Skip to main content

Course Description

O kursie:

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych poznaniem, czym jest sztuczna inteligencja, skąd się wywodzi i jakie ma zastosowanie. Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem i zilustrowane licznymi przykładami, co sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna.

Kurs jest złożony z pięciu krótkich rozdziałów:

   Wprowadzenie

  Co to jest algorytm?

  Jak maszyny się uczą?

  Jak zbadać jakość sztucznej inteligencji?

  Zakończenie

Dostęp do poszczególnych rozdziałów jest swobodny, sami mogą Państwo wybrać interesujący Was fragment i w dowolnym czasie oraz tempie zapoznać się z jego treścią. Kurs można ukończyć w 1 godzinę.

Cele kursu:

  pokazanie, jak działa algorytm,

  nauka tworzenia drzewa gry,

  poznanie wybranych rodzajów uczenia maszynowego (uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane, uczenie ze wzmacnianiem),

  pokaznie, jak działa algorytm klasyfikatora k najbliższych sąsiadów,

  poznanie testów badających jakość sztucznej inteligencji np. Test Turinga, Chiński pokój.

Warunki zaliczenia kursu:

Na zakończenie kursu jest przewidziany test wiedzy złożony z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Po uzyskaniu wyniku na poziomie co najmniej 60% zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kadra kursu:

Osoby opiniujące kurs:

dr inż. Marek Kozłowski

Adiunkt w OPI PIB, uzyskał tytuł dr inż. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (tytuł rozprawy: "Word sense discovery using frequent termsets"). Absolwent studiów informatycznych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W swoich pracach badawczych zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego, odkrywaniem wiedzy z korpusów tekstowych i internetu, oraz szeroko rozumianym uczeniem maszynowym. W OPI PIB prowadzi projekty informatyczne od czysto inżynierskich po badawczo-rozwojowe.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Marasek

Profesor zwyczajny w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowym Instytucie Badawczym oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Prowadzący:

Maja Odolińska

Analityk platformy NAVOICA w OPI PIB. Zajmuje się analizą funkcjonalności platformy NAVOICA oraz jej rozwojem. Wcześniej zajmowała się opracowywaniem kursów e-learningowych i tworzeniem materiałów instruktażowych dla użytkowników innych systemów wytwarzanych w OPI PIB.

Sylwia Zarańska

Starszy specjalista ds. szkoleń w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowym Instytucie Badawczym. Tworzy materiały do nauki on-line oraz prowadzi szkolenia stacjonarne dla użytkowników systemów tworzonych w OPI PIB.

Enroll