Skip to main content

Course Description

Celem kursu jest przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących marketingu B2B, relacji i sieci biznesowych, wartości dla klienta, roli usług na rynku B2B oraz zasad sprzedaży i współpracy w ramach projektów.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu powinieneś znać podstawy marketingu.


CELE KURSU

  • zdobędziesz wiedzę z obszaru działania rynku B2B,
  • zrozumiesz złożoności decyzji strategicznych na rynku B2B,
  • poznasz rolę strategii na rynku B2B dla skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • nauczysz się zróżnicowanych form strategii działania na rynku B2B,
  • poznasz zasady podejmowania skutecznych decyzji w obszarze strategii na rynku B2B

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Marketing B2B

MODUŁ 2

Koncentracja na relacjach

MODUŁ 3

Koncentracja na sieciach biznesowych

MODUŁ 4

Koncentracja na wartości dla klienta

MODUŁ 5

Koncentracja na sprzedaży

MODUŁ 6

Koncentracja na usługach i obsłudze klienta

MODUŁ 7

Koncentracja na projektach

MODUŁ 8

Koncentracja na e-commerce


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywne zaliczenie testów kończących poszczególne moduły. W każdym z nich będzie 6 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, odpowiadających 8 omawianym tematom w trakcie kursu. Kurs zostanie uznany, za zaliczony, jeśli uczestnik uzyska 70% wszystkich punktów. Do zdobycia w całym kursie jest 48 punktów (8 testów po 6 punktów każdy), próg zaliczeniowy jest ustawiony na 70%. 70% z 48 punktów oznacza próg 33,6 punktów do zaliczenia.

Ponadto w każdej lekcji umieszczone są zadania, które służą sprawdzenia uwagi uczestnika zajęć. Zadania nie wpływają na ocenę kursu.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik, który ukończył kurs, otrzyma bezpłatne, elektroniczne zaświadczenie podpisane przez jednego z autorów kursu (dr hab. Grzegorz Leszczyński oraz dr hab. Marek Zieliński). Zaświadczenie będzie w formacie pdf możliwym do wydrukowania.


KADRA KURSU

Zdjęcie Grzegorz Leszczyński

dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP

Specjalizuje się w marketingu business-to-business i strategiach marketingowych. Założyciel CentrumB2B, członek Industrial Marketing and Pruchasing Group. Autor ponad 100 publikacji na temat marketingu i sprzedaży business-to-business. Doradca przedsiębiorstw w zakresie strategii marketingowych i badań rynku.

Zdjęcie Marek Zieliński

dr hab. Marek Zieliński, prof. CDV

Specjalizuje się w komunikacji na rynku B2B, negocjacjach i sprzedaży osobistej, technikach komunikacji międzyludzkiej. Autor książek „Komunikacja w relacjach business-to-business” oraz „Zaufanie w relacjach business-to-business. Perspektywa dynamiczna”. Prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i konsultingową. Partner CentrumB2B, członek Industrial Marketing and Purchasing Group.


KONTAKT

m.zielinski@ue.poznan.pl
g.leszczynski@ue.poznan.pl

Enroll