Skip to main content

Course Description

Ten kurs pomoże Ci zrozumieć architekturę platformy Navoica, opartej o platformę Open edX. Zapewni także wstęp do specyfiki tworzenia kursów typu MOOC, a także przeprowadzi przez najważniejsze funkcjonalności modułu Studio. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu i zaliczeniu wszystkich aktywności będzie miał stworzony zalążek swojego własnego kursu, w pełni skonfigurowanego i gotowego do wypełnienia treścią.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs nie obejmuje zagadnień związanych z metodyką prowadzenia kursów online oraz techniczną stroną przygotowania materiałów filmowych. Te umiejętności uczestnik powinien nabyć przed przystąpieniem do kursu (bądź mieć zespół, który będzie go w tym wspierał). Wskazana jest znajomość składni HTML.


CELE KURSU

  • Dowiesz się, czym są kursy tupu MOOC
  • Zrozumiesz architekturę platformy Navoica
  • Poznasz najważniejsze funkcjonalności modułu Studio
  • Nauczysz się dodawać treści do kursu
  • skonfigurujesz politykę oceniania w swoim kurscie
  • Dowiesz się, jak zarządzać swoim kursem

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym poznajemy się:)
Wyjaśniamy: czym są kursy typu MOOC, jak wygląda struktura platformy Navoica, jaką licencję wybrać.

MODUŁ 2

W module drugim wyjaśniamy, jak utworzyć nowy kurs, jak dokonać jego wstępnej konfiguracji, jak wygląda struktura kursu, na czym polega proces publikacji treści w kursie.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane 4 podstawowe elementy kursu w Studio: HTML, Film, Dyskusja, Ćwiczenie. Oprócz tego pokazujemy, jak osadzić ilustrację w jednostce, odtwarzacz audio, jak stworzyć własną stronę w kursie, jak przygotować wiadomość powitalną.

MODUŁ 4

W module czwartym opisujemy, jak skonfigurować politykę oceniania w kursie.

MODUŁ 5

W module piątym zostało przedstawione, jak dodać inne osoby do kadry kursu, jakie role administracyjne wewnątrz kursu mogą być przypisane, jak zapisać grupę uczestników na kurs, jak przeprowadzić testy kursu, jak wysyłać zbiorcze wiadomości e-mail, jak przygotować plan komunikacji z uczestnikami.

MODUŁ 6

W module szóstym opiszemy, jakie są możliwe dalsze losy Twojego kursu oraz jak efektywnie zakomunikować uczestnikom zakończenie kursu.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs, konieczne jest uzyskanie progu 75%.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane bezpłatnie.


KADRA KURSU

Bartosz Muczyński

Fundacja Młodej Nauki

Doktorant na Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie pełni funkcję kierownika Uczelnianego Centrum E-learningu, członek Fundacji Młodej Nauki oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Od wielu lat aktywnie promuje ideę powstania polskiej platformy z kursami typu MOOC poprzez wystąpienia na ogólnopolskich konferencjach dydaktycznych, organizację warsztatów i seminariów oraz działalność wewnątrz instytucji edukacyjnych.

Prywatnie uzależniony zarówno od kursów MOOC oraz nowych technologii.

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

Fundacja Młodej Nauki

Trener umiejętności miękkich, coach, P2P, członek Rady Fundacji Młodej Nauki wykładowca Transition Manager Academy na Akademii Leona Koźminskiego, wykładowca Politechniki Gdańskiej w latach 2007-2018, inżynier elektroenergetyk, edukator energetyki jądrowej Ministerstwa Gospodarki RP członek międzynarodowego Hub'a w projekcie Hypatia popularyzującym nauki STEM, PM zespołów eksperckich projektu Polski MOOC, pasjonatka Innowacyjnych Form Kształcenia, prelegentka m.in.na konferencjach ETEE, Edukacja w Akcji.

Aleksandra Kołodziejczak

OPI - PIB

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Pedagogicznych Studiów podyplomowych (SGGW) oraz kursów informatycznych poświęconych tworzeniu stron internetowych. Z e-learningiem związana jest od ponad 10 lat. Stworzyła platformę oferującą kursy języka rosyjskiego (których jest autorem), realizowała wiele komercyjnych projektów e-learningowych. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku Specjalista ds. wsparcia e-learning w projekcie „Navoica” (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy). Wcześniej pracowała jako Administrator Platformy Moodle, Junior Front-end Developer, Kierownik redakcji oraz Metodyk ds. Języków Obcych.

Enroll