Skip to main content

Course Description

 

ELLIPSE                                                                                          Erasmus+ logo

 

Region Blekinge, Uniwersytet Jagielloński, Medizinische Universitąt Wien, Uniwersytet Warszawski, Sykehuset Innlandet HF, SPES Blekinge, Oriold Co. Logos

VÄLKOMMEN TILL KURSEN ELLIPSE Gatekeeper+(EG+) (andra upplagan)

Kursen ELLIPSE Gatekeeper+ (EG+) skapades tack vare insatserna från ELLIPSE-projektets partners från 5 länder (Österrike, Ungern, Norge, Polen och Sverige) under 1KA2 Samarbete för innovation och utbyte av god praxis KA203 Strategiskt partnerskap för högre utbildning och är samfinansierad av Europeiska Unionens Erasmus+-program. Kursen har utvecklats och genomförs av erfarna lärare som representerar inte bara Jagiellonian University i Polen, till vilka vi riktar ett stort tack för möjligheten att kunna lägga utbildningen på Utbildningsministeriets plattform Navoica som ger access för deltagande från hela världen.  Från Polen ingår också personer från Universitetet i Warszawa och polska föreningen för suicidologi. Region Blekinge har varit fysisk ägare av projektet genom Anna Baran och  personer från anhörigföreningen SPES-Blekinge. Från Österrike, medverkar personal vid Medical University of Vienna, från Ungern, en Stiftelse för suicidprevention Oriold & Co och från Norge personer vid Sykehuset Inlandet Trust.

Delar av den här kursen översattes till ukrainska på grund av vikten av att förebygga självmord, speciellt under den nuvarande geopolitiska situationen med multikriser, klimatfrågor, covid-19-pandemin och kriget i Ukraina, samt höga självmordstal före kriget, med hopp om att programmet kan resultera i utveckling av bättre resiliens och sänkta självmordstal.

Projekt-ID-nummer: 2019-1-SE01-KA203-060571

Titel: E-Livslångt Lärande I Prevention av Suicid i Europa (ELLIPSE)

Varaktighet: 01- ‐09-‐2019 till 31-‐08-‐2022 (36 månader)

Utlysning 2019 Omgång 1 KA2 Samarbete för innovation och utbyte av god praxis

KA203 Strategiska partnerskap för högre utbildning


LÄRANDEMÅL

Målen med denna kurs är att:

 • Bjuda in dig till en upptäcktsresa i tid och rum i en värld av suicidprevention, intervention och postvention
 • Ge dig inspiration så att du kan börja föreställa dig dina framtida arbetsutmaningar inom suicidsriskbedömning och hantering
 • Öka din förståelse för hur du pratar med en person i en suicidkris och i sorg efter att ha förlorat någon i självmord
 • Hjälpa dig att skaffa dig en professionell attityd och färdigheter som ökar chansen att rädda livet på en person i suicidkris
 • Hjälpa dig att skaffa dig färdigheter i säkerhetsplanering med hjälp av 12-Stegs säkerhetsplan, som du kan använda gratis för dina egna behov eller lär dig för att kunna lära ut till någon annan, en klient och hans/hennes anhöriga
 • Erbjuda dig material du kan använda förebyggande i form av broschyrer och checklistor som du kan ladda ner och använda på din framtida arbetsplats
 • Ge dig en möjlighet att uppleva online-möten och lära dig av världsledande forskare i suicidprevention

Efter avslutad kurs:

Du kommer att kunna använda dina kunskaper och förbättrade kommunikationsförmåga i verkliga livet och förhoppningsvis rädda liv!


PRELIMINÄRA KRAV

För deltagande i kursen krävs inga förkunskaper i suicidologi.


MÅLGRUPPER

Utbildningen vänder sig till dig som...

 • studerar - Du kommer att ha nytta av det här under din utbildning och i ditt framtida yrke,
 • arbetar - Du får kunskaper inom ditt eget och andra intressenters yrkesområden,
 • vill få en djupare förståelse för suicidprevention och skapa ett mer hälso- och livsfrämjande samhälle för framtiden. Använd de delar av kursen som uppfyller dina behov.

KURSÖVERSIKT

Modul A: 12-Stegs säkerhetsplan (12SSP) - 4 lektioner som handlar om krishantering baserade på 12-Stegs säkerhetsplan.

 • A.01 Vad är 12-Stegs säkerhetsplan (12SSP)?
 • A.02 Om självmordskris
 • A.03 Arbeta med 12SSP!
 • A.04 Upptäcka MFA (Mental Fitness Akronymer)!

Modul B: Lärande från professionella - 10 lektioner som är baserade på citat från professionella som delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med suicidprevention. De syftar till att ge dig ett inifrån-perspektiv på suicidprevention, förbereder dig för utmaningar och visar hur du kan hantera dem. Du kan studera hela modul B, eller bara välja de delar som motsvarar ett yrke av intresse för dig:

 • B.01 Chefer 
 • B.02 Folkhälsospecialister
 • B.03 Läkare
 • B.04 Sjuksköterskor
 • B.05 Psykologer
 • B.06 Socialsekreterare
 • B.07 Blåljuspersonal (ambulanspersonal, brandman, polis)
 • B.08 Präster
 • B.09 Lärare
 • B.10 Journalister

Modul C: Tio kompetenser - 10 lektioner täcker 10 huvudsakliga suicidpreventiva kompetenser:

 • C.01 Terminologi
 • C.02 Epidemiologi
 • C.03 Förståelse
 • C.04 Avstigmatisering
 • C.05 Kommunikation
 • C.06 Samverkan
 • C.07 Intervention
 • C.08 Postvention
 • C.09 Utbildning
 • C.10 Juridik

Modul D: Lärande från forskare - 16 lektioner som bygger på videointervjuer med världskända forskare som täcker olika områden av suicidprevention, inklusive Postvention.

 • D.01 Dr Karl Andriessen. Postvention.
 • D.02 Professor Guilherme Borges. Epidemiologi i suicid och suicidprevention.
 • D.03 Professor Brunon Holyst. Motiven för suicid.
 • D.04 Professor David Jobes. CAMS och psykoterapier minskar suicidtankar.
 • D.05 Professor Thomas Joiner. Den interpersonella psykologiska teorin om suicid.
 • D.06 Professor Fabrice Jollant. Suicidriskbedömning, kulturella frågor och suicid-neurobiologi.
 • D.07 Professor John Mann. Neurobiologi och suicidprevention.
 • D.08 Professor Lars Mehlum. Psykoterapier och suicidprevention.
 • D.09 Professor Konrad Michel. ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program).
 • D.10 Docent Thomas Niederkrotenthaler. Media och suicidprevention.
 • D.11 Professor Ives Cavalcante Passos. Suicidriskbedömning, maskininlärning och elevers psykiska hälsa
 • D.12 Professor Zoltán Rihmer talar om den regionala variationen i suicidtal i Ungern och affektiva sjukdomar.
 • D.13 Professor Bo Runeson. Suicidriskfaktorer under en livscykel.
 • D.14 Professor Marco Sarchiapone. SELYE-projekt och Youth Awareness Mental Health (YAM).
 • D.15 Dr. Sally Spencer-Thomas. Förebyggande av suicid på arbetsplatsen och hos män.
 • D.16 Professor Gil Zalsman. Översikt över evidensbaserade strategier för att förebygga suicid.

TID

Kursen består av 4 moduler under 15 veckor. Du kan bestämma hur mycket tid du ska lägga på varje modul. Vi rekommenderar att du planerar:

 • 1-2 veckor för att lära dig om krishantering med hjälp av 12-Stegs säkerhetsplan (Modul A)
 • 1-2 veckor för studier och diskussioner om olika professioners roller i suicidprevention (Modul B)
 • 10 veckor för att lära dig 10 kompetenser i suicidprevention (Modul C)
 • 1-2 veckor för att titta på intervjuer med världskända forskare för att befästa dina kunskaper och färdigheter du har lärt dig i modulerna A, B och C (Modul D).

VILLKOR FÖR ATT ERHÅLLA CERTIFIKAT 

Utgångspunkten i vårt synsätt är att högt studietempo och studiestress inte nödvändigtvis leder till att mer kunskap och färdighet förvärvas under kursen, för en student, lekman, person med levd erfarenhet eller en professionell med suicidförebyggande kompetens. Ett av målen med kursen är att sänka stressen för varje studerande, ge hög motståndskraft och utforma en vänlig lärandemiljö. Därför finns tillgång till en kunskapsgivare på ZOOM under en timme varje vecka. Konsultationer finns på engelska, polska och svenska.

Villkoret för att få ett intyg som bekräftar deltagande i kursen är att:

 • studera det läromedel som tillhandahålls
 • göra det sammanfattande tester i modulerna A, B, C och D (100% av slutresultatet). Minst två sammanfattade tester med över 60% är nödvändiga att få det godkänd.

Du kommer också att bli ombedd att fylla i självskattningsenkäter före och efter kursen som ger en uppfattning om hur du ser på studiematerialet och om du har ökat dina kunskaper inom det givna ämnet. (Vi använder feedback från dig som går utbildningen för att göra framtida justeringar, för att öka kurskvaliteten).


BEHÖVER DU HJÄLP?

Om du behöver hjälp med psykiska problem på ditt modersmål är du välkommen att besöka webbplatsen: https://findahelpline.com/ och vill du öva på att stärka din mentala hälsa,  besök vår hemsida: https://ellipse.12stepsplan.com och skapa din egen 12-Stegs säkerhetsplan ( 12 SSP )

Du kan kontakta kursens skapare: info@12stepsplan.com


SKAPARE AV UTBILDNINGSPROGRAM

Anna Baran   Anna Baran

Psykiater. Suicidolog. Anknuten forskare till Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö,

Internationell koordinator för ELLIPSE-projektet. Utexaminerad från Jagiellonian University Collegium Medicum. Medlem av IASP, Suicidologisektionen i European Psychiatric Association och Polish Association of Suicidology. Expert i arbetsgruppen för förebyggande av suicid och depression vid Folkhälsorådet vid hälsodepartementet. Koordinator för utbildningsuppgiften (uppgift 6) för den nationella strategin för suicidprevention i det nationella hälsoprogrammet (2021-2025) i Polen. Medförfattare till tre handböcker i självmordsprevention: för mediaproffs, för personer som intervjuas i media och för moderatorer och administratörer av Internetnätverk. Intresse: suicidprevention (sedan 2005) Simning, segling, fotografering, språk.

Assoc Prof Nestor Kapusta Nestor D. Kapusta

Docent vid medicinska universitetet i Wien; Österrike

Österrikisk partner i ELLIPSE-projektet. Docent vid institutionen för psykoanalys och psykoterapi vid medicinska universitetet i Wien (MUW). Chef för gruppen för suicidforskning. Medlem av den vetenskapliga rådgivande nämnden för det österrikiska hälsoministeriet för genomförandet av det nationella programmet för suicidprevention (SUPRA). Chef för ett nationellt "Gatekeeper Curriculum in Suicide Prevention Project". Intresse: familjen.

Marta Makara-Studzinska   Marta Makara-Studzinska

Professor vid Jagiellonian University Collegium Medicum, Polen

Prefekt för institutionen för hälsopsykologi vid Hälsovetenskapliga fakulteten. Klinisk psykolog, folkhälsospecialist, psykoterapeut och psykoterapihandledare. Expert i arbetsgruppen för förebyggande av suicid och depression vid Folkhälsorådet vid hälsodepartementet. Intressen: segling, basket.

Maciej Załuski

Universitetslektor vid Jagiellonian University Collegium Medicum, Polen

Klinisk psykolog, psykoterapeut och akademisk lärare. Han tog examen från Institute of Psychology vid Jagiellonian University, med doktorsexamen i humaniora, är specialist på räddning inom området katastrofmedicin. Han bedriver individuell och äktenskaplig psykoterapi, posttraumatisk psykoterapi, psykoterapi vid personlighetsstörningar och krisintervention.

Tomasz Milewicz

Universitetslektor vid Jagiellonian University Collegium Medicum, Polen

Reproduktiv endokrinolog och OB/Gyn-specialist med 25 års erfarenhet från avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Jagiellonian University Medical Faculty i Krakow. Intressen: arbete, cykling, resor.

Karoly Oriold

General manager, Oriold & Co., Ungern

Ungersk partner i ELLIPSE-projektet. Konstterapeut och gruppanalytiker. Grundare av en Stiftelse för efterlevandestöd till närstående efter självmordsförlust. Hans stiftelse utbildar volontärer för att hjälpa dem. Medförfattare till boken ”Understanding Suicide” redigerad av Prof. Philippe Courtet. Intressen: självmordsprevention (sedan 2002), dans, konst.

Krisztian Indries

Klinisk psykolog, adjungerad professor vid Eötvös Loránd University, Fakulteten för Social Sciences, Budapest, Ungern. Han är engagerad i studenternas hälsa och i förebyggandet av självmord. Intresse: Japansk kultur.

Maiellen Stensmark

Efterlevande efter självmordsförlust. Partner i ELLIPSE-projektet, genom den ideella anhörigföreningen SuicidPrevention och Efterlevandestöd krets i Blekinge; SPES Blekinge, där Maiellen varit ordförande, (2011-2022), bjöd in till efterlevandeträffar, arbetar praktiskt suicidpreventivt genom individuella samtal och deltog i Region Blekinges arbetsgrupp. Utvecklade arbetsmetoden Postvention i Blekinge, efter 2015 och erbjuder tidigt och tätt återkommande samtalsstöd, gemensamt för familjen efter en självmordsförlust (Det är en del i Ellipse utbildningsprogram). Gymnasie- och högstadieärare i samhällskunskap och spanska. Socialarbetare/samhällsplanerare, akupress- och aromamassör. Författare till boken "Såphalka och Lingontuvor" (2015) om sorg, relationen till en dotter och hennes självmord vid 21 års ålder 2004. Boken förmedlas genom SPES Blekinge.

Maiellen har en hemsida och bloggar om suicidprevention och efterlevandestöd  (https://www.forebyggsjalvmord.se/). Intressen: dans, simning, segling, konst och natur.

Anita Mlodozeniec

Psykiater. Suicidolog. Sykehuset Innlandet, Norge

Doktorsavhandling ”Självmordstankar bland patienter med schizofreni och schizoaffektiva störningar”. Medförfattare och författare till böcker och publikationer om självmordsrisk bland ungdomar och patienter med psykiska problem. Intressen: yoga, tennis.

 Lars Lien

Professor vid Inland Norway University of Applied Sciences, Norge

Arbetar vid fakulteten för hälsa och samhällsvetenskap (www.inn.no). Psykiater och folkhälsoexpert. Nationell norsk rådgivande nämnd för missbruk och psykiska problem, Innlandet Hospital Trust (www.rop.no). Intresse: musik, paddling, cykling, skidåkning och löpning.