Skip to main content

Course Description

ELLIPSE  logo

EU Erasmus+ co-financed project

ELLIPSE partners

 

Kurs: 

Prewencja samobójstw dla studentów dziennikarstwa, dziennikarzy i pracowników mediów

Kurs powstał w ramach realizacji projektu badawczego ELLIPSE (E-LIFELONG LEARNING IN PREVENTION OF SUICIDE IN EUROPE) Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” (Nr projektu: 2019-1-SE01-KA203-060571).

OPIS KURSU

Kurs zawiera wiedzę na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym na temat prewencji samobójstw w mediach. Jest przeznaczony dla studentów dziennikarstwa, dziennikarzy oraz wszystkich pracowników mediów, w tym także elektronicznych.

Uwaga jest skupiona na przekazaniu wiedzy i umiejętności dotyczących tego, jak prawidłowo przekazywać informacje na tematy związane z samobójstwami, aby nie powodować powiększenia ich liczby. Ważną częścią kursu jest także wykształcenie umiejętności reakcji na niebezpieczne zachowania autodestrukcyjne w mediach elektronicznych, zwłaszcza serwisach społecznościowych, a także w życiu codziennym.

Kurs obejmuje również szerokie spectrum zagadnień związanych z psychologią (m.in. problemy depresji, przewidziane jest spotkanie online z psychiatrą), kulturą, religiami i sztuką oraz podstawy wiedzy prawnej na temat samobójstw.

Kursy dla dziennikarzy z trudnego emocjonalnie tematu profilaktyki samobójstw są dostępne jedyne w kilku krajach świata (np. w Australii i Stanach Zjednoczonych), stąd obecny kurs jest kurem pionierskim i eksperymentalnym, podlegającym bieżącej ewaluacji. Zapraszamy o korzystanie z ankiety ewaluacyjnej, gdyż to nam pomoże w dopracowaniu jego treści. 

Czas trwania kursu: 15 tygodni. Obejmuje 10 lekcji, jednak 2 z nich są realizowane w czasie 3 tygodni, a jedna – dwóch.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Podstawowa wiedza o mediach, tradycyjnych i elektronicznych., oraz o zasadach przygotowywania materiałów dziennikarskich.

Znajomość angielskiego na poziomie B1 (kurs jest w języku polskim, ale ze względów merytorycznych niektóre materiały medialne zostały podane w języku oryginału, tego samego dotyczą też odwołania do literatury i kinematografii światowej).

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Udział w kursie wymaga częstego dostępu do komputera z łączem internetowym, który umożliwia też odtwarzanie plików dźwiękowych i plików PDF. Tak więc przeglądarka WWW powinna być wyposażona we wtyczkę Adobe Flash Player, którą można pobrać (w wersji odpowiedniej do używanej przeglądarki i systemu operacyjnego) ze strony: ttp://www.macromedia.com/go/getflash. Dodatkowo w przeglądarce musi być włączona obsługa Java Script – na przykład w Firefoksie włączyć ją można w części Treść w oknie Preferencje.

Ponieważ część materiałów do czytania udostępnianych będzie w formacie PDF, niezbędny jest czytnik plików tego formatu. Najpopularniejszy tego typu czytnik, Adobe Reader, można pobrać ze strony firmy Adobe (http://www. macromedia.com/go/get_reader). Przydatne mogą się też okazać wtyczki Adobe Readera dla różnych przeglądarek – dzięki nim pliki PDF otwierają się wewnątrz strony kursu, a nie w oddzielnej aplikacji.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uczestnik / uczestniczka kursu nauczy się:
• przygotowywać teksty informacyjne na temat samobójstw, zachowując zasady bezpieczeństwa
• rozpoznawać zagrożenia w mediach związane z informowaniem o samobójstwach,
• reagować we właściwy sposób na przekazy związane z samobójstwami i autodestrukcją w mediach społecznościowych, także w roli moderatora i administratora serwisu,
• reagować we właściwy sposób na problemy związane z depresją i kryzysem psychicznym,
• przygotowywać materiały medialne mogące stanowić wsparcie dla osób w kryzysie (a także innych osób)

Oprócz umiejętności praktycznych uczestnik / uczestniczka kursu zdobędzie wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych, historycznych, związanych ze sztuką, religią itd. samobójstw i pozna zasady prewencji stosowane w wielu krajach w różnych czasach. Pozna też wyniki najnowszych badań naukowych nad tymi zagadnieniami oraz organizację pomocy instytucjonalnej w zakresie prewencji samobójstw.


ZAGADNIENIA

1. Między statystykami a mitami – wprowadzenie do tematyki samobójstw.
2. Podstawowe terminy odnoszące się do samobójstw i prewencji samobójstw.
3. Podstawowe zasady prewencji samobójstw w mediach.
4. Pomagają instytucje, lekarze i psychoterapeuci.
5. Pomagają ludzie i ich historie.
6. Prewencja samobójstw w serwisach internetowych. (3 jednostki)
7. Obrazy depresji.
8. Prewencja samobójstw a literatura piękna, kinematografia i prawo.
9. Prewencja samobójstw w wybranych kulturach i religiach świata. (3 jednostki)
10. Powtórzenie wiadomości i testy podsumowujące. Materiały i działania medialne służące prewencji samobójstw. (2 jednostki)


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie 60% punktów z ćwiczeń składających się na kurs. Uwaga: ćwiczenia wstępne są niepunktowane (mają na celu zainteresowanie tematem i wprowadzenie do niego), także niektóre inne ćwiczenia w poszczególnych lekcjach są niepunktowane (dotyczy to bardzo niewielu z nich i każdorazowo jest wyraźnie zaznaczone).


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik, który ukończył kurs i zgromadził co najmniej 60% punktów, uzyska (elektroniczny) dokument potwierdzający. Zaświadczenie jest generowane automatycznie na końcu kursu.


KADRA KURSU

Prof Radoslaw Pawelec  Radoslaw Pawelec

Profesor, Universitet Warszawski, Polska

Językoznawca i medioznawca. Autor opracowań na temat samobójstw i ich prewencji w języku, praktyk w zakresie wdrożenia programów z tego zakresu dla dziennikarzy.

Anna Baran   Anna Baran

Suicydolog i lekarz psychiatrii. Afiliowany badacz, Uniwersytet Linneusza, Szwecja

Autorka licznych opracowań na temat prewencji samobójstw oraz poradników, praktyk w zakresie prewencji samobójstw. Międzynarodowy kierownik projektu E-LLIPSE, w ramach, którego powstały także kursy profilaktyki zachowań samobójczych ELLIPSE Gatekeeper+ w języku angielskim, polskim, niemieckim, norweskim, węgierskim, szwedzkim i ukraińskim.

Paulina Janocha

Ekspert mediów, Universitet Warszawski, Polska

Ekspert mediów tradycyjnych i społecznościowych. Propagator wiedzy o zdrowiu psychicznym w środowisku sportowym i partner programu E-LLIPSE.

Łukasz Krawczyński

Badacz, Universitet Warszawski, Polska

Badacz mediów. Obszar badań zdrowie psychiczne a media; członek zespołu projektowego E-LLIPSE na Uniwersytecie Warszawskim.

Anita Kwiatkowska

Analityk mediów, Universitet Warszawski, Polska

Analityk mediów i edukator. Projekt i realizacja wywiadów grup fokusowych w polskiej części projektu E-LLIPSE. Członek zespołu projektowego E-LLIPSE na Uniwersytecie Warszawskim.

Aneta Nowosinska

Dziennikarka, Universitet Warszawski, Polska

Dziennikarz i propagator wiedzy o zdrowiu psychicznym i profilaktyce samobójstw w środowisku medialnym. Członek zespołu projektowego E-LLIPSE na Uniwersytecie Warszawskim.

Marta Makara-Studzinska   Marta Makara-Studzinska

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Polska

Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Psycholog kliniczny, specjalista zdrowia publicznego, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii. Ekspert w Grupie Roboczej ds. Zapobiegania Samobójstwom i Depresji przy Radzie Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Zainteresowania: żeglarstwo, koszykówka.

Maciej Załuski

Universitetslektor vid Collegium Medicum vid Jagiellonian University

Klinisk psykolog, psykoterapeut, akademisk lärare. Han tog examen från Institute of Psychology vid Jagiellonian University, där han doktorerade i humaniora. Räddningsspecialist inom området katastrofmedicin. Han bedriver individuell och äktenskaplig psykoterapi, posttraumatisk psykoterapi, psykoterapi av personlighetsstörningar och krisintervention.

--------

Zastrzeżenie: Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

 

Enroll