Skip to main content

Course Description

Kurs pn. Zarządzanie innowacjami skierowany jest głównie do pracowników instytucji otoczenia biznesu, osób planujących podjąć zatrudnienie w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, pracowników działów B+R, naukowców, przedsiębiorców, studentów prawa, zarządzania, kierunków technicznych, którzy będą zainteresowani tematyką innowacji, komercjalizacją wyników badań i ochroną prawną wynalazków. Kurs składa się z 7 modułów. 


WYMAGANIA WSTĘPNE

 • obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • poruszanie się w programach użytkowych,
 • posługiwanie się przeglądarką internetową,
 • praca z informacją ze źródeł tradycyjnych i internetowych,
 • praca indywidualna i zespołowa,
 • praca z platformą edukacyjną Navoica.

CELE KURSU

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu specyfiką zarządzania innowacjami i głównymi modelami wdrażania innowacji do gospodarki
 • Poznasz modele komercjalizacji
 • Dowiesz się czym jest innowacja a czym wynalazek
 • Przekonasz się jak istotny dla gospodarki jest postęp technologiczny
 • Nauczysz się jakie są możliwości ochrony nowych rozwiązań naukowych
 • Podniesiesz kompetencje przedsiębiorcze i analityczne

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1 WPROWADZENIE DO TEMATYKI INNOWACJI

W module pierwszym zostały zaprezentowane podstawowe pojęcia za zakresu tematyki innowacji, omówiono różnice pomiędzy innowacją a wynalazkiem, omówiono źróła innowacji oraz rodzaje innowacji.

MODUŁ 2 FINANSOWANIE INNOWACJI

W module drugim zostały zaprezentowane etapy finansowania innowacji, stratgie pozyskiwania środków na innowacje.

MODUŁ 3 GENEROWANIE INNOWACJI

W module trzecim zostały zaprezentowane kreatywne postawy pozwalające na generowanie innowacji, omówiono również aspekty kultury kreatywności w organizacji

MODUŁ 4 INNOWACYJNE FIRMY

W module czwartym zostały zaprezentowane cechy firmy innowacyjnej, wskazano również w jaki sposób budować innowacyjną firmę, a natępnie jak zarządzać innowacjami

MODUŁ 5 KOMERCJALIZACJA INNOWACJI

W module piątym zostały zaprezentowane etapy procesu komercjalizacji, określono strategie i metody komercjalizacji.

MODUŁ 6 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W module szóstym zostały przestawione sposoby własności intelektualnej, omówiono przepisy dotyczące własności intelektualnej.


WARUNKI ZALICZENIA

Zapoznanie się z treścią wszystkich modułów, udział w forach dyskusyjnych oraz realizacja wszystkich zadań zawartych w kursie ułatwią Ci pomyślne osiągnięcie celów kursu. Warunkami ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie 60% wykonania wszystkich zadań testowych (testy po zakończeniu każdej lekcji) oraz egzaminu końcowego. Rozwiązanie zadań punktowanych, zawartych w testach stanowi 50% oceny, zaś w egzaminie końcowym - 50% oceny.

W kursie znajdują się 2 typy zadań:

 1. Testy w modułach 1-6, utrwalające i sprawdzające wiedzę, suma punktów które zdobędziesz w testach po zakończeniu każdej z lekcji  stanowi 50% łącznej sumy klasyfikowanych odpowiedzi;
 2. Egzamin końcowy (zawiera 12 pytań jednokrotnego wyboru, za każdą prawidłową odpowiedź uzyskasz 1 punkt, co łącznie daje 12 punktów). Wyniki testu stanowią 50% łącznej sumy klasyfikowanych odpowiedzi.

WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Do otrzymania zaświadczenia uprawnia uzyskanie min. 60% punktów za poszczególne testy podsumowujące oraz 60% punktów za test końcowy.


KADRA KURSU

mgr Agnieszka Gołąb

mgr Agnieszka Gołąb

Ekonomistka, trener, doradca biznesowy, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, ocenie pomysłów na biznes, tworzeniu biznes planów. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Jej zainteresowania zawodowe związane są tematyką przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacją innowacji i wyceną przedsiębiorstw.

zdjęcie autorki kursu

mgr Urszula Sentysz

Doradca biznesowy, specjalista ds. zarządzania oraz tworzenia projekcji biznesowych. Specjalizuje się w zakresie tworzenia biznes planów, pozyskiwania i doradztwa finansowego przedsiębiorstw. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji funduszy europejskich oraz doradztwa dla przedsiębiorstw.Od lat związana z branżą MSP oraz współpracująca z instytucjami otoczenia biznesu w tworzeniu planów rozwojowych przedsiębiorstw, nowych przedsiębiorstw oraz projektów innowacyjnych.