Skip to main content

Course Description

Interpretacja raportu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Kurs jest przeznaczony dla użytkowników Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwłaszcza promotorów prac dyplomowych. Kurs obejmuje praktyczne aspekty interpretacji raportu oraz pokazuje funkcjonalności JSA służące do analizy tekstu badanej pracy dyplomowej.

Cele kursu - w trakcie kursu poznasz:

  • Interfejs oraz funkcjonalności Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
  • Najpopularniejsze manipulacje nakładane na tekst pracy w celu ukrycia plagiatu.
  • Szczegółową analizę raportu z badanej pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Zagadnienia poruszane w kursie:

  • Proces zakładania nowego badania w JSA.
  • Zasady badania pliku pracy w JSA.
  • 6 rodzajów manipulacji nakładanych na tekst pracy dyplomowej.
  • Analiza przykładowych raportów badania pliku.

O kursie

Kurs składa się z czterech modułów: Wprowadzenie, Trochę teorii, Zadania praktyczne i Podsumowanie. Dostęp do poszczególnych lekcji jest swobodny, sami możecie Państwo wybrać interesujący Was fragment i w dowolnym czasie oraz tempie zapoznać się z jego treścią.

W kursie znajdują się filmy pokazujące, jak wygląda interfejs JSA oraz jakie funkcjonalności mogą Państwo wykorzystać w czasie pracy w JSA. W części praktycznej kursu omówione są przykładowe raporty z badanych prac. Każdy z nich jest opatrzony ilustracjami (zrzutami z ekranu) oraz komentarzem wskazującym, na co należy szczególnie zwrócić uwagę w czasie analizy.

Na koniec każdego zagadnienia będą Państwo odpowiadać na pytania podsumowujące. Nie są one trudne, a na pewno pomogą w usystematyzowaniu wiedzy.

W kursie znajdują się pytania zamknięte jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, do każdego z nich jest nieograniczona liczba podejść. Do zaliczenia kursu wymagana jest poprawna odpowiedz na 60% pytań.

Po uzyskaniu wyniku co najmniej 60% możliwe jest uzyskanie Zaświadczenia o udziale w kursie (wystawiane będą one najwcześniej w drugiej połowie lutego 2019 r.).

Powodzenia!

Maja Odolińska & Zespół szkoleń OPI - PIB


Wymagania wstępne

Do udziału w tym kursie nie ma wymagań wstępnych.

Kadra kursu

Maja Odolińska

Specjalista ds. szkoleń i organizacji e-learningu w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowym Instytucie Badawczym. Tworzy materiały do nauki on-line oraz prowadzi szkolenia stacjonarne dla użytkowników Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, a także innych aplikacji.