Skip to main content

Course Description

Adresaci kursu
Kurs przeznaczony jest w szczególności dla studentów ostatnich lat kierunku Informatyka lub pokrewnych oraz innych osób chcących zdobyć podstawową wiedzę na temat technologi wirtualizacji i przetwarzania w chmurach obliczeniowych.

Wymagania wstępne
Wykonanie niektórych zadań praktycznych wymaga umiejętności podstawowego administrowania wybranymi systemami operacyjnymi (np. instalacja systemu Windows lub Linux, konfiguracja interfejsów sieciowych itp.)

Zwartość kursu

 • Przedstawienie istoty współczesnych systemów informatycznych, ich roli w biznesie i życiu codziennym.
 • Omówienie stosowanych w dniu dzisiejszym architektur systemów informatycznych
 • Wyjaśnienie koncepcji wirtualizacji i przetwarzania w chmurach obliczeniowych
 • Omówienie problematyki wirtualizacji, przegląd dostępnych technologii oraz szczegółowe omówienie wybranych, wraz z przykładami zastosowań i zadaniami do wykonania przez uczestnika kursu.
 • Implementacja wybranych usług w powszechnie dostępnym środowisku.
 • Strategia wdrożenia i migracji do chmury obliczeniowej.
 • Problematyka bezpieczeństwa w modelu chmurowym.

Efekty kształcenia
 • uczestnik kursu pozna aktualnie stosowane architektury oraz najważniejsze komponenty współczesnych systemów informatycznych i będzie rozumiał ich rolę i znaczenie
 • uczestnik kursu pozna pojęcia wirtualizacji i chmury obliczeniowej, będzie potrafił wyjaśnić ich działanie
 • uczestnik kursu pozna najpopularniejsze narzędzia w zakresie wirtualizacji oraz będzie umiał wdrożyć wybrane rozwiązania w podstawowym zakresie
 • uczestnik kursu pozna najpopularniejsze narzędzia w zakresie przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej oraz będzie umiał wdrożyć wybrane rozwiązania w podstawowym zakresie (uruchomienie maszyny wirtualnej z wybranym systemem operacyjnym, uruchomienie serwera VPS, uruchomienie aplikacji webowej)
 • uczestnik kursu będzie znał i potrafił wskazać najważniejsze zagrożenia związane z przetwarzaniem w chmurach obliczeniowych, wraz z ich konsekwencjami i metodami ich minimalizacji
 • uczestnik kursu będzie znał etapy procesu migracji do środowiska chmurowego oraz potrafił sporządzić listę kontrolną dla strategii migracji, a także dokonać porównania ofert dostawców według określonej listy kryteriów

Warunki zaliczenia
Aby uzyskać zaliczenie, uczestnik musi osiągnąć próg zaliczeniowy wynoszący 60%. Należy rozwiązać wszystkie testy po każdym z modułów (ich waga wynosi 50%) oraz test końcowy (jego waga również jest równa 50%).

O autorze
Piotr Nadybski - Absolwent kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie administrowania sieciami komputerowymi, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Od 2009 roku instruktor Cisco Networking Academy, gdzie m.in. uzyskał wyróżnienie Expert Level Instructor Excellence. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące sieci komputerowych, administrowania systemami operacyjnymi oraz z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informatycznego. Zajmuje się również problematyką szeregowania zadań oraz efektywnego wykorzystania zasobów w środowiskach do wirtualizacji.