Pomiń i przejdź do zawartości głównej

Podstawy sztucznej inteligencji

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych poznaniem, czym jest sztuczna inteligencja, skąd się wywodzi i jakie ma zastosowanie. Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem i zilustrowane licznymi przykładami, co sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna.

Opis Kursu


O kursie

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych poznaniem, czym jest sztuczna inteligencja, skąd się wywodzi i jakie ma zastosowanie. Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem i zilustrowane licznymi przykładami, co sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna.
Kurs jest złożony z pięciu krótkich rozdziałów:
      Wprowadzenie
      Co to jest algorytm?
      Jak maszyny się uczą?
      Jak zbadać jakość sztucznej inteligencji?
      Zakończenie
Dostęp do poszczególnych rozdziałów jest swobodny, sami mogą Państwo wybrać interesujący Was fragment i w dowolnym czasie oraz tempie zapoznać się z jego treścią.


Cele kursu:

      pokazanie, jak działa algorytm,
      nauka tworzenia drzewa gry,
      poznanie wybranych rodzajów uczenia maszynowego (uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane, uczenie ze wzmacnianiem),
      pokaznie, jak działa algorytm klasyfikatora k najbliższych sąsiadów,
      poznanie testów badających jakość sztucznej inteligencji np. Test Turinga, Chiński pokój.


Warunki zaliczenia kursu:

Na zakończenie kursu jest przewidziany test wiedzy złożony z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Po uzyskaniu wyniku na poziomie co najmniej 60% zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Kadra kursu:


Osoba opiniująca kurs:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Marasek
 
Profesor zwyczajny w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowym Instytucie Badawczym oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Prowadzący:
 
Maja Odolińska
 
Specjalista ds. szkoleń i organizacji e-learningu w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowym Instytucie Badawczym. Tworzy materiały do nauki on-line oraz prowadzi szkolenia stacjonarne dla użytkowników systemów tworzonych w OPI PIB.
 
Sylwia Zarańska
 
Starszy specjalista ds. szkoleń w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowym Instytucie Badawczym. Tworzy materiały do nauki on-line oraz prowadzi szkolenia stacjonarne dla użytkowników systemów tworzonych w OPI PIB.

Zapisz się