Skip to main content

Course Description

Druga cześć kursu omawia kolejne etapy pracy zespołowej nad realizacją projetów. W tej częsci mowa jest o zbieraniu danych przy pomocy formularzy ankiet, obróbce danych w arkuszu kalkulacyjnym przy pomocy tabel przestawnych, przygotowaniu raportu w edytorze tekstów, opracowaniu prezentacji oraz wystąpieniu prezentującym opracowane zagadnienie. Ćwiczenia są realizowane przy pomocy darmowych aplikacji Google, udostępnionych w chmurze.

Realizacja kursu przewidziana jest na 15 tygodni, ale kurs może być ukończony wcześniej, gdyż uczestnicy mogą realizować go we własnym tempie. Organizatorzy zapewniają pomoc mentora w trakcie trwania kursu.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wymogiem realizacji ćwiczeń jest posiadanie konta na Dysku Google'a (opis założenia konta znajduje się w pierwszej części kursu).


CELE KURSU

Celem kursu jest zmiana nastawienia uczestników do zespołowej pracy polegającej na zdobywaniu, analizowaniu i przetwarzaniu danych oraz ich przedstawianiu w raportach i w trakcie wystąpień wspomaganych prezentacjami.

 • Zdobędziesz wiedzę na temat:
  • pracy z informacjami,
  • tworzenia dobrych raportów, diagramów, prezentacji,
  • wystąpień publicznych.
 • Zyskasz umiejętności:
  • wyszukiwania i przetwarzania danych,
  • wykonywania poprawnych raportów,
  • opracowywania ciekawych prezentacji,
  • właściwego zachowania się w trakcie wystąpień publicznych.

PROGRAM KURSU

WPROWADZENIE

Informacje wstępne

MODUŁ 1

Zbieranie opinii

MODUŁ 2

Przygotowanie raportu

MODUŁ 3

Prezentacja danych

MODUŁ 4

Wystąpienie

ZAKOŃCZENIE

Test


WARUNKI UKOŃCZENIA I ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy:

 • przerobić przygotowane lekcje,
 • odpowiedzieć właściwie na zawarte w nich pytania kontrolne,
 • samodzielnie wykonać omówione i zaprezentowane ćwiczenia,
 • zrealizować zlecone zadania,
 • wykonać końcowy test

Na ocenę końcową wpływ mają:

 • odpowiedzi na pytania kontrolne w 40%,
 • wykonane ćwiczenia praktyczne opisane w kursie w 5%,
 • wykonane zadania praktyczne opisane w kursie w 5%,
 • wynik testu końcowego w 50%.

WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu należy uzyskać ponad 50% punktów przyznawanych za wszystkie obowiązkowe aktywności.


WSPARCIE UCZESTNIKÓW

Organizatorzy kursu zapewniają pomoc uczestnikom w trakcie kursu poprzez kontakt mailowy.


AUTOR KURSU

dr inż. Robert Żak

Propagator wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji, pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

 


Logo projektu-Fundusze Europejskie, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej

Enroll