Skip to main content

Course Description

Logo NAWA

Rozpoczynasz kurs z podstaw metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Znajdziesz tu materiały, które przygotują Cię do rozpoczęcia pracy związanej z nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Każdy z modułów składa się z 3-5 lekcji zbudowanych z ok. 4-8 jednostek. Kurs możesz realizować we własnym tempie. Przejście każdego z modułów zajmie Ci ok. 6-7 godzin.

Najważniejsze informacje dotyczące podstaw glottodydaktyki polonistycznej zostały wzbogacone o filmy oraz oczywiście ćwiczenia.

Projekt jest finansowany ze środków publicznych i realizowany przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej projektu (KLIKNIJ).


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu musisz znać język polski na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (jeśli nie wiesz, jaki jest Twój poziom, poszukaj informacji na stronie www Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub po prostu rozpocznij kurs i oceń, czy nie jest on dla Ciebie zbyt trudny).

Potrzebne Ci będzie urządzenie z dostępem do internetu oraz słuchawki lub głośniki. Warto też przygotować sobie zeszyt i coś do pisania.


CELE KURSU

 • Dowiesz się, czym jest glottodydaktyka polonistyczna oraz jak rozwijała się w ostatnich dziesięcioleciach.
 • Zdobędziesz podstawowe informacje na temat metod nauczania języków obcych.
 • Poznasz zasady tworzenia własnych materiałów dydaktycznych.
 • Dowiesz się, czym jest interkomprehensja i jak to się dzieje, że osoby posługujące się językami słowiańskimi potrafią z łatwością się komunikować.
 • Przekonasz się, że nauczanie języka polskiego jako obcego może być fascynująca przygodą.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Z materiałów zamieszczonych w module pierwszym dowiesz się:

 • gdzie i kiedy narodziła się glottodydaktyka,
 • co odróżnia glottodydaktykę od dydaktyki języka ojczystego,
 • czym zajmuje się glottodydaktyka polonistyczna,
 • jak wyglądała historia nauczania języka polskiego jako obcego,
 • na czym polega interdyscyplinarność glottodydaktyki,
 • co składa się na specyfikę nauczania języka polskiego jako obcego.

MODUŁ 2

Z materiałów zamieszczonych w module drugim dowiesz się:

 • z jakich elementów składa się system polszczyzny,
 • jakie są sprawdzone metody i techniki pracy na lekcjach języka polskiego jako obcego,
 • jak uczyć, a jak nie uczyć gramatyki,
 • jak uczyć słownictwa i struktur leksykalnych,
 • na co zwrócić uwagę podczas uczenia wymowy,
 • jaki związek ma uczenie pisowni z pisaniem,
 • gdzie szukać niezbędnej wiedzy, po jakie kompendia sięgnąć.

MODUŁ 3

Z materiałów zamieszczonych w module trzecim dowiesz się:

 • czym jest tekst naukowy/popularnonaukowy,
 • jakie są rodzaje tekstów naukowych,
 • co to jest adaptacja,
 • jakie są rodzaje i techniki adaptacji,
 • dla kogo tworzone są adaptacje,
 • czym jest parafraza tekstu naukowego i jej rodzaje,
 • jaki powinien być poprawny język tekstów naukowych,
 • sposoby opracowania tekstów naukowych dostosowanych do rozwoju językowego cudzoziemców, studentów i uczniów,
 • jakie są różnice między tekstem literackim a jego adaptacją,
 • na czym polega adaptacja utworzona ze względu na odmienne potrzeby adresata,
 • na czym polega kompleksowa interpretacja tekstu literackiego.

MODUŁ 4

Z materiałów zamieszczonych w module czwartym dowiesz się:

 • jakie są elementy standardowego procesu komunikacji,
 • jak działa szczególny wariant komunikacji dwujęzycznej,
 • co to jest semikomunikacja, komunikatywność i interkomprehensja,
 • jak opisać sytuację komunikacyjną współczesnych Słowian,
 • jak przebiega proces poznawczy w zakresie podobieństw i różnic międzyjęzykowych,
 • czym jest transfer negatywny i pozytywny,
 • jak właściwie postrzegać „fałszywych przyjaciół tłumacza”,
 • w jaki sposób funkcjonują nazwy własne w kontekście interkomprehensji,
 • w jaki sposób skorelowane są mechanizmy gramatyczne ze świadomością językową.

WARUNKI ZALICZENIA

W kursie znajdują się ćwiczenia punktowane i niepunktowane. Mają one różne formy i różną liczbę podejść:

 • ćwiczenie typu prawda / fałsz: masz 1 próbę rozwiązania
 • pozostałe ćwiczenia punktowane: masz 2 próby rozwiązania

Pytania, które są zadawane na forum dyskusyjnym mają charakter fakultatywny i nie liczą się w końcowej punktacji. Zachęcamy jednak do uczestnictwa w dyskusjach oraz czytania wypowiedzi innych kursantów (i polemizowania z nimi).

Punkty uzyskane z ćwiczeń punktowanych stanowią 60% końcowej punktacji, a z egzaminu końcowego - 40%. Aby zaliczyć kurs (i uzyskać zaświadczenie), musisz zebrać z całości co najmniej 60% punktów.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik, który na zakończenie kursu uzyskał co najmniej 60% punktów, otrzyma zaświadczenie. Dokument ten jest dostępny od razu po zakończeniu w zakładce "Moje Kursy".


KADRA KURSU

prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak

Literaturoznawczyni i doświadczona wykładowczyni języka polskiego jako obcego, pracowała w Niemczech i na granicy polsko-niemieckiej. Wykłada na kierunku filologia polska jako obca i na studiach podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Interesuje się nowościami na gruncie edukacyjnym i problematyką migracji. Współautorka nagrodzonej innowacji edukacyjnej "Uniwersytet między kulturami". Kierowniczka i uczestniczka projektów nakierowanych na wsparcie studentów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

 

dr Izabela Wieczorek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, autorka dwóch książek o polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych. W kręgu jej zainteresowań badawczych mieszczą się zagadnienia związane z kształceniem sprawności komunikacyjnych. Najchętniej pracuje w grupach wielonarodowych, bo przypominają podróż „dookoła świata”. Od wielu lat kieruje Podyplomowymi Studiami Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Koordynator Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UAM. Uwielbia jazz, narty i dalekie podróże, nawet te niezaplanowane.

 

dr Olga Bambrowicz

Lektorka języka polskiego jako obcego (zatrudniona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), autorka innowacji społecznych adresowanych do cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego oraz specjalistka ds. e-learningu i nowych technologii w edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Francji oraz Maroku. Słuchaczy studiów podyplomowych uczy, jak wykorzystywać TIK, prowadząc zajęcia z cudzoziemcami. Pracuje także jako egzaminator podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

 

dr Wojciech Hofmański

Polonista, językoznawca, glottodydaktyk. Pracował w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Karola (2013-2017), a od 2017 roku związany jest z Instytutem Filologii Polskiej UAM. Jego badania obejmują psycholingwistykę, lingwistykę kontaktową i glottodydaktykę polonistyczną. Prowadził Letnią Szkołę Języka Polskiego w rosyjskim Krasnodarze (Stowarzyszenie "Bristol", Ambasada RP w Moskwie; lipiec 2019). Był pomysłodawcą stworzenia Akademii Doskonalenia Adekwatności Mowy PoLskiej ADAM PL - bazy materiałów glottodydaktycznych w otwartym dostępie (grant NAWA 2021). Jest redaktorem naukowym serii AdaM Uczy - Adam Mickiewicz University Textbooks (Wydawnictwo Naukowe UAM). Kieruje Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

 

Hanna Bondarovych

Koordynator projektu ze strony ukraińskiej. Od 2014 roku jest lektorką języka polskiego jako obcego i prowadzi zajęcia dla studentów kierunku filologia w Uniwersytecie im. Alfreda Nobla (Dnipro, Ukraina). Jest dyrektorem Fundacji "Ukraińsko-Polskie Centrum Wspierania Rozwoju Zarządzania, Przedsiębiorczości i Inwestycji", w której od 2011 roku działa Klub języka i kultury polskiej. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu. Interesuje się zagadnieniami gramatyki porównawczej języków słowiańskich oraz nowoczesnymi metodami uczenia (się) języków obcych.

 

Jeśli chcesz szybko skontaktować się z kadrą kursu, możesz wysłać maila na adres: olga95@amu.edu.pl.

/static/olga-bambrowicz.jpg

Kurs finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej ze środków programu Promocja Języka Polskiego.

Enroll