Skip to main content

Course Description

 

ELLIPSE                                                                                          Erasmus+ logo

 

Region Blekinge, Uniwersytet Jagielloński, Medizinische Universitąt Wien, Uniwersytet Warszawski, Sykehuset Innlandet HF, SPES Blekinge, Oriold Co. Logos

 

VELKOMMEN TIL ELLIPSE Gatekeeper+(EG+) kurset

 

ELLIPSE Gatekeeper+ (EG+) kurset ble utviklet takket være innsatsen til ELLIPSE-prosjekt partnere fra fem land (Østerrike, Ungarn, Norge, Polen og Sverige) under 1KA2 Samarbeidet for innovasjon samt Utveksling av god praksis KA203 Strategisk samarbeid for høyere utdanning, medfinansiert av den Europeiske Union sitt Erasmus+ program. Kurset har blitt utviklet og blir gjennomført av erfarne undervisere som representerer ikke bare det Jagellonske universitet, men også fra Polen – Universitetet i Warszawa og den Polske Suicidologiforeningen, Sverige – Region Blekinge og SPES-Blekinge, Østerrike – Det medisinske universitetet i Wien, fra Ungarn – Oriold & Co og fra Norge – Sykehuset Innland. Deler av dette kurset ble oversatt til Ukrainsk grunnet viktigheten av selvmordsforebygging, særdeles i den nåværende geopolitiske situasjonen med multi-krise, klimaproblemer, COVID-19 pandemien og krig, i tillegg til høye selvmordsrater før krigen, med håp om at programmet kan resultere i utvikling av økt motstandsdyktighet og lavere selvmordsrater.

Prosjekt ID nummer: 2019-1-SE01-KA203-060571
Tittel: E-Lifelong Learning in prevention of Suicide in Europe (ELLIPSE)
Varighet: 01.09.2019 til 31.08.2022 (36 måneder)
Ring 2019 Runde 1 KA2 Samarbeidet for innovasjon, og utvekling av god praksis KA203 Strategisk Samarbeid for høyere utdanning


LÆRINGSMÅL

Målene i dette kurset er:

 • Å invitere deg med på en oppdagelsesferd gjennom tid og rom innenfor en verden av selvmordsforebygging, intervensjon og postvensjon (tiltak for etterlatte).
 • Å gi deg inspirasjon så du kan begynne å forestille deg dine fremtidige arbeidsutfordringer i selvmordsrisikoanalyse og håndtering.
 • Å gi deg en forståelse av hvordan å snakke med en person i en emosjonell krise og som sørger etter å ha mistet noen som følge av selvmord.
 • Å hjelpe deg å tilegne profesjonelle holdninger og ferdigheter som forbedrer sjansen til å redde livet til personer i akutt selvmordskrise.
 • Å hjelpe deg å tilegne deg ferdigheter i trygghetsplanlegging ved hjelp av 12 Trinns Sikkerhetsplan, som du kan benytte deg av gratis for egne behov eller til undervisning av en klient og deres familie.
  • Å tilby deg materiale du kan benytte deg av for psykoundervisning i form av brosjyrer som du kan laste ned og bruke i din fremtidige arbeidsplass.
  • Å gi deg en mulighet til å erfare møter online og lære fra verdensledende forskere i selvmordsforebygging

Etter fullført kurs:

Vil du være i stand til å bruke kunnskapen og en forbedret kommunikasjonsevne i den ekte verden, og forhåpentligvis redde liv!


FORHÅNDSKRAV

Deltagelse i kurset forutsetter ingen forhåndskunnskap om suicidologi.


MÅLGRUPPER

Dette kurset er rettet mot deg som …

 • Studerer – Du vill nytte fra kurset under utdanningen og videre i yrkeslivet
 • Jobber – Du vil få ny kunnskap om ditt eget og andre interessenters yrkesområder
 • Ønsker å få en dypere forståelse av selvmordsforebygging, og bidra til et sunnere og livsfremmende samfunn i framtiden

KURS OVERSIKT

Modul A, med fire leksjoner om krisehåndtering basert på 12 Trinns Sikkerhetsplanen.

 • A.01 Hva er 12 Steps Safety Plan (Norsk: 12 Trinns Sikkerhetsplan) (12SSP)?
 • A.02 Om selvmordskriser
 • A.03 Å jobbe med 12SSP
 • A.04 Å oppdage MFA akronymer

Modul B, med 10 leksjoner basert på uttalelser fra profesjonelle som deler sin erfaring med å jobbe med selvmordsforebygging, som sikter på å gi deg et innside-perspektiv på selvmordsforebygging, forberede deg på utfordringene og vise deg hvordan å håndtere dem. Du studere hele Modul B, eller velge kun de delene som korresponderer til yrke som du er interessert i:

 • B.01 Ledere
 • B.02 Spesialister innen folkehelse
 • B.03 Leger
 • B.04 Sykepleiere
 • B.05 Psykologer
 • B.06 Sosialarbeidere
 • B.07 Nødetater (Brannvesen, politi, paramedisinere)
 • B.08 Medlemmer av presteskapet
 • B.09 Lærere
 • B.10 Journalister

Modul C med 10 leksjoner som dekker 10 sentrale kompetanseområder innen selvmordsforebygging:

 • C.01 Terminologi
 • C.02 Epidemiologi
 • C.03 Forståelse
 • C.04 Avstigmatisering
 • C.05 Kommunikasjon
 • C.06 Samarbeid
 • C.07 Intervensjon
 • C.08 Postvensjon
 • C.09 Utdanning
 • C.10 Juss

Modul D med 16 leksjoner basert på videointervjuer med verdenskjente forskere som dekker ulike områder av selvmordsforebygging, inkludert postvensjon.

 • D.01 Dr. Karl Andriessen. Postvensjon.
 • D.02 Professor Guilherme Borges. Epidemiologien til selvmord og selvmordsforebygging.
 • D.03 Professor Brunon Holyst. Motiver for selvmord.
 • D.04 David Jobes. CAMS og psykoterapier reduserer selvmords ideasjon.
 • D.05 Professor Thomas Joiner. Den Interpersonlige Psykologiske Teorien om Selvmord.
 • D.06 Professor Fabrice Jollant. Selvmordsrisikovurdering, kulturelle spørsmål og nevrobiologien bak selvmord.
 • D.07 Professor John Mann. Nevrobiologi og selvmordsforebygging.
 • D.08 Professor Lars Mehlum. Psykoterapier og selvmordsforebygging
 • D.09 Professor Konrad Michel. Attempted Suicide Short Intervention Program (Norsk: Kort intervensjonstiltak etter selvmordsforsøk) (ASSIP)
 • D.10 Førsteamanuensis Thomas Niederkrotenthaler. Media og selvmordsforebygging.
 • D.11 Professor Yvves Cavalcante Passos. Selvmordsrisikovurdering, maskinlæring og studenters psykiske helse.
 • D.12 Professor Zoltán Rihmer. Regional variabilitet i selvmordsrater i Hungarn, og affektive lidelser.
 • D.13 Professor Bo Runeson. Selvmordsrisikofaktorer gjennom livssyklusen.
 • D.14 Professor Marco Sarchiapone. SELYE-prosjektet og Youth Awareness Mental Health (YAM)
 • D.15 Dr. Sally Spencer-Thomas. Selvmordsforebygging i arbeidsplassen og hos menn.
 • D.16 Professor Gil Zalsman. Oversikt over evidensbaserte strategier i selvmordsforebygging.

TID

Kurset består av fire moduler over 15 uker. Du kan avgjøre hvor mye tid du vil bruke på hver modul. Vi anbefaler at du planlegger:

 • En til to uker for å lære om krisehåndtering ved hjelp av 12 Trinns Sikkerhetsplanen (Modul A)
 • En til to uker for å studere og diskutere ulike yrkesgrupper sine roller i selvmordsforebygging (Modul B)
 • 10 uker for å lære 10 sentrale kompetanser i selvmordsforebygging (Modul C)
 • En til to uker for å se intervjuer med verdenskjente forskere som solidifiserer kunnskapen og ferdighetene du har tilegnet deg i Modul A, B og C (Modul D)

BETINGELSER FOR Å MOTTA SERTIFIKAT

kunnskap og ferdigheter hos en student, lekmann, de med levd erfaring eller profesjonelle med selvmordsforebyggingskompetanse. Derfor er en av målene til kurset å tilby hver student et lav-stress, høy motstandsdyktighets læringsmiljø som er studentvennlig, og tilbyr direkte kontakt med en av kursskaperne over ZOOM i en time hver uke. Konsultasjoner er tilgjengelig på engelsk, polsk, ungarsk, norsk eller svensk.

For å bestå kurset og motta sertifikat, må man ha 60% på minst to utvalgte moduler ved å svare på ti spørsmål på slutten av hver modul (A-D).

Du vil også bli bedt om å fylle ut et egenvurderingsskjema før og etter kurset som vil gi deg en ide om hva du synes om kursmaterialet, og om du har økt kunnskapen din om et gitt tema (vi benytter tilbakemeldinger fra deg for å gjøre fremtidige justeringer for å forbedre kurskvaliteten).


BEHØVER DU ASSISTANSE?

Om du skulle ha behov for assistanse med spørsmål om psykisk helse i ditt morsmål, er du velkommen til å besøke nettsiden: https://www.findahelpline.com/, og dersom du ønsker å øve deg på ferdigheter innen psykisk helse og skape din egen 12 Trinns Sikkerhetsplan (12 SSP) besøk vår nettside: https://www.12stepsplan.com.

Kontakt kurs personalet: info@12stepsplan.com


KURS PERSONALET

Anna Baran   Anna Baran

Psykiater. Suicidolog. Forsker tilknyttet Linnaeus universitet, Kalmar-Växjö, Sverige.

Internasjonal koordinator for ELLIPSE bevilgningen. Utdannet ved Jagiellonian University Collegium Medicum. Medlem av IASP, Suicidologiseksjonen av den Europeiske Psyikaterforeningen, og den Polske Suicidologiforeningen. Ekspert i arbeidsgruppen for forebygging av selvmord og depresjon ved den Folkehelserådet i Helsedepartementet.  Koordinator for utdanningsoppgaven (oppgave 6) ved det Nasjonale Strategi for Selvmordsforebygging i det Nasjonale Helseprogrammet (2021-2025) i Polen. Medforfatter av tre håndbøker om selvmordsforebygging: for mediefagfolk, for folk som blir intervjuet i media, og for moderatorer og administratorer for digitale nettverk. Interesser: Selvmordsforebygging (siden 2005), svømming, seiling, fotografi og språk.

Assoc Prof Nestor Kapusta Nestor D. Kapusta

Førsteamanuensis ved det Medisinske universitetet i Wien, Østerrike.

Østerriksk koordinator for ELLIPSE bevilgningen. Førsteamanuensis ved Avdelingen for Psykoanalyse og Psykoterapi ved den Medisinske universitetet i Wien (MUW). Leder for Gruppen for Selvmordsforskning. Medlem av det vitenskapelige rådgivningsstyret til det østerrikske Helsedepartementet for implementering av det Nasjonale Selvmordsforebyggings Programmet (SUPRA). Leder for et nasjonalt prosjekt “Gatekeeper læreplan i selvmordsforebyggings prosjekt”. Interesser: Familie.  

Marta Makara-Studzinska   Marta Makara-Studzinska

Professor ved Jagiellonian University Collegium Medicum, Polen.

Leder for Departementet for Helsepsykologi ved Fakultetet for Helsevitenskap. Klinisk psykolog, folkehelse spesialist, psykoterapeut og veileder for psykoterapi. Ekspert i Arbeidsgruppen for forebygging av selvmord og depresjon ved Folkehelsestyre i Helsedepartementet. Interesser: Seiling, basketball.

Maciej Załuski

Førsteamanuensis ved Jagiellonian University Collegium Medicum, Polen.

Klinisk psykolog, psykoterapeut, og akademisk underviser. Utdannet ved Psykologisk Institutt ved Det Jagellonske universitet, der han tok sinn doktorgrad i humaniora. Spesialist i redning innenfor feltet katastrofemedisin. Han gjennomfører individuell psykoterapi og psykoterapi for ektefeller, samt post-traumatisk psykoterapi, psykoterapi for personlighetsforstyrrelser og kriseintervensjon.

Tomasz Milewicz

Førsteamanuensis ved Jagiellonian University Collegium Medicum, Polen.

Reproduktiv endokrinolog og gynekolog med 25 års erfaring innenfor Avdelingen for Obstetrikk og Gynekologi ved det Jagellonske univseritet. Interesser: Arbeids, sykling, reise.

Karoly Oriold

Daglig leder, Oriold & Co, Ungarn

Ungarsk koordinator for ELLIPSE bevilgningen. Kunstterapeut og gruppeanalytiker. Grunnlegger av stiftelsen Home Inside of Soul. Medforfatter av boken “Understanding Suicide”, redigert av professor Philippe Courtet. Hans stiftelse hjelper etterlatte ved selvmord og utdanner frivillige til å hjelpe dem. Interesser: Selvmordsforebygging (siden 2002), dans, kunst.

Krisztian Indries

adjunkt ved Eötvös Loránd University of Social Sciences, Budapest, Ungarn.

Klinisk psykolog. Han er involvert i studenthelse og også i selvmordsforebygging. Interesser: japansk kultur.

Maiellen Stensmark

Etterlatt ved selvmord, SPES Blekinge, Sverige.

Koordinator for ELLIPSE bevilgningen på vegne av SPES Blekinge. Underviser spansk. Sosialarbeider/byplanlegger, aroma- og akupunktur massasjeterapeut. Hun sitter i styret for den ideelle organisasjonen SPES Blekinge (2010-2022). Forfatter av boken “Såphalka och Lingontuvor” (Norsk: “Såpeslipper og tyttebærtotter”) (2015) om sorg, relasjonen til datteren og hennes selvmord ved en alder på 21 i 2004. Maiellen skriver en blogg om selvmordsforebygging (https://www.forebyggsjalvmord.se/). Interesser: Dans, svømming, seiling, kunst og natur.

Anita Mlodozeniec

Psykiater, suicidolog, Sykehuset Innlandet, Norge

Spesialist i voksenpsykiatri, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Ph.D. thesis: “Suicidal thinking among patients with schizophrenia and schizoaffective disorders”. Co-forfatter og forfatter av bøker og artikler om selvmordsrisiko blant ungdommer og pasienter med psykiske lidelser. Intereser: yoga og tennis.

Lars Lien

Professor, Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (www.inn.no), Norge

Utdannet lege, med spesialisering i samfunnsmedisin og psykiatri. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Sykehuset Innlandet (www.rop.no). Hobbier og interesser. Jeg er veldig glad i lese både romaner og fagbøker og å lytte til musikk, sælrig opera. Så er jeg mye ute i naturen på kajak, sykkel, ski eller løpe/fjellsko.