Skip to main content

Course Description

O kursie:

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych poznaniem, czym jest sztuczna inteligencja, skąd się wywodzi i jakie ma zastosowanie. Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem i zilustrowane licznymi przykładami, co sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna.

Kurs jest złożony z pięciu krótkich rozdziałów:

  Wprowadzenie

  Co to jest algorytm?

  Jak maszyny się uczą?

  Jak zbadać jakość sztucznej inteligencji?

  Zakończenie

Dostęp do poszczególnych rozdziałów jest swobodny, sami mogą Państwo wybrać interesujący Was fragment i w dowolnym czasie oraz tempie zapoznać się z jego treścią.

Cele kursu:

  pokazanie, jak działa algorytm,

  nauka tworzenia drzewa gry,

  poznanie wybranych rodzajów uczenia maszynowego (uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane, uczenie ze wzmacnianiem),

  pokaznie, jak działa algorytm klasyfikatora k najbliższych sąsiadów,

  poznanie testów badających jakość sztucznej inteligencji np. Test Turinga, Chiński pokój.

Warunki zaliczenia kursu:

Na zakończenie kursu jest przewidziany test wiedzy złożony z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Po uzyskaniu wyniku na poziomie co najmniej 60% zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kadra kursu:

Osoba opiniująca kurs:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Marasek

Profesor zwyczajny w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowym Instytucie Badawczym oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Prowadzący:

Maja Odolińska

Specjalista ds. szkoleń i organizacji e-learningu w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowym Instytucie Badawczym. Tworzy materiały do nauki on-line oraz prowadzi szkolenia stacjonarne dla użytkowników systemów tworzonych w OPI PIB.

Sylwia Zarańska

Starszy specjalista ds. szkoleń w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowym Instytucie Badawczym. Tworzy materiały do nauki on-line oraz prowadzi szkolenia stacjonarne dla użytkowników systemów tworzonych w OPI PIB.