Skip to main content

Course Description

Kurs skierowany jest do wszystkich pracowników, studentów pracujących w zespole, przygotowujących wspólne projekty oraz osób zarządzających zespołami. W szczególności teści kursu przeznaczone są dla: Kół naukowych, formalnych i nieformalnych grup studenckich, zespołów przygotowujących projekty/eventy. • Kurs zawiera aktywności pozwalające na lepsze zrozumienie zasad pracy w zespole on-line, poznanie narzędzi pozwalających na efektywną i sprawną pracę oraz rozwiązanie częstych problemów organizacyjnych pojawiających się przy pracy w zespole. • Uczestnicy kursu podążają za wskazówkami i działaniami prowadzącego. Uczestnik w trakcie kursu tworzy konta w ramach omawianych programów i narzędzi online. Dzięki temu jest w stanie zacząć wdrażać proponowane rozwiązania od razu po zakończeniu kursu. • Kurs realizowany jest w harmonogramie pracy własnej uczestnika z udostępnianiem następników po zapoznaniu się z poprzednikiem modułu. .


Możliwość podążania za wskazówkami i krokami prowadzącego podczas omawiania konkretnych narzędzi pracy.

Przygotuj komputer, internet i działamy!


CELE KURSU

  • Cele kursu: Przygotowanie uczestnika do pracy zespołowej w trybie on-line. Poszerzenie kompetencji w zakresie posługiwania się narzędziami do pracy zespołowej oraz świadomości zasad pracy zdalnej.
  • Narzędzia takie jak Teams, Slack, Trello, Planer. Najważniejsze zasady pracy zdalnej. Podstawy zarządzania zespołem i swoim czasem pracy.
  • Dowiesz się: Jak efektywnie pracować i wykonywać swoje zadania. Jak skutecznie egzekwować zadania przydzielane twoim współpracownikom. Jak zaponować nad czasem i rozpraszającymi cię rzeczami.
  • Przekonasz się o: funkcjonalności programów, które myślałeś że znasz już w 100%. Nauczysz się: Jak być zorganizowanym i zmotywowanym pracownikiem i koordynatorem pracy.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały poruszone kwestie: Wskazówek i rad dotyczących pracy zespołowej w każdych warunkach w tym w trybie zdalnym. Instruktaż dotyczący kursu.

MODUŁ 2

W module pdrugim zostały poruszone kwestie: 1. Jak pracować w zespole 2. Najważniejsze zasady i zagrożenia wynikające z trybu zdalego. 3. Przygotowywania stanowiska pracy i utrzymywania rytmu dnia.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały poruszone kwestie: wyboru środowiska pracy, najważniejszych narzędzi służących do pracy zdalej oraz do zarządzania zespołem,

MODUŁ 4

W module czwartym zostały poruszone kwestie: Programów Slack oraz Trello, będących podstawą dobrze zorganizowanego zespołu. Dodatkowo omówiono poboczne bardzo przydatne w codzinnych zadaniach programy i aplikacje


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia jest zdobycie min. 51% punktów, uzyskanych w 10 pytaniach jednokrotnego wyboru, w ramach egzaminu końcowego. Wcześniejsze ćwiczenia nie są punktowane.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zdobycie min. 51% punktów, uzyskanych w 10 pytaniach jednokrotnego wyboru, w ramach egzaminu końcowego. Wcześniejsze ćwiczenia nie są punktowane.


KADRA KURSU

Mikołaj Kluczewski

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Członek Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Wieloletni debatant, sędzia Debat Oksfordzkich i trener wystąpień publicznych. Twórca i pomysłodawca platformy do debat on-line www.zadebatuj.pl oraz formatu 1 vs 1. Najlepszy mówca i zwycięzca licznych turniejów i debat pokazowych. Koordynator Polskiego Kongresu debat oraz warsztatów w ramach V edycji Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Mikołaj występuje także jako prowadzący podcastu „KSM podcast” oraz „Co słychać w nauce”..

Enroll