Skip to main content

Course Description

 

Logo funduszy PO WER, flaga Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Kurs powstał w ramach projektu „Masowy, otwarty kurs polskiego języka migowego na poziomie podstawowym”, nr projektu: POWR.03.01.00-00-W037/18.


INFORMACJE O KURSIE

Przeznaczony jest dla osób, które:

  • chcą nauczyć się komunikować w naturalnym języku migowym;
  • w swoim miejscu pracy mają kontakt z osobami niesłyszącymi (m.in. pracownicy administracji, podmiotów leczniczych, jednostek policji, straży pożarnej, straży gminnej, służb społecznych, systemu oświaty, pracownicy instytucji związanych z turystyką i rekreacją);
  • chcą uzyskać dodatkowe kompetencje;
  • członkiem ich rodzin lub w ich otoczeniu społecznym jest osoba niesłysząca.

W kursie mogą uczestniczyć osoby niesłyszące lub niedosłyszące, które do tej pory nie posługiwały się polskim językiem migowym.

Kurs dedykowany jest osobom pełnoletnim.


TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kursu obejmują 10 modułów. Jeden moduł przeznaczony jest do realizacji w ciągu jednego tygodnia pracy. Szacowany tygodniowy czas pracy wynosi 6h. Łączny czas trwania kursu 60h.

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z: pierwszym kontaktem, rodziną i przyjaciółmi, edukacją, pracą, spędzaniem czasu wolnego oraz zainteresowaniami.

Kurs zakłada nabycie przez uczestników kursu kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie polskiego języka migowego na poziomie podstawowym (odpowiadającym poziomowi użytkownika początkującego - A1, zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).


WYMAGANIA WSTĘPNE

Do realizacji kursu mogą być przydatne:

  • motywacja do aktywnego uczestnictwa w kursie,
  • predyspozycje manualne niezbędne do wykonywania znaków języka migowego,
  • umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych i Internetu.

WARUNKI ZALICZENIA

Zaliczenie kursu nastąpi po każdym module, z których składa się kurs, w formie krótkiego testu potwierdzającego zdobycie wiedzy i nabycie nowych umiejętności. Aby ukończyć kurs, Uczestnik powinien uzyskać minimum 30% poprawnych odpowiedzi z pytań podsumowujących moduły.


KADRA KURSU

dr Anna Irasiak

Zdjęcie autorki kursu

adiunkt, Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie certyfikowana tłumaczka języka migowego, absolwentka studiów podyplomowych „Polski język Migowy” na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności lektorskiej, autorka publikacji naukowych na temat języka migowego i kultury Głuchych, kierowniczka studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym", prowadzi zajęcia z polskiego języka migowego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Enroll