Skip to main content

Course Description

logo

Kurs powstał w ramach projektu "MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia" umowa nr POWR.03.01.00-00-W040/18-00.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu konieczna jest podstawowa wiedza z zakresu informatyki, w szczególności rozumienia pojęć takich jak algorytmy, kod programu, zasad budowy obrazów cyfrowych.


CELE KURSU

  • Zdobędziesz informacje wprowadzające do dziedziny biometrii.
  • Poznasz jak przebiegał rozwój biometrii.
  • Dowiesz się jakie są podstawowe metody przetwarzania w biometrii
  • Przekonasz się o roli biometrii we współczesnych zabezpieczeniach
  • Nauczysz się jak tworzy się histogram i jak działa algorytm szkieletyzacji

Treść prezentacji widocznych na filmach jest zawarta w załączonym podręczniku, w którym poszczególne części odpowiadają modułom w materiale kursu.

Na ukończenie kursu w tempie własnym wystarczą 4 tygodnie, przy poświęceniu ok 6 godzin tygodniowo.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane informacje wprowadzające do biometrii, główne pojęcia, historia, podstawowe zastosowania.

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane kategorie biometryczne, ogólna budowa systemów biometrycznych i główne problemy.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane wybrane, najczęściej wykorzystywane cech biometryczne.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały zaprezentowane podstawowe metody i algorytmy stosowane w biometrii.

MODUŁ 5

W module piątym zostały zaprezentowane średniozaawansowane metody wykorzystywane w biometrii

MODUŁ 6

W module szóstym została zaprezentowana, jako przykład zaawansowanych metod,  metoda szkieletyzacji obrazu. Moduł ten zawiera też sprawdzian końcowy.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy zdobyć 51% wszystkich punktów z ćwiczeń klasyfikowanych oraz egzaminu końcowego. Egzamin końcowy polega na napisaniu/narysowaniu pseudokodu/kodu lub schematu algorytmu przetwarzania histogramu.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniue należy 51% wszystkich punktów z ćwiczeń klasyfikowanych oraz egzaminu końcowego.


KADRA KURSU

prof. dr hab. inż. Khalid Saeed

Khalid Saeed pracuje na Wydziale Informatyki w Politechnice Białostockiej jako profesor zwyczajny w dziedzinie informatyki. W latach 2008-2014 był zatrudniony w AGH w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest również profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych w Politechnice Warszawskiej. 

Jest autorem ponad 200 publikacji – czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych, autorem i współautorem 13 podręczników akademickich i monografii oraz redaktorem 25 książek naukowych. Był i jest promotorem ponad 120 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz 15 doktorskich. Wygłosił 43 zaproszone wykłady w Polsce i zagranicą – Chinach, Indiach, Korei, Niemczech, Czechach i Japonii. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Saeed otrzymał ponad 20 nagród akademickich. Jest członkiem Komitetów Naukowych i Programowych ponad 15 czasopism i konferencji naukowych. Został wybrany jako ‘IEEE Distinguished Speaker’ kadencję 2011-2016. Jest redaktorem naczelnym czasopisma IJBM – International Journal of Biometrics wydanego przez Inderscience w Wielkiej Brytanii.

dr  inż. Mirosław Omieljanowicz

Z wykształcenia magister inżynier elektronik, z zainteresowań i działalności zawodowej dr inż z dyscypliny informatyka. Data Scientist z 20+ letnim doświadczeniem m.in. w obszarach przetwarzania sygnałów, systemów wbudowanych opartych o mikrokontrolery i układy programowalne, sieci komputerowych w technologiach bezprzewodowych, inteligentnych systemów transportowych (Inteligent Transportation Systems – ITS), analizy wibroakustycznej.

Dodatkowo zainteresowania z zakresu informatycznych metod we wspomaganiu terapii insulinowej w cukrzycy typu 1 oraz sensorów/czujników w rozwiązaniach typu smart home/building/city, zabezpieczenia systemów w oparciu o metody biometryczne.

mrg  inż. Maciej Szymkowski

Z wykształcenia magister inżynier informatyk, z zamiłowania programista zakochany w biometrii oraz cyfrowym przetwarzaniu sygnałów (ukierunkowanym na cyberbezpieczeństwo).

Aktualnie pracuje jako CEO w firmie BikeHud Sp. z o. o., asystent-naukowo dydaktyczny na Politechnice Białostockiej jak również jako Scientific Leader w firmie NextSell Sp. z o. o. Uważa się za miłośnika nowoczesnych technologii.

Swoją pracę podsumował dotychczas w formie 27 publikacji naukowych, 8 publikacji nienaukowych oraz wielu ukończonych pomyślnie projektów i zadań. Wiedzę uwielbia nabywać poprzez uczestnictwo w Konferencjach oraz lekturę książek i artykułów. Prywatnie fan piłki nożnej, podróży oraz dumny właściciel Commodore 64 (na którym uwielbia programować).

Enroll