Skip to main content

Course Description

Rozpoczynasz kurs z języka polskiego specjalistycznego z obszaru transportu, spedycji i logistyki. Przygotowaliśmy materiały, które pomogą Ci nie tylko w poszerzeniu kompetencji językowych i przygotowaniu do państwowych egzaminów, ale także w podjęciu pracy w Polsce.

Kurs jest podzielony na 6 modułów tematycznych:
Moduł 1: Pojazdy i ładunki
Moduł 2: W drogę!
Moduł 3: Zdarzenia drogowe
Moduł 4: W trasie
Moduł 5: Przepisy ruchu drogowego
Moduł 6: Odbiór i załadunek towaru 

Każdy z modułów składa się z 3 lekcji zbudowanych z ok. 4-7 zakładek. Kurs możesz realizować we własnym tempie. Przejście każdego z modułów zajmie Ci ok. 2-3 godziny.

Przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjne filmy, komentarze gramatyczne, schematy, ilustracje, teksty, nagrania audio oraz oczywiście angażujące ćwiczenia.

Projekt jest finansowany ze środków publicznych i realizowany przez Studium Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Strona internetowa projektu.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu musisz znać język polski na poziomie co najmniej A1+ (jeśli nie wiesz, jaki jest Twój poziom, poszukaj informacji na stronie www Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub po prostu rozpocznij kurs i oceń, czy nie jest on dla Ciebie zbyt trudny).

Potrzebne Ci będzie urządzenie z dostępem do internetu (rekomendujemy komputer, ponieważ na większym ekranie filmy, dialogi i ćwiczenia są lepiej widoczne) oraz słuchawki lub głośniki. Warto też przygotować sobie zeszyt i coś do pisania.


CELE KURSU

 • Zdobędziesz informacje związane z funkcjonowaniem sektora TSL w Polsce.
 • Poznasz słownictwo związane z transportem, logistyką i spedycją.
 • Powtórzysz wiele ważnych zagadnień gramatycznych.
 • Dowiesz się, w jaki sposób prowadzić rozmowy z pracodawcami, klientami oraz służbami ratowniczymi i mundurowymi.
 • Przekonasz się, że nauka specjalistycznej odmiany języka może być ciekawą przygodą.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z dokumentami wymaganymi podczas ubiegania się o pracę kierowcy,
 • nauczysz się opowiadać o doświadczeniu zawodowym,
 • dowiesz się, jak nazywają się różne typy pojazdów,
 • powtórzysz wiadomości o tworzeniu form narzędnika,
 • przypomnisz sobie informacje o czasownikach, po których występuje narzędnik,
 • dowiesz się, jak zbudowana jest ciężarówka.

MODUŁ 2

W module drugim:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z pojazdami i ładunkami,
 • poznasz nazwy żeńskie zawodów,
 • nauczysz się rozmawiać o kierunkach geograficznych oraz pogodzie,
 • powtórzysz wiadomości o czasownikach niefleksyjnych (trzeba, wolno, należy),
 • przypomnisz sobie informacje o przepisach BHP,
 • poznasz słownictwo związane z planowaniem trasy. 

MODUŁ 3

W module trzecim:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane ze zdarzeniami drogowymi,
 • poznasz nazwy służb ratowniczych,
 • nauczysz się rozmawiać o przebiegu zdarzenia drogowego,
 • powtórzysz zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • dowiesz się, jak prowadzić rozmowę z dyspozytorem numeru alarmowego 112. 

MODUŁ 4

W module czwartym:

 • poznasz słownictwo przydatne podczas rozmów z koordynatorami,
 • powtórzysz nazwy miesięcy i dni tygodnia,
 • dowiesz się, jak zbudowane jest koło ciężarówki,
 • poznasz najważniejsze słowa i zwroty używane w komunikacji między kierowcami,
 • przypomnisz sobie, w jaki sposób podajemy godziny.

MODUŁ 5

W module piątym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z kontrolami drogowymi,
 • nauczysz się rozmawiać z przedstawicielami służb,
 • dowiesz się, jak nazywają się różne typy dróg,
 • poznasz słownictwo związane z drogą i jej otoczeniem,
 • przypomnisz sobie nazwy popularnych znaków drogowych,
 • dowiesz się, w jaki sposób rozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach.

MODUŁ 6

W module szóstym:

 • poznasz najważniejsze słownictwo związane z centrum logistycznym,
 • nauczysz się rozmawiać o załadunku i pakowaniu towarów,
 • przypomnisz sobie informacje o czasownikach statycznych i dynamicznych,
 • powtórzysz wiadomości o koniugacji czasowników zakończonych na -ować,
 • poznasz leksykę dotyczącą transportu paliw i substancji niebezpiecznych.

WARUNKI ZALICZENIA

Po trzech pierwszych modułach czeka na Ciebie test, a po module szóstym - egzamin końcowy. Poza tym w każdym z modułów znajdziesz ćwiczenia, które dzielą się na niepunktowane i punktowane.

Punkty uzyskane z ćwiczeń stanowią 30% końcowej punktacji, punkty z testu - 30%, a z egzaminu końcowego - 40%. Aby zaliczyć kurs (i uzyskać potwierdzenie ukończenia), musisz zebrać z całości co najmniej 60% punktów.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik, który ukończył kurs i zgromadził co najmniej 60% punktów uzyska dokument potwierdzający. Zaświadczenie jest generowane automatycznie na końcu kursu.


KADRA KURSU

 

dr Olga Bambrowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lektorka języka polskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Polsce, Francji oraz Maroku. Autorka innowacji społecznych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Entuzjastka nowych technologii w edukacji.

 

dr Joanna Kic-Drgas

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dr Joanny Kic-Drgas dotyczą glottodydaktyki ogólnej, dydaktyki i metodyki nauczania języków angielskiego i niemieckiego, komunikacji specjalistycznej w środowisku zawodowym oraz nauczania języków specjalistycznych głównie prawa i ekonomii.

 

mgr Ewa Węgrzak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nauczyciel akademicki z długoletnim stażem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Prowadziła już zajęcia na wszystkich poziomach nauczania dla słuchaczy w różnym wieku (nastolatków, studentów, osób w wieku dojrzałym i w podeszłym). Na kursach intensywnych, dwuletnich, letnich - zarówno w sali lekcyjnej, jak i w plenerze oraz online. Uczenie języka polskiego to jej zawód i jednocześnie pasja. W wolnych chwilach czyta albo piecze ciasta. Lubi jazdę na rowerze, nordic walking i kajaki. Kocha koty, zwłaszcza dwa swoje. 

 

Jeśli chcesz szybko skontaktować się z kadrą kursu, możesz wysłać maila na adres: olga95@amu.edu.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na UAM w Poznaniu w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Kurs na MOOC” (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC-18).
Źródło finansowania: POWER, oś priorytetowa III (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki),
Działanie 3.1 (Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

 

 

Enroll