Skip to main content

Course Description

logo

Kurs powstał w ramach projektu "wzMOOCnij swoje kompetencje!" nr POWR.03.01.00-00-W054/18. Więcej na stronie projektu


O KURSIE

Kurs jest skierowany do absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich różnego typu, którzy prowadzą zajęcia (lub planują w przyszłości prowadzić zajęcia) edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w szkołach i innych placówkach lub instytucjach oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematem. Zawiera informacje oraz praktyczne instrukcje wdrożeniowe, które pozwolą edukatorom na wszechstronne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce, zarówno od strony organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i merytorycznej.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Podstawowe umiejętności obsługi komputera.


MODUŁY TEMATYCZNE

Moduł 1. Efektywna komunikacja online z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Moduł 2. Współpraca online (e-learning, zasoby edukacyjne, media społecznościowe, narzędzia projektowe w chmurze, narzędzia Google i in.).

Moduł 3. Narzędzia usprawniające pracę nauczyciela: aplikacje mobilne dla klas ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Moduł 4. Projekty, zadania rozwijające w grupie oraz praca indywidualna.

Moduł 5. Umiejętności wspierające proces dydaktyczny i wychowawczy (serwisy projektowe typu canva, vlogi, blogi, wystąpienia przy mikrofonie, gazeta szkolna, radiowęzeł, studio filmowe, tablice interaktywne, prezentacje, tworzenie stron www).

Moduł 6. Programowanie i algorytmy - myślenie logiczne. Programowanie unplugged i ze sprzętem.

Moduł 7. Promocja placówek edukacyjnych: Jak promować szkołę? Wizerunek placówki w sieci.

Moduł 8. Wiarygodność informacji online, prawo autorskie: Jak bezpiecznie korzystać ze zdjęć i tekstów. Weryfikacja źródeł. Mechanizmy tworzenia fakenewsów i pseudonaukowych doniesień.

Moduł 9. Aktywność młodzieży online: prospołeczne zaangażowanie, cyberzagrożenia, wyzwania edukacyjne. Zainteresowania dzieci i młodzieży w sieci.


WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach, rozwiązanie testów cząstkowych oraz testu końcowego, a także dzielenie się wypowiedziami na forach (branie udziału w dyskusji). Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie minimum 60% punktów.


KADRA KURSU

dr hab. Jacek Pyżalski

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog specjalny, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Autor licznych publikacji z zakresu mediów cyfrowych w edukacji. Koordynator polskiej części badań EU Kids Online w 2018 i 2019 roku.

dr hab. Natalia Walter

prof. UAM dr hab. Natalia Walter

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwentka pedagogiki medialnej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła certyfikowane kursy z zakresu e-learningu oraz dziecięcego programowania. Od 17 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel informatyki, a także prowadzi warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu edukacji medialnej. Autorka książek i artykułów dotyczących nowych mediów, w tym – technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz internetowego wsparcia społecznego. Koordynator ds. e-learningu na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

dr Agnieszka Iwanicka

dr Agnieszka Iwanicka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wśród jej zainteresowań naukowych znajduje się szeroko rozumiana edukacja medialna i komunikowanie medialne. W swoich badaniach sprawdza, jak technologie informacyjno-komunikacyjne oddziałują na dzieci i młodzież, jakie szanse rozwojowe im stwarzają oraz jakie umiejętności medialne charakterystyczne są dla danego przedziału wiekowego. Oprócz rozważań teoretycznych prowadzi szkolenia i warsztaty związane z edukacją medialną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i nauczycieli i rodziców.

obrazek

dr inż. Mariusz Kąkolewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr inż. telekomunikacji, doktorat w zakresie pedagogiki. Inicjator edukacji informatycznej w Wielkopolsce, w III LO w Poznaniu, w roku 1985. Zainteresowania naukowe i badawcze obejmują m.in. kognitywistyczne podstawy i technologie uczenia się, pedagogikę i edukację medialną, zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz ergonomię środowiska edukacyjnego. Dorobek naukowy obejmuje obszerną monografię, współautorstwo dwóch encyklopedii, kilkanaście rozdziałów w pracach zbiorowych oraz prawie 100 artykułów i opracowań eksperckich, w tym autorstwo pierwszego w Polsce programu nauczania edukacji medialnej. Od ponad 30 lat zajmuje się także kształceniem nauczycieli.

dr Anna Michniuk

dr Anna Michniuk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog, psycholog, wykładowca na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 10 lat, w teorii i praktyce, zajmuje się mediami, edukacją oraz funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni mediów. Ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej Komet@.

mgr Agnieszka M. Barwicka

mgr Agnieszka M. Barwicka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog, trener, terapeuta. Ukończyła studia magisterskie z edukacji medialnej i technologii informacyjnych, edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej, a także studia podyplomowe związane z zarządzaniem oświatą, coachingiem w edukacji, oligofrenopedagogiką, wspomaganiem dzieci ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera. Jej zainteresowania naukowe związane są z innowacyjnymi strategiami nauczania-uczenia się, rozwiązywaniem sytuacji problemowych oraz relacjami międzyludzkimi. Jest wieloletnim wychowawcą klas integracyjnych, trenerem oraz nauczycielem akademickim. Łączy naukę z biznesem.