Skip to main content

Course Description

Kurs powstał w ramach projektu "wzMOOCnij swoje kompetencje!" nr POWR.03.01.00-00-W054/18. Więcej na stronie projektu

O kursie

Ten kurs pomoże Ci podnieść kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Dowiesz się, jak poprawnie skonstruować biznesplan, sporządzić formatkę finansową czy przygotować strategię marketingową własnego pomysłu biznesowego.
Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach, rozwiązanie testów cząstkowych oraz testu końcowego, a także dzielenie się wypowiedziami na forach (branie udziału w dyskusji). Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie minimum 60% punktów.

Treści edukacyjne:

BLOK 1 – Przedsiębiorczość-kariera-rozwój
1.1 Przedsiębiorczość – big picture
1.2 Postawy przedsiębiorcze – jak je rozpoznawać, kształtować i wzmacniać?
BLOK 2 – Zacznij od zarządzania sobą
2.1 Jak wzmacniać własny potencjał karierowy?
2.2 Autoprezentacja – zasady, znaczenie, formy
2.3 Networking – dlaczego przedsiębiorczy ludzie potrzebują siebie nawzajem
BLOK 3 – Krok po kroku do własnej firmy
3.1 Podstawy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej
3.2 Biznesplan
3.3 Strategie marketingowe, czyli jak sprawić by klienci kupili nasz pomysł biznesowy
3.4 Jak przygotować skuteczną prezentację biznesową
Moduł weryfikujący założone efekty/+ocena
Moduł ewaluacyjny

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Kadra kursu


prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, nauczyciel – doradca zawodowy w szkole podstawowej. Kierownik Studiów Podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne na WSE UAM. Specjalizuje się w metodyce doradztwa zawodowego, metodach diagnostycznych w doradztwie, metodyce rozwijania zasobów karierowych i kompetencji akademickich. Jej zainteresowania badawcze związane są także z tematyką edukacji dorosłych i polityką oświatową. Autorka programu zajęć dla doktorantów “Przedsiębiorczość w rozwoju kariery”.

dr Izabela Cytlak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog specjalny, doradca zawodowy dla osób z niepełnosprawnościami, trenerka kompetencji miękkich i biznesowych. Pracuje w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zastępczyni kierownika Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą WSE UAM. Zainteresowania naukowe oraz badawcze koncentrują się wokół problematyki jakości życia, polityki oświatowej, edukacji i zatrudnienia w perspektywie procesów integracji i wykluczenia społecznego.

dr Magdalena Barańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM. Jej zainteresowania naukowe oraz badawcze koncentrują się wokół problematyki kształcenia ustawicznego, doradztwa zawodowego, edukacji akademickiej i uniwersytetów, planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

mgr Natalia Ulaniecka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog, doradca zawodowy i personalny, mediatorka, nauczycielka, doktorantka w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych, opiekunka naukowa Koła Naukowego Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych "rak-OFF", członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.