Skip to main content

Course Description

To już trzecia edycja kursu. Została ona poszerzona o informacje o nowych bazach referencyjnych: Baza dokumentów z postępowań awansowych oraz światowy internet. Są też omówione nowe funkcjonalności takie jak maszynowe tłumaczenie tekstu pracy.


Cele kursu:

  • Poznanie interfejsu oraz funkcjonalności Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
  • Poznanie najpopularniejszych manipulacji nakładanych na tekst pracy w celu ukrycia plagiatu.
  • Nauczenie się analizowania raportu z badanej pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

O kursie

 

Moduł 1.

Wprowadzenie.

  • Proces zakładania nowego badania w JSA.
  • Zasady badania pliku pracy w JSA.

Moduł 2.

Trochę teorii

  • 6 rodzajów manipulacji nakładanych na tekst pracy dyplomowej.

Moduł 3.

Zadania praktyczne

  • Analiza przykładowych raportów badania pliku.

Moduł 4.

Dodatkowe funkcjonalności JSA

  • Dodatkowe funkcjonalności w JSA.

Moduł 5.

Podsumowanie

Dostęp do poszczególnych modułów jest swobodny, sami możecie Państwo wybrać interesujący Was fragment i w dowolnym czasie oraz tempie zapoznać się z jego treścią. Kurs można ukończyć w 4 godziny.

W kursie znajdują się filmy pokazujące, jak wygląda interfejs JSA oraz jakie funkcjonalności mogą Państwo wykorzystać w czasie pracy w JSA. W części praktycznej kursu omówione są przykładowe raporty z badanych prac. Każdy z nich jest opatrzony ilustracjami (zrzutami z ekranu) oraz komentarzem wskazującym, na co należy szczególnie zwrócić uwagę w czasie analizy.

Na koniec każdego zagadnienia będą Państwo odpowiadać na pytania podsumowujące (wliczają się one do oceny końcowej kursu). Nie są one trudne, a na pewno pomogą w usystematyzowaniu wiedzy.

Powodzenia!

Maja Odolińska & Zespół szkoleń OPI PIB


Warunki zaliczenia

W kursie znajdują się pytania zamknięte jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, do każdego z nich jest nieograniczona liczba podejść. Do zaliczenia kursu wymagana jest poprawna odpowiedz na 60% pytań.

Po uzyskaniu wyniku co najmniej 60% możliwe jest uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu.


Wymagania wstępne

Do udziału w tym kursie nie ma wymagań wstępnych.


Kadra kursu

Maja Odolińska 

Specjalista ds. szkoleń i organizacji e-learningu w Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym. Tworzy materiały do nauki on-line oraz prowadzi szkolenia stacjonarne dla użytkowników Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, a także innych aplikacji.


Obraz w wizytówce kursu powstał na podstawie zdjęcia z: Freepik

UE

 

Enroll