Skip to main content

Course Description

Kurs „Sprachhandbuch für Ingenieure” jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość specjalistycznego języka niemieckiego.

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowym słownictwem przyszłych inżynierów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i przyrodniczych, a także podniesienie kompetencji językowych uczestników w zakresie języka niemieckiego specjalistycznego, a przez to zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Kurs jest dedykowany osobom o znajomości języka niemieckiego co najmniej na poziomie A2/B1.

 

Efekty kształcenia czyli kurs pomoże:

  • wzbogacić zasób słownictwa o niezbędne zagadnienia z zakresu nauk matematycznych i przyrodniczych
  • rozwinąć i pogłębić umiejętności czytania, słuchania i oglądania ze zrozumieniem specjalistycznych materiałów z wielu dziedzin
  • przygotować się do samodzielnej pracy z zagadnieniami specjalistycznymi
  • poznać wiele niemieckich pojęć i zagadnień leksykalnych z zakresu nauk matematycznych i przyrodniczych
  • zdobyć wiedzę i kompetencje, które będzie można wykorzystać w praktyce zawodowej inżyniera.

 

Zawartość modułów

 

Ocenianie

Kurs zawiera 5 testów modułowych (po 10 pytań każdy) oraz 1 test końcowy (25 pytań), które podlegają ocenie. Zadania w modułach stanowią jedynie formę sprawdzenia stopnia przyswojenia zaprezentowanego materiału. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku (51%) z wszystkich testów modułowych oraz z testu końcowego. Uczestnikowi kursu przysługuje tylko jedno podejście do testów modułowych oraz testu końcowego.

 

O autorze

Mgr Dariusz Guzik jest wykładowcą języka niemieckiego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autorem skryptów do nauki języka specjalistycznego „Alles digital” oraz „Wissenschaft im Alltag”, a także kursu e-learningowego „Mathe-Basiswortschatz für Ingenieure” na platformie MOODLE.

 

Finansowanie

Kurs przygotowany w ramach projektu "Mooc Języków" Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy POWR.03.01.00-00-W003/18

flagi