Skip to main content

Course Description

Kurs „English for Computer Science” jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych oraz wszystkich, którzy uczą się lub wykorzystują w pracy język angielski specjalistyczny z zakresu informatyki.

Celem ogólnym kursu „English for Computer Science” jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników w zakresie języka angielskiego w dziedzinie informatyki.

Efekty kształcenia czyli kurs pomoże:

  • poznać pojęcia i zagadnienia leksykalne w zakresie języka informatycznego,
  • rozwinąć i pogłębić umiejętności czytania, słuchania i oglądania ze zrozumieniem specjalistycznych materiałów z zakresu informatyki
  • przygotować się do samodzielnej pracy z zagadnieniami specjalistycznymi związanymi z informatyką
  • zdobyć wiedzę i kompetencje, które wykorzystasz w swojej praktyce zawodowej w dziedzinie informatyki
  • nawiązać i utrzymywać kontakty ze współpracownikami i klientami, posługiwać się językiem angielskim w sytuacjach komunikacyjnych wymagających zastosowania podstaw języka informatycznego
  • wyrażać się w formie pisemnej odpowiednio do sytuacji używając języka informatycznego; włączyć się do dyskusji stosując odpowiednie do tego celu środki językowe, przedstawiać i uzasadniać własne poglądy, wypowiedzieć się pisemnie na tematy związane z zagadnieniami informatycznymi

Zawartość modułów
Kliknij, aby wyświetlić zawartość poszczególnych modułów

 

Warunki ukończenia kursu

Kurs składa się z 8 modułów zakończonych punktowanymi testami (8 testów modułowych, z których można otrzymać 75 punktów) oraz testu końcowego (25 punktów). Łączna ilość punktów to 100; aby ukończyć kurs, należy uzyskać pozytywny wynik (51%) ze wszystkich testów modułowych oraz z testu końcowego.

Ocenianie

Kurs zawiera 8 testów modułowych oraz 1 test końcowy, które podlegają ocenie. Zadania w modułach stanowią jedynie formę sprawdzenia stopnia przyswojenia zaprezentowanego materiału. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku (51% punktów) ze wszystkich testów modułowych oraz z testu końcowego.

O autorach

Mgr Agnieszka Łyczko – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych w Katedrze UNESCO, wieloletni wykładowca języka specjalistycznego (informatycznego i matematycznego) w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autorka skryptu English for Mathematics, wspóautorka e-kursu English for Computer Science na platformie MOODLE.

Mgr Marcin Mały - absolwent filologii angielskiej i historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z informatyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, wieloletni wykładowca języka specjalistycznego (informatycznego i mechanicznego) w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, współautor skryptu TELC B2 Technical, autor kursu English for Applied Computer Science na platformie MOODLE.

mgr Agnieszka Łyczko, inż. Tadeusz Kościuszko i mgr Marcin Mały

mgr Agnieszka Łyczko, inż. Tadeusz Kościuszko i mgr Marcin Mały

Kurs przygotowany  w ramach projektu "Mooc Języków" Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy  POWR.03.01.00-00-W003/18

logo