Skip to main content

Course Description

Celem kursu „English for Academia” jest wykształcenie kompetencji językowych i komunikacyjnych z zakresu języka akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem studenta oraz wykładowcy na uczelni wyższej.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które znają język angielski przynajmniej na poziomie B1.

Efekty kształcenia czyli kursant potrafi:

  • szczegółowo opisać strukturę uczelni oraz jej władze; nazwać i scharakteryzować zajęcia dydaktyczne prowadzone na wydziale,
  • konstruować spójną, logiczną prezentację z dużą poprawnością,
  • opisać szczegółowo grafy i trendy w ciekawy sposób,
  • opisać elementy, metody badawczej, typy badań naukowych, formy finansowania badań,
  • wyrażać się odpowiednio do sytuacji używając języka formalnego, poprawnie wymawiać trudniejsze wyrazy,
  • włączyć się do dyskusji, zgadzać się lub kwestionować, a także komentować zdanie innych uczestników forum dyskusyjnego.

Zawartość modułów

Warunki ukończenia kursu

Kurs składa się z 6 modułów zakończonych punktowanymi testami (6 testów modułowych, z których można otrzymać 60 punktów) oraz testu końcowego (40 punktów). Łączna ilość punktów to 100. Aby uzyskać zaliczenie z testów modułowych należy w sumie (z 6 testów - maksymalnie 60 punktów) otrzymać przynajmniej 51% wszystkich punktów. Aby uzyskać zaliczenie testu końcowego należy osiągnąć przynajmniej 51% wszystkich punktów.

O autorach

Mgr Agnieszka Łyczko – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych w Katedrze UNESCO, wieloletni wykładowca języka specjalistycznego (informatycznego i matematycznego) w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autorka skryptu English for Mathematics, współautorka e-kursu English for Computer Science na platformie MOODLE.

Mgr Zuzanna Małecka – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK, wieloletni wykładowca języka specjalistycznego informatycznego i fizyki, autorka skryptu Physics Not Only for Physicists, współautorka skryptu TELC English B2 Technical.

Mgr Elżbieta Szabat – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK, wieloletni wykładowca języka specjalistycznego informatycznego współautorka skryptu TELC English B2 Technical, współautorka e-kursu English for Computers Sciences.mgr Agnieszka Łyczko, mgr Zuzanna Małecka i mgr Elżbieta Szabat