Skip to main content

Course Description

ELLIPSE  logo

EU Erasmus+ co-financed project

ELLIPSE partners

WITAMY NA KURSIE!

Kurs powstał w ramach realizacji projektu badawczego ELLIPSE (E-LIFELONG LEARNING IN PREVENTION OF SUICIDE IN EUROPE) Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” (Nr projektu: 2019-1-SE01-KA203-060571). Zawiera wiedzę na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym na temat prewencji samobójstw w mediach. Jest przeznaczony dla studentów dziennikarstwa, dziennikarzy oraz wszystkich pracowników mediów, w tym także elektronicznych.

Uwaga jest skupiona na przekazaniu wiedzy i umiejętności dotyczących tego, jak prawidłowo przekazywać informacje na tematy związane z samobójstwami, aby nie powodować powiększenia ich liczby. Ważną częścią kursu jest także wykształcenie umiejętności reakcji na niebezpieczne zachowania autodestrukcyjne w mediach elektronicznych, zwłaszcza serwisach społecznościowych, a także w życiu codziennym.

Kurs obejmuje również szerokie spektrum zagadnień związanych z psychologią, psychiatrią (m.in. problem depresji), kulturą i religią, a także podstawy wiedzy prawnej na temat samobójstw.

Kursy dla dziennikarzy z trudnego emocjonalnie tematu profilaktyki samobójstw są dostępne jedynie w kilku krajach świata (np. w Australii i Stanach Zjednoczonych), dlatego też kurs ten jest pionierski i eksperymentalny, podlegający również bieżącej ewaluacji. Zapraszamy do korzystania z ankiety ewaluacyjnej, gdyż pomoże nam to w dopracowaniu treści kursu w przyszłych edycjach. 

Czas trwania kursu: 15 tygodni. Obejmuje 10 lekcji, jednak dwie z nich są realizowane w czasie trzech tygodni, a jedna – dwóch.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Podstawowa wiedza o mediach, tradycyjnych i elektronicznych oraz o zasadach przygotowywania materiałów dziennikarskich.

Znajomość angielskiego na poziomie B1 (kurs jest w języku polskim, ale ze względów merytorycznych niektóre materiały medialne zostały podane w języku oryginału, tego samego dotyczą też odwołania do literatury i kinematografii światowej).


WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Udział w kursie wymaga częstego dostępu do komputera z łączem internetowym, który umożliwia też odtwarzanie plików dźwiękowych i plików PDF. Tak więc przeglądarka WWW powinna być wyposażona we wtyczkę Adobe Flash Player, którą można pobrać (w wersji odpowiedniej do używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). Dodatkowo w przeglądarce musi być włączona obsługa Java Script – na przykład w Firefoksie włączyć ją można w części Treść w oknie Preferencje.

Ponieważ część materiałów do czytania udostępnianych będzie w formacie PDF, niezbędny jest czytnik plików tego formatu. Najpopularniejszy tego typu czytnik, Adobe Reader, można pobrać ze strony firmy Adobe. Przydatne mogą się też okazać wtyczki Adobe Readera dla różnych przeglądarek – dzięki nim pliki PDF otwierają się wewnątrz strony kursu, a nie w oddzielnej aplikacji.


CELE KURSU

Uczestnik / uczestniczka kursu nauczy się:
• przygotowywać teksty informacyjne na temat samobójstw, zachowując zasady bezpieczeństwa,
• rozpoznawać zagrożenia w mediach związane z informowaniem o samobójstwach,
• reagować we właściwy sposób na przekazy związane z samobójstwami i autodestrukcją w mediach społecznościowych, także w roli moderatora i administratora serwisu,
• reagować we właściwy sposób na problemy związane z depresją i kryzysem psychicznym,
• przygotowywać materiały medialne mogące stanowić wsparcie dla osób w kryzysie (a także innych osób).

Oprócz umiejętności praktycznych uczestnik/uczestniczka kursu zdobędzie wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych, historycznych, związanych ze sztuką, religią itd. samobójstw i pozna zasady prewencji stosowane w wielu krajach w różnych czasach. Pozna też wyniki najnowszych badań naukowych nad tymi zagadnieniami oraz dowie się, jak wygląda organizacja pomocy instytucjonalnej w zakresie prewencji samobójstw.


ZAGADNIENIA

1. Między statystykami a mitami – wprowadzenie do tematyki samobójstw.
2. Podstawowe terminy odnoszące się do samobójstw i prewencji samobójstw.
3. Podstawowe zasady prewencji samobójstw w mediach.
4. Pomagają instytucje, lekarze i psychoterapeuci.
5. Pomagają ludzie i ich historie.
6. Prewencja samobójstw w serwisach internetowych. 
7. Obrazy depresji.
8. Prewencja samobójstw a literatura piękna, kinematografia i prawo.
9. Prewencja samobójstw w wybranych kulturach i religiach świata.
10. Powtórzenie wiadomości i testy podsumowujące. Materiały i działania medialne służące prewencji samobójstw. 


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie 60% punktów z ćwiczeń składających się na kurs. Uwaga: ćwiczenia wstępne są niepunktowane (mają na celu zainteresowanie tematem i wprowadzenie do niego), także niektóre inne ćwiczenia w poszczególnych lekcjach są niepunktowane (dotyczy to bardzo niewielu z nich i każdorazowo jest wyraźnie zaznaczone).


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik, który ukończył kurs i zgromadził co najmniej 60% punktów, uzyska (elektroniczny) dokument potwierdzający. Zaświadczenie jest generowane automatycznie w momencie zakończenia kursu.


KADRA KURSU

Prof Radoslaw Pawelec  Radoslaw Pawelec

Profesor, Uniwersytet Warszawski, Polska

Językoznawca i medioznawca. Autor opracowań na temat samobójstw i ich prewencji w języku, praktyk w zakresie wdrożenia programów z tego zakresu dla dziennikarzy.

Anna Baran   Anna Baran

Doktor nauk medycznych. Suicydolożka i lekarka psychiatrii. Uniwersytet Linneusza, Szwecja

Autorka licznych opracowań na temat prewencji samobójstw oraz poradników z tego zakresu. Międzynarodowa kierowniczka grantu europejskiego E-LLIPSE, w ramach którego powstały także kursy profilaktyki zachowań samobójczych ELLIPSE Gatekeeper+ oraz internetowa aplikacja 12-Stopniowy Plan Bezpieczeństwa w języku angielskim, polskim, niemieckim, norweskim, węgierskim, szwedzkim i ukraińskim (1 września 2019 - 30 grudnia 2022). Międzynarodowa kierowniczka grantu europejskiego Postwencja ELLIPSE (wspólnie z Maiellen Stensmark, SPES Blekinge, Szwecja) (1 września 2023-31 sierpnia 2024).

Paulina Janocha

Ekspertka mediów, Uniwersytet Warszawski, Polska

Ekspertka mediów tradycyjnych i społecznościowych. Propagatorka wiedzy o zdrowiu psychicznym w środowisku sportowym i partner programu E-LLIPSE.

Łukasz Krawczyński

Badacz, Uniwersytet Warszawski, Polska

Badacz mediów. Obszar badań zdrowie psychiczne a media; członek zespołu projektowego E-LLIPSE na Uniwersytecie Warszawskim.

Anita Kwiatkowska

Analityk mediów, Uniwersytet Warszawski, Polska

Analityk mediów i edukator. Projekt i realizacja wywiadów grup fokusowych w polskiej części projektu E-LLIPSE. Członek zespołu projektowego E-LLIPSE na Uniwersytecie Warszawskim.

Aneta Nowosinska

Dziennikarka, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dziennikarka i propagatorka wiedzy o zdrowiu psychicznym i profilaktyce samobójstw w środowisku medialnym. Członek zespołu projektowego E-LLIPSE na Uniwersytecie Warszawskim.

Marta Makara-Studzinska   Marta Makara-Studzinska

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Polska

Kierowniczka Katedry Psychologii Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Psycholog kliniczny, specjalistka zdrowia publicznego, psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii. Ekspertka w Grupie Roboczej ds. Zapobiegania Samobójstwom i Depresji przy Radzie Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia. 

Maciej Załuski

Wykładowca akademicki w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. Jest absolwentem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Specjalista ratownictwa medycznego w zakresie medycyny ratunkowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńską, psychoterapię zaburzeń osobowości oraz interwencję kryzysową.

--------

Zastrzeżenie: Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.