Skip to main content

Course Description

Tu powinien się znaleźć ogólny opis kursu: jego tematyka, grupa odbiorców, poziom, liczba modułów, jego format (w tempie własnym czy z harmonogramem), formy przekazu treści - film, prezentacje, załaczniki itp.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak wymagań wstępnych


CELE KURSU

  • Zdobędziesz umiejętność identyfikacji podstawowych różnic pomiędzy poszczególnymi formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej
  • Poznasz narzędzia ułatwiające zaplanowanie oraz rozwój własnej działalności gospodarczej opartej na projekcie naukowym
  • Dowiesz się czym jest komercjalizacja wiedzy
  • Nauczysz się identyfikować własne kompetencje i umiejętności wynikające z aktywności studenckiej oraz naukowej.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Oczekiwania studentów a postawa i oferta uczelni, struktura kursu, ćwiczenie design thinkig.

MODUŁ 2

Kompetencje miękkie i twarde, definicje, róznice, praktyczne zastosowanie. Koła naukowe i kompetencje nabywanie podczas aktywności w ich działalności. Zastosowanie kompetencji wynikających z działalności studenckiej wobec biznesu

MODUŁ 3

Ewolucja uniwersytetu. Geneza, definicja pojęcia komercjalizacji wiedzy. Podstawowe pojęcia związane z rozwijaniem i planowaniem biznesu opartego o wiedzę. Mapa empatii. Spin off i spin out. Kwestie etyczne związane z procesem komercjalizacji wiedzy.

MODUŁ 4

Rodzaje spółek w Polsce, omówienie ich właściwości pod kątem wykorzystania w komercjalizacji wiedzy. Metody finansowania i ich porównanie w kontekście wad oraz zalet.

MODUŁ 5

Startup – pojęcie, wady i zalety. Case study.

MODUŁ 6

Podsumowanie.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia jest zdobycie min. 51% punktów, uzyskanych w 10 pytaniach jednokrotnego wyboru, w ramach egzaminu końcowego. Wcześniejsze ćwiczenia nie są punktowane.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zdobycie min. 51% punktów, uzyskanych w 10 pytaniach jednokrotnego wyboru, w ramach egzaminu końcowego. Wcześniejsze ćwiczenia nie są punktowane.


KADRA KURSU

Jakub Kozłowski

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

trener wystąpień publicznych, debat oksfordzkich i parlamentarnych, argumentacji oraz prezentacji biznesowych. Doktorant w Szkole Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mistrz Polski Debat Oksfordzkich i Finalista Mistrzostw Polski Debat Parlamentarnych.

Enroll