Skip to main content

Course Description

Loga Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej

Kurs powstał w ramach projektu "MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia" umowa nr POWR.03.01.00-00-W040/18-00 .

W ramach tego kursu poszerzysz swoje informacje z dziedziny biometrii. Poznasz podstawowe rodzaje biometrii oraz najważniejsze cechy biometryczne stosowane w praktyce i możliwości ich użycia. Zapoznasz się także z rodzajami algorytmów stosowanych w biometrii – zarówno z zakresu przetwarzania obrazów biometrycznych, jak i klasyfikacji.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Do przyswojenia tego kursu przyda się podstawowa wiedza z zakresu biometrii – co to jest biometria oraz jak wygląda identyfikacja i weryfikacja biometryczna.


CELE KURSU

  • W ramach kursu zdobędziesz wiedzę o najważniejszych typach biometrii oraz praktycznym wykorzystaniu rozmaitych cech biometrycznych.
  • A także o najważniejszych metodach powiązanych z biometrią, dotyczących analizy obrazów oraz klasyfikacji.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Moduł pierwszy opisuje szczegółowo sposoby identyfikacji biometrycznej oraz stosowane w praktyce rodzaje cech biometrycznych.

MODUŁ 2

W module drugim przedstawiono główne techniki przetwarzania obrazów biometrycznych.

MODUŁ 3

Moduł trzeci poświęcony jest zagadnieniu klasyfikacji oraz podstawowym algorytmom klasyfikacji stosowanym w biometrii.

MODUŁ 4

Moduł czwarty zawiera sprawdzian końcowy.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs, należy zdobyć co najmniej 51% ze sprawdzianu testowego.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie, należy ukończyć kurs z pozytywnym wynikiem.


KADRA KURSU

prof. dr hab. inż. Khalid Saeed

prof. dr hab. inż. Khalid Saeed

Profesor, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

Pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

dr inż. Marek Tabędzki

dr inż. Marek Tabędzki

Adiunkt, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

Pracownik dydaktyczny Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

mgr inż. Maciej Szymkowski

mgr inż. Maciej Szymkowski

Asystent, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

Pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Enroll