Skip to main content

Course Description

logo

Kurs powstał w ramach projektu "Kursy e-learningowe dla inżynierów UTH"


Przedstawiony kurs pt.: Kosztorysowanie w budownictwie zorientowany jest w obszarze wyliczeń kosztów robót budowlanych. Materiały w nim zawarte pozwolą na przyswojenie treści związanych z prawnymi wymogami stosowanymi przy określaniu kosztów robót budowlanych. Również dzięki zawartości kursu przedstawiono na rzeczywistym przykładzie proces tworzenia przedmiaru robót budowlanych i na jego podstawie przy użyciu KNRów (Katalogów Nakładów Rzeczowych) wyliczenia wartości poszczególnych cen kosztorysowych.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu należy posiadać wstępne informacje o procesie organizacji robót budowlanych, zarządzaniu i organizacji budowy, oraz technologii wykonywania robót budowlanych.


CELE KURSU

  • Zdobędziesz umiejętności tworzenia dokumentacji kosztorysowej i wyliczania kosztów robót budowlanych,
  • Poznasz wymagania prawne określające metody kosztorysowania i rodzaje kosztorysów,
  • Dowiesz się w jaki na podstawie projektu budowlanego opracować przedmiar robót budowlanych,
  • Przekonasz się o możliwościach przewidzianych prawnie odnoszących się do przeprowadzania postępowań przetargowych na roboty budowlane,
  • Nauczysz się korzystania z KNRów i na ich podstawie wyliczać wartość poszczególnych robót budowlanych.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane zagadnienia teoretyczne odnoszące się do przeprowadzania postępowań przetargowych na roboty budowlane.

MODUŁ 2

W module drugim zostało zaprezentowane studium prawne i literaturowe związane z dokumentacją kosztorysową i ich rodzajami.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane zagadnienia skupiające się na normalizacji procesów produkcyjnych w budownictwie i zasadach i pomiaru.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały dogłębnie przedstawione procedury korzystania z KNRów, jak i na rzeczywistym przykładzie wyjaśniono tworzenie przedmiaru robót i wyliczanie wartości kosztorysowej robót budowlanych.

MODUŁ 5

Moduł ten jest modułem podsumowującym zawierającym test końcowy sprawdzający wiedze kursanta.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach i rozwiązanie testu końcowego. Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie minimum 60% punktów.


KADRA KURSU

dr inż. Mariusz Żółtowski

dr inż. Mariusz Żółtowski

Adiunkt, Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Autorem treści merytorycznej kursu jest dr inż. Mariusz Żółtowski, od 10 lat wykładowca akademicki prowadzący zajęcia z dziedziny kosztorysowania i wycen w inżynierii lądowej. Jego doświadczenie poparte jest kilkuletnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym i w tym czasie nadzoru nad kosztami przedsięwzięć budowlanych na terenie całego kraju.