Skip to main content

Course Description

ELLIPSE  logo

EU Erasmus+ co-financed project

ELLIPSE partners

Välkommen till kursen "Suicidprevention för studerande och professionella inom journalistik och media"! Det är andra upplaga av kursen som var en del av projektet webbaserad Livslångt Lärande i Prevention av Suicid i Europa, ”ELLIPSE" (E-LifeLong Learning in Prevention of Suicide in Europe) (websida: ELLIPSE och ELLIPSE Postvention).  Projekt har medfinansierats under Europeiska Unionens program "Erasmus +" (Projektnr: 2019-1-SE01-KA203-060571). 

KURSBESKRIVNING

Kursen behandlar kunskaper på grundläggande- och medelnivå, om suicidprevention i media. Den är avsedd för journalister, reportrar och alla mediaproffs, inklusive sociala medier.

Den inriktar uppmärksamhet på att överföra kunskap och färdigheter om hur man korrekt förmedlar information om ämnen relaterade till självmord, för att inte öka antalet. En viktig del av kursen är också att utveckla förmågan att reagera på farligt självdestruktivt beteende som visas i sociala medier, särskilt sociala nätverkssajter, såväl det som sker i vardagen.

Kursen täcker också ett brett spektrum av frågor relaterade till psykologi (inklusive depressionsproblem, ett onlinemöte med en psykiater planeras), kultur, religion och konst samt grunderna i juridisk kunskap om självmord.

Kurslängd: 15 veckor. Den innehåller 10 lektioner, men 2 av dem genomförs under 3 veckor och en lektion under två veckor.

(Kursen omfattar 3 högskolepoäng (1,5 hp 1 vecka 40tim). Du kan läsa den i olika takt beroende på hur ditt universitet lägger upp kursen. Det är en heltidsutbildning på två veckor.)


INGÅNGSKRAV

Grundläggande kunskaper om medier, både traditionella och elektroniska samt principerna för att utarbeta journalistiskt material. Kunskaper i engelska på B1-nivå (kursen är på svenska, men av praktiska skäl tillhandahålls en del mediematerial på originalspråket och detsamma gäller referenser till världslitteratur och film).


UTBILDNINGENS MÅL

Kursdeltagaren lär sig att:

  • förbereda informativa texter om suicid och suicidprevention, med respekt för rekommendationer för media
  • identifiera faror i media, relaterade till rapportering av suicid,
  • svara på lämpligt sätt på meddelanden relaterade till självmord och självskada på sociala medier, även som
  • moderator och administratör av en webbplats,
  • svara på lämpligt sätt på problem relaterade till depression och känslomässig kris,
  • förbereda mediematerial som kan stödja människor i kris

Utöver praktiska färdigheter kommer kursdeltagaren att få kunskap om kulturella och historiska faktorer om självmord, även relaterade till konst, religion osv. och kommer att lära sig principer för prevention som används i många länder vid olika tidpunkter. Också resultat av senaste vetenskapliga forskningen om dessa frågor och om hur organisationen av institutionell hjälp inom området självmordsprevention ser ut ingår i kursen.


LEKTIONS-INNEHÅLL

1. Mellan statistik och myter - en introduktion till ämnet självmord.
2. Grundläggande termer som rör suicid och suicidprevention.
3. Grundläggande principer för suicidprevention i media.
4. Hur institutioner, läkare och psykoterapeuter hjälper till.
5. Hur människor och deras berättelser hjälper.
6. Suicidprevention på webbplatser. (3 enheter)
7. Bilder av depression.
8. Suicidprevention i litteratur, film och juridik
9. Suicidprevention i utvalda kulturer och religioner i världen. (3 enheter)
10. Sammanfattning; positiva exempel på åtgärder relaterade till att förebygga självmord i media (2 enheter)


BEDÖMNING

För godkänt resultat efter genomförd kurs krävs minst 60% av poängen i de övningar som ingår i kursen. Notera: de inledande övningarna poängsätts inte (de är avsedda att väcka intresse för ämnet och introduktion), även vissa andra övningar i enskilda lektioner ger inte poäng (detta gäller för väldigt få av dem och detta är alltid tydligt markerat).

Full närvaro och aktivt deltagandet i kursens alla moment.


DIPLOM

Varje deltagare som genomför kursen med godkänt resultat får ett (elektroniskt) diplom efter avslutat kurs.


KURSPERSONAL

Prof Radoslaw Pawelec  Radoslaw Pawelec

Professor, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polen

Språkvetare och medieexpert. Författare till studier om suicid och suicidprevention i media praxis och genomför program på detta område för journalister.

Anna Baran   Anna Baran

Psykiater. Suicidolog. Affilierad forskare vid Linnéuniversitetet, Kalmar-Växjö, Sverige

Medförfattare till tre handböcker i suicidprevention: för mediaproffs, för personer som intervjuas i media och för moderatorer och administratörer av internetsajter. Författare till ett flertal studier om suicidprevention samt guider och praxis inom området suicidprevention. Projektledare för E-LLIPSE utbildningsbidrag (2019-2022).

Paulina Janocha

Medieexpert, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polen

Expert på traditionella och sociala medier. Främjare av kunskap om psykisk hälsa i idrottsmiljön och partner i E-LLIPSE-programmet.

Łukasz Krawczyński

Forskare, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polen

Medieforskare, mental hälsa är ett stort forskningsintresse; partner i E-LLIPSE.

Anita Kwiatkowska

Medieanalytiker, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polen

Medieanalytiker och utbildare. Design och implementering av FGI i den polska delen av E-LLIPSE-projektet.

Aneta Nowosinska

Journalist, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polen

Främjare av kunskap om psykisk hälsa och suicidprevention i mediemiljön. E-LLIPSE partner.

Prof Marta Makara-Studzinska Marta Makara-Studzińska

Professor, Jagiellonska Universitet Collegium Medicum, Krakow, Polen

Prefekt för institutionen för hälsopsykologi vid Hälsovetenskapliga fakulteten. Klinisk psykolog, folkhälsospecialist, psykoterapeut, psykoterapihandledare. Expert i arbetsgruppen för suicidprevention och depression vid Folkhälsorådet vid hälsodepartementet. Fritidsintressen: segling, basket.

dr Maciej Zaluski Maciej Załuski

Universitetslektor, Jagiellonska Universitet Collegium Medicum, Krakow, Polen

Klinisk psykolog, psykoterapeut, akademisk lärare. Han tog examen från Institute of Psychology vid Jagiellonian University, där han doktorerade i humaniora. Räddningsspecialist inom området katastrofmedicin. Han bedriver individuell och äktenskaplig psykoterapi, posttraumatisk psykoterapi, psykoterapi av personlighetsstörningar och krisintervention.

Maiellen Maiellen Stensmark

Ansvarig för svensk bearbetning av utbildningsmaterial och lektioner i Ellipse-projektet

Socionom, språklärare, Efterlevande efter suicid. E-LLIPSE partner

--------

Ansvarsfriskrivning: Europeiska kommissionens stöd för detta projekt utgör inte ett stöd för innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen är inte ansvarig för eventuell användning som kan göras av informationen häri.

 

Enroll