Skip to main content

Course Description

logo

Kurs powstał w ramach projektu "MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia" umowa nr POWR.03.01.00-00-W040/18-00

O kursie

Kurs dotyczy podstaw programowania aplikacji front-endowych typu Single Page Application (SPA). Będziemy korzystać z frameworków: React i Angular2+.

Kurs jest skierowany przede wszystkim do studentów studiów informatycznych, ale każdy, kto chce poznać podstawy tych dwóch frameworków, będzie usatysfakcjonowany. W tworzeniu kursu brali udział studenci, więc poziom i forma przekazu (dużo przykładów, filmy, prezentacje kodu, interaktywny kod na StackBlitz) jest dostosowana do wymagań młodych osób.

Organizacja kursu: harmonogram cotygodniowych modułów: część teoretyczna, refaktorowany co tydzień przykład projektu, zadania do samodzielnej implementacji.


Treści edukacyjne:

 1. Wiadomości wstępne:
  • na początku powiemy parę słów na temat różnych technologii: frameworków, bibliotek do tworzenia aplikacji front-endowych,
  • dowiesz się też, co to jest aplikacja Single Page Application,
  • poznasz podstawy JavaScript,
  • przygotujesz środowisko programistyczne: instalacja i konfiguracja IDE oraz serwera Node.js do uruchamiania aplikacji.
 2. Programowanie w technologii React:
  • opowiemy o podstawowych elementach aplikacji: komponentach,
  • odkryjesz język JSX, który pozwoli na przejrzyste zamieszczanie kodu HTML w komponentach,
  • poznasz podział komponentów na stanowe i funkcyjne, dlaczego warto je wyróżniać i jak implementować,
  • pokażemy, jak komunikują się komponenty: standardowo oraz w architekturze Flux,
  • oraz jak aplikacja komunikuje się ze zdalnym serwerem w celu pobrania danych i ich modyfikacji - dowiesz się, co mają z tym wspólnego Obietnice.
 3. Programowanie w technologii Angular 2+:
  • poznasz język TypeScript - odmianę JavaScriptu, która czyni go mocno podobnym do języków takich, jak Java czy C#,
  • sprawdzisz, czy rzeczywiście można stworzyć działającą i funkcjonalną aplikację w ciągu jednej godziny,
  • dowiesz się, jak korzystać z filtrów, potoków i strumieni,
  • odkryjesz tajemnice dyrektyw i mechanizmu walidacji wprowadzanych danych.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Do nauki potrzebujesz serwera Node.js, menedżera pakietów npm oraz edytora z zainstalowanymi frameworkami. Instrukcje instalacji wszystkich narzędzi znajdziesz w kursie.

Kurs możesz przeglądać zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych, lecz do wykonania zadań implementacyjnych będziesz z pewnością potrzebować komputera.

Nie musisz znać języka angielskiego, chociaż, jeśli miałeś(aś) już do czynienia z programowaniem, to wiesz, że elementy kodu są pisane w tym języku. Ale nie musisz się tym martwić, każda instrukacja jest wyjaśniona.

WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs musisz uzyskać co najmniej 50% punktów z: testów sprawdzającyh wiedzę (w każdym tygodniu), zadań implementacyjnych (w każdym tygodniu), projektu (pod koniec kursu) oraz egzaminu końcowego (na zakończenie kursu).

Każdy, kto uzyska zaliczenie, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

KADRA KURSU

dr inż. Urszula Kużelewska

Adiunkt, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Prowadzi zajęcia w ramach przedmiotu "Sieci komputerowe", a także z przedmiotów dotyczących programowania: w języku C++, Java, JavaScript, React i Angular. Zainteresowania naukowe: analiza danych, web mining oraz systemy rekomendacji. Jest też współwłaścicielem firmy zajmującej się inteligentnymi rozwiązaniami w dziedzinie Internet of Things, odznaczoną europejskim certyfikatem Seal of Excellence.

inż. Patryk Sienkiewicz

Absolwent wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Technikum Elektrycznego w Białymstoku

Interesuje się tworzeniem gier komputerowych, stron internetowych oraz muzyką i sportem – szczególnie siatkówką i pływaniem. Głównie programuje w technologii ASP.NET, JavaScript i React.

inż. Kacper Wojciech Kozioł

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej

Programista full stack developer. Płynnie korzystający z języka Java z frameworkiem Spring, JavaScript z React i ReactNative oraz TypeScript z Angular 2+. W wolnym czasie fotograf i obserwator nocnego nieba. Laureat konkursów fotograficznych. Zainteresowania: jeździectwo, muzyka, nowoczesne technologie, programowanie i biometria.

inż. Mateusz Rachubka

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej

Główne obszary zainteresowań to programowanie - JavaScript, React, React Native oraz Java z frameworkiem Spring, a także nowości technologiczne. Dodatkowo interesuje się zagadnieniami związanymi z biometrią. W czasie wolnym osoba aktywna fizycznie. Posiada osiągnięcia na poziomie wojewódzkim. Laureat konkursów recytatorskich oraz fotograficznych.

inż. Marek Dziakowski

Absolwent wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Technikum Elektrycznego w Białymstoku

Interesuje się biometrią, programowaniem (zarówno front-end jak i back-end). Głównie specjalizuje się w technologii React, React Native oraz technologii .NET MVC. Posiada tytuł technika wraz z certyfikatami E.12, E.13, E.14. W czasie wolnym lubi jeździć na rowerze.