Skip to main content

Course Description

Znaczenie rozwoju kariery w ulega przeobrażeniom, czego powodem są przemiany stale zachodzące nie tylko na rynkach pracy, ale także w całych społeczeństwach. Można mówić o zmianach ekonomicznych, kulturowych, społecznych czy mentalnych, które mają wpływ na rozumienie, kształtowanie i budowanie szeroko rozumianej kariery zawodowej.
Rozwój kariery zawodowej to coś, na czym zależy wielu z nas, jednak nie zawsze wiemy, jak to zrobić? Dlatego też stworzyłyśmy niniejszy kurs.


Grupa docelowa:

Kurs jest szczególnie adresowany do osób, które planują wkroczyć na ścieżkę zawodową lub dokonać zmiany w życiu zawodowym.

Założenia kursu:

Czas trwania: 15h (5 tygodni x 3h)

Forma kursu: kurs jest dostępny w całości od momentu zapisania się uczestnika. Kursant sam dostosowuje tempo kursu do swoich indywidualnych potrzeb.

Sposób pracy indywidualne tempo kursanta


WYMAGANIA WSTĘPNE

  • obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • poruszanie się w programach użytkowych,
  • posługiwanie się przeglądarką internetową,
  • praca z informacją ze źródeł tradycyjnych i internetowych,
  • praca z platformą edukacyjną Navoica.

CELE KURSU

Przekazanie wiedzy na temat różnych aspektów związanych z planowaniem i realizowaniem kariery. Ważne, aby rozwój kariery był szeregiem świadomych działań podejmowanych przez daną osobę w oparciu o znajomość własnych kompetencji, umiejętności, potrzeb i ambicji, żeby stanowił realizację określonych i precyzyjnie zdefiniowanych celów na przestrzeni całego życia zawodowego.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Kariera zawodowa- wprowadzenie

W module pierwszym pozyskasz wiedzę na temat wymiarów, modeli oraz etapów planowania kariery zawodowej. 

MODUŁ 2. Diagnoza predyspozycji i preferencji

W module drugim wykonasz test diagnozujący Twój typ osobowości oraz określisz jego cechy. Wyznaczysz również obszary, w których najlepiej poruszałbyś się w życiu zawodowym.

MODUŁ 3. Dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna

W module trzecim przygotujesz niezbędne dokumenty aplikacyjne oraz dowiesz się jak płynnie i z pozytywnym skutkiem przejść rozmowę kwalifikacyjną.

MODUŁ 4. Selekcja - Assessment Center

W module czwartym uzmysłowisz sobie jak istotne są kompetencje i czemu służą ćwiczenia odzwierciedlające realne lub nietypowe sytuacje.

MODUŁ 5. Podsumowanie

W module piątym wykonasz test zaliczeniowy.


WARUNKI ZALICZENIA

Zapoznanie się z treścią wszystkich modułów oraz realizacja wszystkich zadań zawartych w kursie ułatwią Ci pomyślne osiągnięcie celów kursu. Warunkami ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu są: uzyskanie 51% wykonania wszystkich zadań testowych (testy po zakończeniu wybranych lekcji), wykonania zadania domowego oraz testu końcowego.

W kursie znajdują się 4 typy zadań:

  1. Test cząskowy po module pierwszym utrwalający i sprawdzający wiedzę;
  2. Realizacja pracy domowej w module trzecim (przygotowanie CV);
  3. Test cząskowy po module czwartym utrwalający i sprawdzający wiedzę;
  4. Test końcowy (zawiera 10 pytań jednokrotnego wyboru, za każdą prawidłową odpowiedź uzyskasz 1 punkt, co łącznie daje 10 punktów).

WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU

Do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia uzyskanie min. 51% punktów za testy utrwalające i 51% punktów za test końcowy.


KADRA KURSU

dr Justyna Grześ-Bukłaho 

dr Justyna Grześ-Bukłaho

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Obszar zainteresowań: kreowanie wizerunku zawodowego, praca w zespole, zarządzanie strategiczne

dr Joanna Szydło 

dr Joanna Szydło

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Obszar zainteresowań: kreowanie wizerunku zawodowego, komunikacja interpersonalna, komunikacja międzykulturowa, wartości i postawy, etyka w zarządzaniu, kultura organizacyjna

Enroll