Skip to main content

Course Description

logo

„Projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” CELE KURSU I ZAKRES TEMATYCZNY

 

Zapraszam na zajęcia Zadania konkursowe i olimpijskie

Głównym celem tych zajęć jest zapoznanie się z matematycznymi zadaniami konkursowymi/olimpijskimi różnych kategorii na poziomie szkół podstawowych i licealnych. W każdym z rodziałów przypomnimy podstawową wiedzę dotyczącą danego zakresu materiału i przejdziemy do analizy wybranych zadań, które pojawiły się na konkursach wojewódzkich, zadaniach olimipijskich czy też trudniejszych zadań z podręczników.

Rodzaje zadań dotyczą następujących działów:

  • równania i układy równań,
  • geometria płaska,
  • kombinatoryka,
  • prawdopodobieństwo,
  • ciągi arytmetyczne i geometryczne (liceum),
  • wielomiany i wyrażenia wymierne (liceum).

Z uwagi na mnogość zadań związanych z geometrią płaską na olimpiadach/konkursach temat ten będziemy rozważać przez dwa tygodnie i będzie zawierał łącznie więcej zadań niż pozostałe.

 

 WYMAGANIA WSTĘPNE

 

Podstawowa wiedza z następujących tematów: logika, rachunek zbiorów, funkcje, prawdopodobieństwo, ciągi, geometria płaska

 

 PRZEBIEG KURSU I STRATEGIA OCENIANIA

 

Kurs składa się z wprowadzenia, 7 modułów tematycznych i zakończenia (będzie trwał dziewięć tygodni). Materiały do każdego z tygodni będą dostępne od razu po rozpoczęciu kursu.

Wiadomości uzyskane przez Uczestnika kursu będą weryfikowane poprzez krótkie testy po każdym module oraz test - egzamin na zakończenie kursu. Każdy z Uczestników będzie miał okazję do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i poglądami na tematy zaproponowane przez prowadzącego na forach i w dyskusjach.       

Ukończenie kursu i otrzymanie zaświadczenia uwarunkowane jest udzieleniem przez Uczestnika 65% poprawnych odpowiedzi we wszystkich testach (łącznie z egzaminem), a zatem nie jest stosowana gradacja oceny. Uczestnik ma możliwość ponownego podejścia do każdego testu cząstkowego, jeżeli udzielił niepoprawnych odpowiedzi. Do testu końcowego - egzaminu jest tylko jedno podejście.

 

 KADRA KURSU

/static/ass.jpgKrzysztof Rutkowski

mgr Krzysztof Rutkowski,

pracownik badawczo-naukowy WMPSNŚ UKSW, z wykształcenia matematyk; z doświadczeniem zawodowym na uczelniach wyższych oraz w instytutach; tematyka: analiza matematyczna, algebra liniowa, optymalizacja; znajomość programowania: Matlab, Mathematica.

 

dr Joanna Kandzia 

dr Joanna Kandzia,

pracownik badawczo-naukowy WMPSNŚ UKSW, dydaktyk, metodyk, praktykujący (dyplomowany) nauczyciel matematyki i informatyki, z doświadczeniem zawodowym w liceum; wykorzystanie mediów cyfrowych w nauczaniu matematyki - tworzenie kursów na platformie Moodle; programy komputerowe do kształcenia interdyscyplinarnego- GeoGebra, Geomland; programy użytkowe; metoda WebQuest; prezentacje multimedialne; szkolenie uczniów i nauczycieli w powyższym zakresie na licznych konferencjach i warsztatach; liczne publikacje i książki w dziedzinie zastosowań ICT w nauczaniu matematyki