Pomiń i przejdź do zawartości głównej

Opis Kursu

Opis kursu

Kurs umożliwia nabycie podstawowych kompetencji z zakresu współczesnych technologii informatycznych. Kurs został podzielony na moduły tematyczne, w których uczestnik szkolenia nabywa kompetencje w zakresie wiedzy jak i umiejętności, które pozwolą mu na stosowanie poznanych rozwiązań, technologii oraz narzędzi w praktyce.

W pierwszym module tematycznym uczestnik zostanie zapoznany z elementami oprogramowania pakietu biurowego oraz narzędziami pracy zespołowej. Uzyskane kompetencje pozwolą uczestnikowi na stworzenie i zarządzanie środowiskiem do pracy indywidualnej oraz zespołowej, zaś poznane narzędzia ułatwią przygotowanie dokumentów elektronicznych oraz organizację pracy zespołowej. W drugim module uczestnikowi szkolenia zostaną przedstawione podstawy komunikacji w sieciach komputerowych, gdzie oprócz modelu komunikacji zostaną przedstawione bazowe usługi sieciowe. Trzeci moduł tematyczny dotyczy zagadnień związanych z obsługą i zastosowaniem systemów informatycznych do wspomagania współczesnej administracji, handlu i gospodarki. Moduł ten obejmuje także zagadnienia ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych. Moduł czwarty wprowadza uczestnika w różnorodność współczesnych infrastruktur informatycznych z uwzględnieniem ich charakterystyki i zastosowań. W ostatnim piątym module uczestnik kursu jest zapoznawany z oprogramowaniem jakim jest system operacyjny z uwzględnieniem różnych jego odmian oraz ich przeznaczenia. Zapoznanie z systemem operacyjnym uwzględnia zarówno przykładową instalację tego oprogramowania jak i podstawy konfiguracji oraz zarządzania zasobami systemowymi.

W każdym z modułów tematycznych wprowadzono zestaw potrzebnych pojęć specjalistycznych i uwzględniono podstawy bezpieczeństwa w ramach omawianych zagadnień.

Podczas kursu nauczysz się:

 • Stworzyć dokument prezentacji i arkusz kalkulacyjny z wykorzystaniem narzędzi pakietu biurowego
 • Organizować pracę zespołu w zakresie użycia narzędzi wspomagających równoczesną edycję dokumentu, podziału pracy na zadania oraz ustalania spotkań zespołu
 • Jak wygląda model komunikacji obowiązujący we współczesnych sieciach komputerowych
 • Korzystać z profilu zaufanego i zweryfikować poprawność certyfikatu elektronicznego
 • Rozróżniać współczesne infrastruktury informatyczne
 • Określać dostępność podstawowych zasobów systemowych w systemie operacyjnym stacji roboczej

Lista prowadzących

 • dr inż. Rafał Grzybowski

  Politechnika Łódzka

 • dr inż. Michał Karbowańczyk

  Politechnika Łódzka

 • dr inż. Mateusz Smoliński

  Politechnika Łódzka

 • mgr inż. Wiktor Wandachowicz

  Politechnika Łódzka

Zapisz się