Skip to main content

Course Description

Logo projektu - logo Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej
Kurs powstał w ramach projektu "MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia" umowa nr POWR.03.01.00-00-W040/18-00

W ramach niniejszego kursu przedstawione zostaną czujniki i sensory używane we współczesnej technice do pomiarów natężenia oświetlenia, wilgotności gazów, temperatury, siły, naprężeń oraz parametrów ruchu. W kolejnych modułach kursu przedstawiona zostanie ich zasada działania, budowa, wady i zalety oraz sposoby komunikacji z układami sterującymi. 

W ramach części praktycznej wyjaśniony zostanie sposób połączenia i komunikacji z układami z rodziny Arduino.

Na ukończenie kursu w tempie własnym wystarczą 4 tygodnie, przy poświęceniu około 6 godzin tygodniowo.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu potrzebna jest podstawowa wiedza z matematyki, fizyki, informatyki oraz elektroniki. 


CELE KURSU

  • Zdobędziesz informacje na temat sensorów stosowanych we współczesnej technice.
  • Poznasz platformę Arduino.
  • Dowiesz się, jak działają nowoczesne czujniki różnych wielkości fizycznych.
  • Przekonasz się o ważnej roli pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi.
  • Nauczysz się, jak wykorzystać zaprezentowane czujniki we własnych projektach.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane informacje na temat wielkości fizycznych związanych z dziedziną techniki, jaką jest technika świetlna. Ponadto opisano czujniki i sensory stosowane we współczesnej technice świetlnej.

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane zagadnienia związane z pomiarami wilgotności gazów oraz czujniki wykorzystywane do tego typu zadań.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane podstawowe metody i układy do pomiaru zmian temperatury z wykorzystaniem czujników elektrycznych.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały zaprezentowane zagadnienia oraz czujniki związane z pomiarami siły oraz naprężeń mechanicznych. 

MODUŁ 5

W module piątym zostały zaprezentowane czujniki i sensory pozwalające na pomiar parametrów ruchu, takich jak prędkość, przyśpieszenie, kierunek.

MODUŁ 6

W module szóstym została zaprezentowana platforma Arduino, możliwości jej wykorzystania we własnych projektach oraz zastosowanie symulatorów pozwalających na sprawdzenie działania zaprojektowanego układu.

MODUŁ 7

W module siódmym zostały zaprezentowane sposoby komunikacji platformy Arduino z niektórymi czujnikami zaprezentowanymi w poprzednich modułach kursu. 


WARUNKI ZALICZENIA

Każdy z modułów kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Aby zaliczyć kurs należy zdobyć 51% z wszystkich punktów możliwych do zdobycia w całym kursie. 


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie zostanie wygenerowane automatycznie po osiągnięciu progu zaliczeniowego, tj. uzyskaniu 51% punktów i będzie dostępne do pobrania w zakładce “Moje kursy”.


KADRA KURSU

mgr inż. Aleksander Sawicki

mgr inż. Aleksander Sawicki jest absolwentem Wydziału Elektrycznego PB na kierunku Elektrotechnika oraz absolwentem Wydziału Informatki PB na kierunku Informatyka. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich w dziedzinie Informatyka techniczna oraz Telekomunikacja oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Autor publikacji z zakresu biometrii behawioralnej dotyczącej identyfikacji osób na podstawie chodu. W 2021 roku uzyskał finansowanie w ramach konkrusu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

dr inż. Łukasz Budzyński

dr inż. Łukasz Budzyński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego PB na kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz studiów doktoranckich, zaś obecnie jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Jest ekspertem ds. OZE w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest autorem ponad 25 publikacji, patentów, twórca produktów i rozwiązań komercyjnych wdrażanych m.in. przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Biłostockiej.

Enroll