne

W module pierwszym wchodzimy w świat zdjęć satelitarnych. Zaczniemy od tego, czym są satelity i po co z nich korzystać. Przejdziemy przez ich typy, żeby skończyć na podstawach fizyki stojącej za powstawaniem tychże zdjęć, które będziemy w kolejnych modułach analizować.

MODUŁ 2 - Szukanie zdjęć

W module drugim skupiamy się na narzędziu. Będzie nim przeglądarka EO Browser. Przejdziemy przez różne jej funkcje przydatne do analizy zdjęć satelitarnych pod kątem dydaktyki. Przyjrzymy się też zestawowi wybranych zdjęć, aby "wyrobić sobie oko" na kolejne moduły.

MODUŁ 3 - Woda

W module trzecim poruszamy temat wody. Temat jest bardzo rozległy, a więc i moduł ten będzie najdłuższy w naszym kursie. Zaczniemy od obserwacji rzek i zbiorników wodnych. Później zaadresujemy kwestię tego, jak możemy użyć zdjęć do analizy katastrof naturalnych, takich jak powodzie czy susze. Skończymy na ekosystemach oceanicznych - ich funkcjonowaniu i bolączkach.

MODUŁ 4 - Roślinność

W module czwartym zwracamy się ku roślinności. Zobaczymy, jak zdjęcia satelitarne mogą być przydatne do wspierania rolnictwa czy monitoringu środowiskowego. Omówimy również temat zagrożeń dla bioróżnorodności i klimatu, stojących za nadmierną eksploatacją obszarów zielonych.

MODUŁ 5 - Pogoda i klimat

W module piątym zaczniemy od omówienia różnic pomiędzy pogodą a klimatem. Następnie przejdziemy przez poszczególne aspekty środowiskowe, które uznaje się za kluczowe w badaniu stanu klimatu i jego zmian, a w których pomiarach dużą rolę odgrywają satelity. Poruszymy też tematy takie jak ślad węglowy czy mity klimatyczne.

MODUŁ 6 - Społeczeństwo

W module szóstym spoglądamy na społeczeństwo przez obiektyw satelity. Od rozwoju osiedli ludzkich, przez śledzenie kryzysów humanitarnych. Od identyfikacji poszczególnych struktur przemysłowych, do reagowania na ekspansję niektórych sektorów gospodarki.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs i otrzymać zaświadczenie, zdobądź 50% punktów z quizów. Chociaż nie jest to niezbędne do zaliczenia, gorąco zachęcamy również do korzystania z forum dyskusyjnego, na którym można podzielić się swoimi obserwacjami czy znalezionymi zdjęciami z innymi osobami.


KADRA KURSU

Olek Jasiak

Pracuje w Centrum Nauki Kopernik, jako koordynator programu edukacji kosmicznej ESERO-Polska. Z wykształcenia geolog planetarny, z zainteresowania wielbiciel wykorzystywania zdjęć satelitarnych w edukacji. W przeszłości badał zmiany zachodzące na powierzchni komety 67P oraz uczył w ramach Autonomicznej Przestrzeni Edukacyjnej. Jest działaczem związkowym i lubi jeździć na rowerze.


Kurs został opracowany w ramach programu ESERO-Polska. Jest on programem edukacyjnym Europejskiej Agencji Kosmicznej, realizowanym przez Centrum Nauki Kopernik.

ESERO-Polska

Enroll