Skip to main content

Course Description

Uczestnicy kursu „Nowoczesny marketing i własny sklep internetowy” zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnego marketingu i marketingu internetowego. Po zakończeniu kursu nabędą również praktycznych umiejętności w zakresie projektowania sklepu internetowego w obrębie: planowania strategii produktów, strategii sprzedaży oraz bezpieczeństwa funkcjonowania sklepu internetowego.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak


CELE KURSU

Cel główny

Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie nowoczesnego marketingu, a także obsługi systemu zarządzania treścią i tworzenia własnego sklepu internetowego.

Cele szczegółowe

Kształtowanie umiejętności analitycznych, skutecznego diagnozowania i rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości oraz efektywnego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Zdobycie umiejętności w zakresie samodzielnej analizy możliwości wdrożenia wybranych narzędzi promocji. Poznawanie alternatywnych sposobów zastosowania nowoczesnych narzędzi marketingowych w przedsiębiorstwie.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Marketing na początku XXI wieku

MODUŁ 2

Pojęcie, zadania i znaczenie komunikacji w współczesnym marketingu

MODUŁ 3

Strategie marki i znaczenie wizerunku w nowoczesnym marketingu

MODUŁ 4

Marketing internetowy

MODUŁ 5

Etapy tworzenia sklepu internetowego

MODUŁ 6

Produkty w sklepie internetowym

MODUŁ 7

Sprzedaż w sklepie internetowym

MODUŁ 8

Bezpieczeństwo sklepu internetowego


WARUNKI ZALICZENIA

W trakcie realizacji kursu należy rozwiązać zawarte w poszczególnych modułach zadania. Dodatkowo, każdy moduł będzie kończył się sprawdzeniem zdobytej wiedzy poprzez interaktywny test z zastosowaniem pytań zamkniętych. Po jego rozwiązaniu uczestnik otrzyma informację zwrotną o liczbie poprawnych i błędnych odpowiedzi. Każdy z uczestników będzie miał możliwość dwukrotnego podejścia do rozwiązania testu. W celu zaliczenia kursu, użytkownik musi udzielić co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie użytkownik musi udzielić co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.


KADRA KURSU

dr hab. Iwona Posadzińska

dr hab. Iwona Posadzińska

Wydział Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (dawniej: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy).

iwona.posadzinska@utp.edu.pl ; iwona.posadzinska@pbs.edu.pl 

dr hab. inż. Małgorzata Gotowska

dr hab. inż. Małgorzata Gotowska

Wydział Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (dawniej: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy).

m.gotowska@utp.edu.pl ; m.gotowska@pbs.edu.pl