Skip to main content

Course Description

Czego nauczysz się w tym kursie?

Realizacja kursu pomoże ci rozwinąć badawcze kompetencje informacyjne.

Badawcze kompetencje informacyjne (ang. research literacy), określane też mianem informacyjnych kompetencji akademickich (ang. scholarly information literacy), dotyczą wiedzy i umiejętności praktycznych (metodologia nauki, zdobywanie informacji i zarządzanie nią), rozwiązywania problemów i komunikacji naukowej, współpracy naukowej, dzielenia się wiedzą oraz związanych z nimi postaw i problemów etycznych. Ponieważ łączą kompetencje informacyjne z określonymi praktykami badawczymi we wspólnotach badaczy, obok elementów wspólnych dla wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych, można wśród nich wyróżnić elementy charakterystyczne dla określonych grup naukowców.

Zatem badawcze kompetencje informacyjne dotyczą szerokiego spektrum zagadnień, a ich rozwijanie to proces złożony. Niniejszy kurs ma charakter podstawowy. Porusza tematy związane z 6 grupami zagadnień:  

  • odpowiedzialność w  świecie nauki (moduł 1),
  • informacja naukowa – pozyskiwanie, analiza, zarządzanie (moduły 2 i 3),
  • bibliometria w ocenie dorobku naukowego (moduł 4),
  • prezentacja dorobku naukowego (moduł 5),
  • modele publikowania i licencje (moduł 6),
  • finansowanie nauki (moduł 7).

Ten kurs pomoże Ci:

  • zdobyć i usystematyzować podstawową wiedzę – sprawdzisz ją, rozwiązując zadania testowe i inne,
  • nabyć podstawowe umiejętności – wykonaj samodzielnie proponowane ćwiczenia,
  • zdobyć doświadczenie realizując proponowane zadania i korzystając z doświadczenia innych uczestników kursu – dziel się swoimi uwagami i doświadczeniem na liście dyskusyjnej kursu.


Struktura kursu

Badawcze kompetencje informacyjne to kurs podstawowy złożony z siedmiu modułów. Poszczególne moduły, zależnie od ich tematyki, zawierają różną liczbę lekcji. Kolejność realizacji modułów jest dowolna – przejście do nowego modułu nie jest uwarunkowane ukończeniem poprzedniego.

W każdym module znajdziesz:

 • test na dobry początek;
 • lekcje podzielone na jednostki tematyczne, a w nich:
  • materiały dydaktyczne – np. teksty, grafiki, prezentacje,
  • odesłania do polecanych źródeł informacji i materiałów dydaktycznych,
  • ćwiczenia i testy oznaczone jako „Sprawdź się!” – bez limitu liczby podejść,
  • zadania do samodzielnego wykonania – nie podlegają ocenie,
  • zachęta od udziału w dyskusji z uczestnikami kursu;
 • test podsumowujący.

Ponadto w kursie zamieszczono test końcowy.

Jeśli chcesz uzyskać e-certyfikat ukończenia kursu, zapoznaj się z treścią poszczególnych lekcji i jednostek, rozwiąż wszystkie testy podsumowujące moduły oraz test końcowy. Do otrzymania e-certyfikatu uprawnia uzyskanie łącznie min. 60% punktów z testów podsumowujących lekcje i testu końcowego.


Czas potrzebny na realizację kursu

Kurs został opracowany z myślą o jego samodzielnej realizacji w dowolnym czasie. Na realizację całego kursu przewidziano 21 godzin. Twoje dotychczasowe doświadczenie oraz ewentualne zainteresowanie materiałami dodatkowymi będą mieć wpływ na czas realizacji kursu. Dlatego zapewne niektórym modułom poświęcisz więcej, a innym mniej niż 3 godziny. Kurs możesz też realizować ze wsparciem doradczym moderatora, którym będzie doświadczony bibliotekarz – specjalista informacji naukowej.

Zapisy na kurs są ogłaszane z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. W miarę wolnych miejsc można dołączyć do grupy w toku trwania kursu.

Mamy nadzieję, że praktyczne stosowanie wiedzy oraz umiejętności nabytych w kursie będzie dla Ciebie pomocne i dostarczy Ci satysfakcji w realizowanej pracy badawczej.

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ I EFEKTYWNEJ NAUKI! 

 

OPRACOWANIE KURSU


Aneta Januszko-Szakiel

dr Aneta Januszko-Szakiel

Uniwersytet Jagielloński 

Nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ. Zainteresowania naukowe: długoterminowa archiwizacja treści cyfrowych, skuteczność indywidualnego zarządzania informacją, digital curation, zarządzanie danymi badawczymi w kontekście efektywności komunikacji naukowej, infobrokering. Prowadzi Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN.

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UJ (2000), studia podyplomowe z edukacji informatycznej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2010). Stypendystka w Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji (2001-2004), stażystka w Niemieckiej Bibliotece Narodowej (2002) oraz Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2013).

Marzena Marcinek

mgr inż. Marzena Marcinek

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Starszy kustosz dyplomowany, nauczyciel akademicki, pracownik badawczy, kierownik Oddziału Informacji Naukowej BPK od 1996 r. W latach 2006-2016 szkoleniowiec Elseviera w zakresie baz danych i narzędzi informacyjnych. Autorka i współautorka licznych kursów na platformie Moodle. Kieruje Zespołem ds. Bibliografii Publikacji Pracowników PK. 

Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Ukończyła studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz roczny kurs zarządzania informacją w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Informacją pod auspicjami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i University of Sheffield. Uczestniczyła w zajęciach European Summer School of Scientometrics w Granadzie (2016).

Aneta Kowalska

mgr Aneta Kowalska

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Kustosz w Oddziale Informacji Naukowej, zatrudniona w BPK od 2008 r. Doświadczenie zawodowe także w bibliotekach publicznych (2004-2008). Współautorka kursów na platformie Moodle. Współtworzy bazy danych, sprawuje nadzór nad Bibliografią Publikacji Pracowników PK.  Stale doskonali umiejętności organizacyjne, techniczne i dydaktyczne na kursach i szkoleniach dotyczących np. tworzenia zasobów edukacyjnych i otwartej nauki.

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kierunek: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, specjalizacja: informacja naukowa (2003). Uczestniczyła w zajęciach European Summer School of Scientometrics w Wiedniu (2011).

Sabina Bienia-Bobowiec

mgr Sabina Bienia-Bobowiec

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Bibliotekarz w Oddziale Informacji Naukowej BPK od 2014 r.  Współautorka kursów dla studentów i doktorantów na platformie Moodle. Prowadziła zajęcia dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych PK. Specjalizuje się w szkoleniu użytkowników z programu do zarządzania opisami bibliograficznymi Mendeley. Jako certyfikowany biblioterapeuta, od kilku lat prowadzi autorskie warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci pracowników PK. Kursantka języka migowego.

Absolwentka Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Beata Łącka

mgr Beata Łącka

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Od 2019 r. zaangażowana w prace Oddziału Informacji Naukowej BPK. Współautorka kursów dla studentów i doktorantów na platformie MOODLE. W pracy skupia się na wykorzystywaniu potencjału otwartych zasobów edukacyjnych i narzędzi do ich tworzenia, projektuje promocyjne materiały graficzne i audiowizualne.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: Zarządzanie informacją, specjalizacja: infobrokering i wywiad rynkowy). Pracowała w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego przy realizacji projektów oraz jako asystent osób z niepełnosprawnościami.

 Projekt „PK=POWER OF KNOWLEDGE” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loga projektowe: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska