Skip to main content

Course Description

Projektowanie architektoniczne to proces, w którym bierze udział wiele osób. Z budownictwem mieszkaniowym spotykamy się wszyscy: jako projektanci i jako użytkownicy. Kurs przybliży uczestnikom poszczególne etapy projektowania domu jednorodzinnego, od analiz przez tworzenie koncepcji i jej prezentację. Przekazuje wiedzę, dzięki której będzie łatwiej podejmować decyzje projektowe.

Kurs składa się z czterech modułów od wprowadzenia do architektury, przez projektowanie wstępne, tworzenie koncepcji projektu i tworzenie cyfrowego modelu oraz prezentacji projektu. Udział prowadzony jest we własnym tempie przez około 4 tygodnie. W kursie znajdują się teksty, grafiki oraz prezentacje multimedialne w postaci nagranych filmów z etapów tworzenia projektu oraz modele 3D do obejrzenia i prześledzenia kolejnych kroków tworzenia takich modeli.

 

zdjęcie


WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, który chcą rozpocząć przygodę z projektowaniem architektonicznym. Zapraszamy studentów uczelni wyższych, absolwentów oraz praktyków. Wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu teorii projektowania, praktycznego tworzenia formy i programu funkcjonalnego oraz modelowania w 3D i poznać podstawy technologii BIM (Building Information Modeling).

Nie jest wymagana wstępna wiedza, jednak podczas wykonywania ćwiczeń może być przydatna znajomość ogólnych pojęć z zakresu architektury lub inżynierii budowlanej.


CELE KURSU

  • Uczestnik potrafi zastosować typ zabudowy do danej lokalizacji.
  • Uczestnik analizuje lokalizację i tworzy poprawne zagospodarowanie terenu.
  • Uczestnik kształtuje architekturę domu ze względu na wymagania funkcjonalno-techniczne.
  • Uczestnik stosuje cyfrowe narzędzia w trakcie projektowania domu jednorodzinnego.
  • Uczestnik potrafi w czytelny sposób zaprezentować koncepcję domu jednorodzinnego.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

 

MODUŁ 1 – WPROWADZENIE DO ARCHITEKTURY

Przedstawimy czym jest Triada Witruwiańska i jakie mogą być preteksty architektoniczne. Opowiemy o "grach architektury", architekturze minimalistycznej, ekspresjonistycznej i czym jest projektowanie. Opowiemy o sylwetkach znanych architektów i ich realizacjach.

zdjęcie dom

 

MODUŁ 2 – ANALIZA PROJEKTOWA WSTĘPNA

Lekcje poświęcone są nauce pozyskiwania niezbędnych informacji poprzedzających zasadniczy etap projektowy poprzez wizję lokalną terenu inwestycji, gromadzeniu informacji prawnych i formalnych oraz oczekiwań inwestorskich.  Ćwiczenia obejmują zakres odnajdywania i wstępnej analizy tych uwarunkowań, tak aby przygotowany materiał usprawnił tworzenie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji budowlanej.

Działka Miejscowy plan zagospodarowania terenu

 

MODUŁ 3 – PROJEKT KONCEPCYJNY

Moduł poświęcony jest tworzeniu koncepcji architektonicznej domu mieszkalnego jednorodzinnego. Począwszy od przygotowania projektu zagospodarowania terenu, rozwiązania elementów funkcjonalnych i przestrzennych obiektu, tworzenia formy architektonicznej i doboru odpowiedniej technologii budowlanej uzyskujemy podstawy teoretyczne i praktyczne potrzebne do stworzenia koncepcji architektonicznej.

Aksonometria brył Projekt Zagospodarowania Terenu

 

MODUŁ 4 – CYFROWY MODEL I PREZENTACJA PROJEKTU

Nauczysz się jak rysunek odręczny pomaga w tworzeniu projektu architektonicznego. Jakie są narzędzia do pracy w technologii BIM (Building Information Modeling), jak pracować w 3D z projektem domu jednorodzinnego. Nauczymy Cię jak prezentować projekt w formie papierowe i cyfrowej.

Aksonometria domu w technologii BIM Model budynku

WARUNKI ZALICZENIA

Wiedza będzie sprawdzana na bieżąco w poszczególnych modułach pytaniami jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz dopasowania. Niektóre pytania są w formie pojedynczych zadań, niektóre w postaci dłuższych testów z kilkoma pytaniami. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest otrzymanie przynajmniej 60% punktów z całości kursu. Wszystkie pytania w kursie mają określoną liczbę prób (2 lub 3) i punktację. Postęp punktacji jest na bieżąco śledzony, dostęp dla Uczestnika w zakładce Postęp


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie o ukończeniu kursu będzie imienne, przyznane pod koniec kursu i wygenerowane dla Uczestnika, który ukończył kurs z pozytywnym wynikiem - suma punktów przynajmniej 60% z całości.


KADRA KURSU

Na co dzień pracujemy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Posiadamy wieloletnie doświadczenie projektowe oraz dydaktyczne, co potwierdzają zrealizowane projekty oraz nagrody za stworzone kursy e-learningowe.

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski

Profesor, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Profesor Politechniki Krakowskiej od 2017, autor wielu publikacji z zakresy teorii projektowania, sztuki i dekompozycji w architekturze. Od 2020 Kierownik Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Członek Komisji Architektury i Urbanistyki PAN. Stopień dr hab. otrzymał w roku 2014 na podstawie monografii pt. Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej.

dr inż. arch. Marek Początko

Adiunkt, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół współczesnej architektury monumentalnej oraz na połączeniu sztuki i architektury. Członek Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

dr inż. arch. Przemysław Bigaj

Adiunkt, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Główny obszar zainteresowań naukowych koncentruje się wokół możliwości wykorzystania estetycznych własności betonów elewacyjnych w architekturze mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem technologii monolitycznych. Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Stowarzyszenia Architektów Polskich.

mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha

Asystent, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Asystent badawczo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor publikacji z zakresu teorii projektowania, zamieszkiwania i podejmowania decyzji w projektowaniu. Specjalizuje się w zakresie nowoczesnych technologii w architekturze i budownictwie – Building Information Modeling (BIM). Prelegent, certyfikowany instruktor, wykładowca tematyki dotyczącej koordynacji międzybranżowej w BIM.


PRZY WSPÓŁPRACY Z NCBiR

Kurs e-learningowy MOOC został utworzony przy współpracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu PRAKTYCZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ŚWIETLE STANDARDÓW EUROPEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stopka NCBiR