Skip to main content

Course Description

logo

„Projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
 CELE KURSU I ZAKRES TEMATYCZNY

 

Zapraszam na zajęcia Modelowanie Matematyczne

Głównym celem kursu jest omówienie podstawowych narzędzi potrzebnych przy modelowaniu matematycznym problemów liniowych. Modelowanie matematyczne jest bardzo obszernym tematem. Stąd, w trakcie kursu, skupimy się tylko na zagadnieniach liniowych. Zdobędziemy umiejętność maksymalizacji zysków w zakładach produkcyjnych, będziemy w stanie rozwiązać zagadnienie plecakowe i zagadnienie transportowe. Dowiemy się jak działa sortowanie wyników w wyszukiwarce Googla oraz jak mierzyć popularność na portalach społecznościowych.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE


Wykonywanie obliczeń na liczbach rzeczywistych, rozwiązywanie - równań, nierówności, układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi, znajomość funkcji liniowej oraz równań kwadratowych.

 
PRZEBIEG KURSU I STRATEGIA OCENIANIA


Kurs składa się z wprowadzenia, 7 modułów tematycznych i zakończenia (będzie trwał dziewięć tygodni). Materiały do każdego z tygodni będą dostępne od razu po rozpoczęciu kursu.

Wiadomości uzyskane przez Uczestnika kursu będą weryfikowane poprzez krótkie testy po każdym module oraz test - egzamin na zakończenie kursu. Każdy z Uczestników będzie miał okazję do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i poglądami na tematy zaproponowane przez prowadzącego na forach i w dyskusjach.        

Ukończenie kursu i otrzymanie zaświadczenia uwarunkowane jest udzieleniem przez Uczestnika 65% poprawnych odpowiedzi we wszystkich testach (łącznie z egzaminem), a zatem nie jest stosowana gradacja oceny. Uczestnik ma możliwość ponownego podejścia do każdego testu cząstkowego, jeżeli udzielił niepoprawnych odpowiedzi. Do testu końcowego - egzaminu jest tylko jedno podejście.

 

KADRA KURSU

Krzysztof Lesniewski 

Krzysztof Leśniewski,

pracownik badawczo-naukowy Instytut Badań Systemowych PAN, adiunkt dydaktyczny Politechnika Warszawska.

dr Joanna Kandzia 

dr Joanna Kandzia,

pracownik badawczo-naukowy WMPSNŚ UKSW, dydaktyk, metodyk, praktykujący (dyplomowany) nauczyciel matematyki i informatyki, z doświadczeniem zawodowym w liceum; wykorzystanie mediów cyfrowych w nauczaniu matematyki - tworzenie kursów na platformie Moodle; programy komputerowe do kształcenia interdyscyplinarnego- GeoGebra, Geomland; programy użytkowe; metoda WebQuest; prezentacje multimedialne; szkolenie uczniów i nauczycieli w powyższym zakresie na licznych konferencjach i warsztatach; liczne publikacje i książki w dziedzinie zastosowań ICT w nauczaniu matematyki