Skip to main content

Course Description

UE

Kurs powstał w ramach projektu wdrożeniowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich (program Wiedza - Edukacja - Rozwój) "Kursy e-learningowe dla studentów PWSH POMERANIA jako dodatkowy element procesu kształcenia" (POWR.03.01.00-00-W014/18))

Kurs edukacyjny dla studentów stanowiący
dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I i II stopnia.


OPIS KURSU


Kurs przeznaczony jest dla każdego kto poszukuje odpowiedzi na pytanie dlaczego nam się czasem chce podjąć działanie, a czasem żadna siła nie może nas do tego zmusić. Ponadto kurs jest skierowany do osób odczuwających potrzebę zmiany własnego sposobu funkcjonowania, dowiedzenia się jak efektywnie organizować własną przestrzeń i czas.


CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?


Podczas pracy z kursem:

Poznasz sposoby polepszenia funkcjonowania osobistego poprzez usprawnienie procesów motywacyjnych i organizacji czasu.

Poznasz mechanizmy działania motywacji.

Poznasz, jak nasza osobowość, tożsamość oddziałują na nasze zasoby motywacyjne.

Poznasz „złodziei” naszego czasu.

Poznasz sposoby motywowania siebie.

Zdobędziesz umiejętności wykorzystania technik planowania zadań.

Zdobędziesz umiejętności zarządzania sobą w czasie i umiejętność wykorzystania różnych technik w zależności do sytuacji.

Rozwiniesz zdolność dobrania sposobów motywowania siebie adekwatnie do sytuacji.


WYMAGANIA WSTĘPNE


Kurs przeznaczony dla każdego, kto chce zmienić sposób swojego codziennego funkcjonowania i uczynić je bardziej satysfakcjonującym i efektywnym. Kompetencje, które powinna posiadać osoba przystępująca do rekrutacji to:

chęć do nauczenia się czegoś nowego,

umiejętność posługiwania się komputerem.


PROGRAM KURSU


Kurs składa się z 13 modułów, które łącznie zostały przewidziane na 100 godzin lekcyjnych pracy.

Kliknij na nagłówek, aby zobaczyć dodatkowe informacje o module.


WARUNKI ZALICZENIA KURSU


W kursie znajdują się dwa typy aktywności uczestnika kursu podlegające ocenie:

sprawdzenie wiedzy na podstawie krótkich testów, które umieszczone są po niektórych modułach i mają pomóc utrwalić wiedzę. Ich waga w ocenie końcowej to 50%,

test wiedzy, stanowiący podsumowanie całego kursu. Jego waga w ocenie końcowej to 50%.

Dodatkowo w modułach występują ćwiczenia, których celem jest samodzielna ocena poziomu zrozumienia danego tematu lub poziomu przyswojenia wiedzy.

Testy po modułach są jednokrotnego wyboru, do których odpowiedzi można znaleźć w prezentowanych lekcjach. Uczestnik kursu możne wykorzystać tylko 2 próby podczas udzielania odpowiedzi na każde pytanie zamieszczone w teście.

Zakończenie całego kursu wieńczy test wiedzy z zakresu tematów lekcyjnych realizowanych w całym kursie.

Aby zaliczyć kurs, konieczne jest uzyskanie progu powyżej 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Osoby, które uzyskają wynik co najmniej 61% punktów z wszystkich testów otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono automatycznie generowane w ciągu 24h po zakończeniu kursu i uzyskaniu popranego wyniku.


KADRA KURSUOpiekun kursu: Dr Elena Karpuszenko


dr Elena Karpuszenko - jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Doktorat z zakresu uzależnień obroniła na Uniwersytecie Opolskim. Aktualnie jest nauczycielem akademickim w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania”. Pracuje również w ZSG w Częstochowie jako pedagog szkolny. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych.
Jako nauczyciel akademicki specjalizuje się w problematyce patologii społecznych, pedagogice resocjalizacyjnej i przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym człowieka. Nie obce jej zagadnienia kryminologii i wiktymologii. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie motywowania jednostki problemowej (uzależnionej, stosującej przemoc itd.) do zmiany. Jest członkiem Stowarzyszenia Abstynenckiego „Północ” i członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Częstochowa. Odbyła szereg szkoleń związanych z pracą z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie; szkoleń związanych z motywowaniem osób uzależnionych do zmiany.