Skip to main content

Course Description

 

Kurs "Język angielski w administracji i księgowości" powstał w ramach projektu wdrożeniowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich (program Wiedza - Edukacja - Rozwój) "Język angielski zawodowy" (POWR.03.01.00-00-W035/18). Jest to jeden z serii sześciu kursów doskonalących umiejętności językowe na poziomie B1/B2 z zakresu specjalistycznego języka zawodowego.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2/B1.


CELE KURSU

 • Zdobędziesz umiejętność tworzenia korespondencji biurowej i prowadzenia konwersacji, również telefonicznych.
 • Dowiesz się o różnych stopniach formalności języka i jak zastosować ją w praktyce.
 • Poznasz tajniki pracy biurowej, obsługi klienta, pracy w dziale księgowości i administracji.
 • Dowiesz się z jakich działów zbudowana jest firma i na jakie stanowiska można aplikować oraz jak przebiega proces rekrutacji.
 • Zapoznasz się z pracą np: asystentki, sekretarki, księgowego, pracownika banku, maklera, audytora, spedytora i obowiązkami łączącymi się z tymi stanowiskami.
 • Nauczysz się co jest ważne, aby zorganizować spotkanie i konferencję, jak złożyć zamówienie i je zrealizować, jak dokonać płatności.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

Kurs składa się z 15 modułów (tygodni), z których każdy zawiera 6 podrozdziałów oraz test sprawdzający.

Week 1 -  Company culture / Kultura firmy

 • Kultura firmy
 • Firma i jej działy
 • Za co jesteś odpowiedzialny?
 • Kto jest kim - krótki przegląd stanowisk
 • Chcesz ubiegać się o stanowisko sekretarki?
 • Czynnik "feel-good"

Week 2 -  Office routines / Procedury biurowe

 • Zaopatrzenie biurowe
 • Składanie zamówienia
 • Formy płatności i dostawy
 • Dzień z życia pracownika biurowego
 • Czy przetwarzanie tekstu jest sztuką?
 • Wyzwanie - arkusze kalkulacyjne

 Week 3-  Customer service / Obsługa klienta

 • 10 złotych zasad obsługi klienta
 • Telefonowanie
 • Umawianie się na spotkanie
 • Dokonywanie ustaleń za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Skargi
 • Dzień w biurze

Week 4 - Meetings and conferences / Spotkania i konferencje

 • Zaproszenia - formalne czy nieformalne?
 • Obiekty i wyposażenie
 • Rozplanowanie miejsc siedzących
 • Wideokonferencje
 • E-maile - dokonywanie ustaleń
 • Przydatne wyrażenia ze szczyptą gramatyki

Week 5 - All you want to know about money / Wszystko co powinieneś wiedzieć o pieniądzach

 • Waluty i kursy walut
 • Mówimy o pieniądzach
 • Praca księgowego
 • Jak czytać liczby
 • Faktura, rachunek lub paragon?
 • Historia pieniądza elektronicznego

Week 6 -  Orders and shipping / Zamówienia i wysyłka

 • Oferty i zapytania
 • Składanie zamówienia
 • Potwierdzenie zamówienia
 • Dokumenty wysyłkowe
 • Incoterms
 • Spedytor

Week 7 -  Payments / Płatności

 • Przepływy pieniężne
 • Warunki płatności
 • Żądanie zapłaty
 • Przypomnienie o płatności
 • Opodatkowanie
 • Zaległe faktury

Week 8 - Banking / Bankowość

 • Konta bankowe
 • Bankowość osobista
 • Bankowość biznesowa
 • Otwieranie konta
 • Inwestycje i ocena ryzyka
 • Kredyty, kredyty w rachunku bieżącym i zdolność kredytowa

Week 9 -  Describing trends / Opisywanie trendów

 • Opisywanie zmian
 • Przymiotniki i przysłówki
 • Prognozy sprzedaży
 • Czy potrafisz czytać wykresy?
 • Makler
 • Obsługa klienta -jak pokazać, że ci zależy

Week 10 - Company law / Prawo spółek

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Rodzaje firm
 • Ład korporacyjny
 • AGM i EGMs
 • Słowa kluczowe w pracy pracownika korporacyjnego...
 • Umowa i statut spółki

Week 11 - Bookkeeping and accounting / Księgowość i rachunkowość 

 • Cykl księgowy
 • Obciążenia i kredyty
 • Rachunek zysków i strat
 • Aktywa
 • Pasywa
 • Bilans

Week 12 -  Accounting principles / Zasady rachunkowości

 • Systemy i zasady rachunkowości
 • Deprecjacja
 • Amortyzacja
 • Rozrachunki z dostawcami a rozrachunki z odbiorcami
 • Rachunek kosztów
 • Analiza progu rentowności

Week 13 - Auditing and controlling / Audyt i kontroling

 • Analizowanie bilansów
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
 • Jak czytać symbole matematyczne
 • Płynność, wypłacalność a rentowność
 • Łamanie zasad
 • Jak brzmieć profesjonalnie

Week 14 - Working environment / Środowisko pracy

 • Umowy
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Prawo pracy
 • Dyskryminacja
 • Zwolnienia
 • Przyimki

Week 15 - How to apply for a job / Jak ubiegać się o pracę

 • Od czego zacząć - zdecyduj, co chcesz
 • Ogłoszenie o pracę
 • Udane rozmowy kwalifikacyjne
 • Odpowiadanie na pytania związane z rozmową o pracę
 • Audytor
 • Pytania i odpowiedzi

WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs, konieczne jest uzyskanie progu 60 % prawidłowych odpowiedzi z testów po kolejnych modułach (Collect points - Quiz).


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie należy uzyskać minimum 60 punktów z testów po każdym module ( w sekcji Check yourself / Sprawdź się - punkty klasyfikowane).


KADRA KURSU

 

mgr Monika Bednarek-Kawamgr Monika Bednarek-Kawa

Asystent, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Anglistka, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca Studium Nauki Języków Obcych UJD w Częstochowie. Tworzy materiały do nauki on-line oraz prowadzi zajęcia ze studentami w ramach lektoratów, uczy dorosłych i seniorów. Egzaminator TOEiC, enPro/ LTE. Przeprowadza także egzaminy Vocational English Certificate w ramach prowadzonych projektów finansowanych z funduszy UE. Poza pracą uwielbia rowerowe wyprawy, szusowanie po stokach, dobrą kawę w miłym towarzystwie oraz włoską kuchnię i krajobrazy:)

Enroll