Skip to main content

Course Description

Wystąpienia publiczne towarzyszą nam przez całe życie. Wielokrotnie stajemy przed wyzwaniem zabrania głosu i prezentacji własnych poglądów, osiągnięć czy zdania. Celem kursu jest zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej wystąpień publicznych, która ułatwi nam prezentacje i praktyczne treningi wystąpień. Dzięki zdobytej wiedzy, uczestnik poczuje się pewniej prezentując swoje naukowe dokonania publicznie.


WYMAGANIA WSTĘPNE

brak wymagań


CELE KURSU

  • Zdobędziesz aktualną wiedzę dotyczącą wystąpień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wystąpień w środowisku naukowym. .
  • Poznasz sprawdzone przez najlepszych mówców metody rozwoju swoich zdolności retorycznych jak metoda V stopni analizy czy state-explain-illustrate.
  • Dowiesz się jakie są cechy dobrego mówcy w XXI wieku i jak się nim stać.
  • Przekonasz się o niezwykle istotnej roli komunikacji niewerbalnej podczas naszych wystąpień.
  • Nauczysz się strukturyzować mowę wygodnym dla Ciebie sposobem

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Jest to moduł wprowadzający, który ma na celu zainteresowanie uczestnika wystąpieniami publicznymi oraz zachęcenia go do pogłębienia swojej wiedzy w tym temacie. W tym module uczestnik pozna cele kursu, metody pracy oraz zasady, jakimi powinien się kierować aby skorzystać z kursu w sposób maksymalnie efektywny. Ponadto poruszone zostały kwestie cech dobrego mówcy oraz przedstawiony został plan jak uczestnik może się nim stać.

MODUŁ 2

W module drugim poruszone zostały 2 kluczowe elementy związane z prezentacją dobrego wystąpienia czyli przygotowanie i budowanie relacji z publiką. W pierwszej kolejności prowadzący omawia zasady przygotowania do mowy, sposoby na dobre przygotowanie oraz przytacza najpopularniejsze błędy w celu ich uniknięcia. W drugiej lekcji omówione zostało znaczenie relacji z publiką oraz przedstawione zostały sposoby jak te relacje budować.

MODUŁ 3

Moduł trzeci dotyczy komunikacji niewerbalnej. W ramach tego modułu prowadzący omawia zarówno proces nadawania jak i odbierania komunikatów przekazując sprawdzone naukowo metody na zwiększenie wydajności tych procesów podczas naszych wystąpień. .

MODUŁ 4

W module czwartym poruszone zostały kwestie budowania atrakcyjnej treści merytorycznej. W pierwszej lekcji przedstawione zostały możliwe struktury budowania mowy oraz szczegółowo omówiony został psychologiczny efekt porządku. W następnej lekcji, uczestnicy poznają co składa się na dobry argument oraz 2 sprawdzone metody argumentacyjne.

MODUŁ 5

Moduł piąty to moduł ewaluacyjny w którym następuje krótkie podsumowanie kursu. Uczestnicy znajdą tam również ankietę ewaluacyjną.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia jest zdobycie min. 51% punktów, uzyskanych w 10 pytaniach jednokrotnego wyboru, w ramach egzaminu końcowego. Wcześniejsze ćwiczenia nie są punktowane.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zdobycie min. 51% punktów, uzyskanych w 10 pytaniach jednokrotnego wyboru, w ramach egzaminu końcowego. Wcześniejsze ćwiczenia nie są punktowane.


KADRA KURSU

Krzysztof Buła

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, trener wystąpień publicznych i argumentacji, koordynator Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Na sali szkoleniowej spędził już ponad 1000 godzin. Często powtarza, że wystąpienie w którym nie postawiliśmy sobie wyzwania jest wystąpieniem straconym.

Enroll