Skip to main content

Course Description

Logo: Ministerstwa edukacji i Nauki. Logo: Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Warszawie.

Kurs ten jest realizowany wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie oraz Mazowieckim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Kurs jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Chcesz zdrowo żyć, ale nie wiesz od czego zacząć? Z powodu pandemii masz gorszą kondycję psychiczną i chcesz to zmienić? Ten kurs jest dla Ciebie!

Przygotowanie i implementacja na platformie edukacyjnej NAVOICA kursu MOOC „Medycyna stylu życia – kurs dla studentów i doktorantów” realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie musisz spełniać żadnych wstępnych wymagań. 


CELE KURSU

  • Dowiesz się, jak za pomocą kilku zasad zdrowo żyć na co dzień.
  • Nauczysz się, jak radzić sobie z otyłością, stresem, używkami oraz jak nie nadużywać suplementów.
  • Nauczysz się prawidłowo odżywiać, organizować miejsce do nauki lub pracy, zadbać o swoją kondycję.
  • Poznasz metody skutecznej regeneracji.
  • Nauczysz się prostych ćwiczeń poprawiających Twoją sylwetkę i zdrowie psychiczne.
  • Popracujesz nad wdrożeniem zdrowych aspektów do swojego codziennego życia.
  • Wdrażając wskazane zasady poczujesz się lepiej.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Moduł pierwszy to wprowadzenie, w którym poznasz zakres kursu, warunki zaliczenia oraz źródła naukowe, na których oparte jest to szkolenie. 

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania, takie jak zbilansowana dieta, suplementy diety, dieta a aktywność fizyczna, odpowiednie nawadnianie, a także substancje obniżające zdrowie, czyli używki i alkohol. 

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane psychologiczne aspekty zdrowego życia, takie jak stres, zaburzenia, depresja, uzależnienia, a także samodiagnostyka i sposoby na utrzymanie zdrowia psychicznego. 

MODUŁ 4

W module czwartym zostały zaprezentowane zagadnienia związane z aktywnością fizyczną, w tym propozycje zróżnicowanych ćwiczeń podtrzymujących sprawność fizyczną. 

MODUŁ 5

W module piątym zostały zaprezentowane zagadnienia związane z ergonomią pracy i nauki, takie jak praca zdalna, higiena pracy przy komputerze, organizacja miejsca pracy czy ćwiczenia wspomagające właściwą postawę w pracy biurowej. 

MODUŁ 6

W module szóstym zostały zaprezentowane zagadnienia związane z relaksem i regeneracją, takie jak sen, odpoczynek, urlop. 

MODUŁ 7

Moduł siódmy poświęcony jest profilaktyce zdrowia w życiu codziennym. 


WARUNKI ZALICZENIA

Aby uzyskać zaliczenie i zaświadczenie ukończenia kursu, należy zapoznać się z jego całą treścią i zweryfikować zdobytą wiedzę podczas quizów uzyskując 70% punktów możliwych do zdobycia.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie jest generowane automatycznie na końcu kursu. W zakładce „Moje kursy" na kaflu tego kursu pojawi się przycisk „Zaświadczenie".


KADRA KURSU

 

dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz

Absolwent wydziału farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doświadczony nauczyciel akademicki, ekspert w zakresie jakości kształcenia, Członek Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą, autor publikacji naukowych z zakresu zdrowia publicznego, biochemii oraz farmakologii. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

 

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości; prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania szkolnictwem wyższym, innowacyjnych form kształcenia, e-learningu, edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Współzałożycielka i prezes Fundacji Młodej Nauki, inicjatorka i współtwórca platformy edukacyjnej NAVOICA; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, project & portfolio manager. Do niedawna na Politechnice Warszawskiej pełniła funkcję pełnomocnika rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia oraz przewodniczyła Zespołowi Rektorskiemu ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX PW, Warsaw Design Factory). Była wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (III i IV kadencji) oraz przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2010-2011).

 

dr Karolina Gajda

Absolwentka SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. 

Od ponad 10 lat pomaga pacjentom zmienić nawyki żywieniowe oraz trwale schudnąć. Prowadząc konsultacje, dzieli się wiedzą, jak również jest wsparciem w wypracowaniu prozdrowotnego stylu życia i świadomych wyborów. 

W czasie realizacji pracy doktorskiej zdobyła także doświadczenie dydaktyczne, prowadząc zajęcia dla studentów oraz wygłaszając referaty naukowe. Dodatkowo w pracy zawodowej była wsparciem w zakresie stosowania wyników badań naukowych do inicjowania wielu działań oraz udziału w pracach koncepcyjno-wdrożeniowych nad programami profilaktycznymi.

 

dr n. o zdr. Tomasz Białas

Doktor nauk o zdrowiu; zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie; urzędnik państwowy; absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i studiów MBA; doświadczony menedżer w sektorze publicznym.

Ponad 20-letnie doświadczenie w administracji państwowej na stanowiskach kierowniczych w obszarze finansowym, statystyki publicznej (Dyrektor Generalny GUS), zdrowia publicznego (Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym).

 

Jadwiga Napiórkowska

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie.

Od 34 lat zajmuje się zagadnieniami dot. m.in. higieny pracy wchodzącymi w zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

 

Marlena Skorupka-Dziedzic

Pedagog, specjalista w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z 20-letnim stażem, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowej Akademii Technicznej, wykładowca akademicki, praktyk analizy potrzeb oraz metodyki tworzenia i realizacji programów zdrowotnych. Współautorka programów profilaktycznych i kampanii zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zwolenniczka metod uczenia się opartych na doświadczeniu oraz wykorzystujących nowe technologie informatyczne. W swojej pracy kieruje się podejściem, że tylko rzetelna wiedza może wpłynąć na dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu, a tym samym kształtowanie odpowiednich postaw prozdrowotnych.