Skip to main content

Course Description

Kurs "English for Architecture" jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość specjalistycznego języka angielskiego związanego z architekturą i urbanistyką.

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - C1.

Celem ogólnym kursu "English for Architecture" jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników w zakresie języka angielskiego w dziedzinie architektury i urbanistyki, a przez to zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Efekty kształcenia, czyli kurs pomoże:

  • wzbogacić zasób słownictwa o niezbędne zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki;
  • rozwinąć i pogłębić umiejętność czytania, słuchania i oglądania ze zrozumieniem specjalistycznych materiałów z zakresu architektury i urbanistyki;
  • przygotować się do samodzielnej pracy z zagadnieniami specjalistycznymi związanymi z architekturą;
  • zdobyć wiedzę i kompetencje, które będzie można wykorzystać w praktyce zawodowej architekta; poznać wiele angielskich pojęć i zagadnień leksykalnych z dziedziny architektury i urbanistyki;
  • nawiązać i utrzymywać kontakty ze współpracownikami i klientami, posługiwać się językiem angielskim w sytuacjach komunikacyjnych wymagających zastosowania języka branżowego.

Zawartość modułów

Warunki ukończenia kursu

Kurs składa się z 5 modułów zakończonych punktowanymi testami (5 testów modułowych po 12 punktów) oraz testu końcowego (40 punktów). Łącznie można zdobyć 100 punktów, aby ukończyć kurs i otrzymać zaświadczenie, należy uzyskać 60 punktów.

O autorce kursu

mgr Alicja Półorak-Filipowska - wykładowczyni języka obcego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, współautorka podręcznika do nauki języka specjalistycznego "A Reading Companion for Students of Architecture," autorka kursu e-learningowego dla studentów uczelni technicznych na platformie MOODLE, ekspertka w dziedzinie nauczania języka angielskiego specjalistycznego z zakresu architektury.

Alicja Półtorak-Filipowska

Alicja Półtorak-Filipowska

 

Kurs przygotowany  w ramach projektu "Mooc Języków" Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy  POWR.03.01.00-00-W003/18

logo