Skip to main content

Course Description

 

ELLIPSE                                                                                          Erasmus+ logo

 

Region Blekinge, Uniwersytet Jagielloński, Medizinische Universitąt Wien, Uniwersytet Warszawski, Sykehuset Innlandet HF, SPES Blekinge, Oriold Co. Logos

WITAMY NA KURSIE PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH ELLIPSE Gatekeeper+ (EG+). 

Kurs ELLIPSE Gatekeeper+ (EG+) powstał dzięki staraniom partnerów projektu ELLIPSE z 5 krajów (Austria, Węgry, Norwegia, Polska i Szwecja) w ramach 1KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA203 Partnerstwo strategiczne dla szkolnictwa wyższego, jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Kurs został opracowany i jest prowadzony przez doświadczonych edukatorów reprezentujących nie tylko Uniwersytet Jagielloński, ale także Polskę – Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Szwecję – Region Blekinge i SPES-Blekinge, Austrię – Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Węgry – Oriold & Co oraz z Norwegii – Innlandet Hospital Trust.

Fragmenty tego kursu zostały przetłumaczone na język ukraiński ze względu na znaczenie zapobiegania samobójstwom, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej „wielokryzysu”, kryzysu klimatycznego, pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie, a także wysokiego wskaźnika samobójstw na Ukrainie przed wojną, w nadziei, że program ten może zaowocować wypracowaniem lepszej odporności i obniżeniem wskaźników samobójstw.

Numer identyfikacyjny projektu: 2019-1-SE01-KA203-060571

Tytuł: E-uczenie się przez całe życie w zapobieganiu samobójstwom w Europie (ELLIPSE)

Czas trwania: ­01-09-‐2019 do 31-12-‐2022 (40 miesięcy)

Nabór 2019 Runda 1 KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

KA203 Partnerstwo strategiczne dla szkolnictwa wyższego

Disclaimer: Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

CELE KSZTAŁCENIA

Celem tego kursu jest:

 • Zaproszenie Cię do podróży w czasie i przestrzeni w wciąż mało znanym świecie zapobiegania zachowaniom samobójczym, interwencji i postwencji
 • Umożliwienie Ci lepszego przygotowania się do przyszłych wyzwań zawodowych w zakresie oceny ryzyka samobójczego, kryzysu samobójczego i zarządzania nim
 • Doskonalenie umiejętności rozmowy z osobą w kryzysie emocjonalnym i w żałobie po stracie kogoś w wyniku samobójstwa
 • Kształtowanie profesjonalnej postawy zwiększającej szansę na uratowanie życia osobie w kryzysie samobójczym
 • Nauczenie umiejętności planowania bezpieczeństwa za pomocą 12-Stopniowego Planu Bezpieczeństwa (12SPB), który możesz bezpłatnie wykorzystać do własnych potrzeb lub nauczyć go Twoich pacjentów/klientów i ich bliskich
 • Prezentacja kilku przykładowych materiałów do psychoedukacji w formie ulotek, które możesz pobrać jako plik pdf i wykorzystać w swoim obecnymi i przyszłym miejscu pracy
 • Inspirowanie do badań naukowych dzięki wywiadom ze światowej sławy naukowcami zajmującymi się zapobieganiem samobójstwom.

Po ukończonym kursie:

Będziesz mógł/mogła wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności i zwiększyć szansę na uratowanie komuś życia!


WYMAGANIA WSTĘPNE

Udział w kursie nie wymaga wstępnej wiedzy z zakresu suicydologii.


GRUPY DOCELOWE

Edukacja skierowana jest do osoby

 • studiującej – skorzysta z niej w trakcie studiów, która przygotowują do pracy w zawodzie,

 • pracującej – zdobędzie wiedzę przydatną w wykonywaniu danego zawodu,

 • pragnącej uzyskać głębsze zrozumienie i odpowiedzi na pytanie, jak zapobiegać samobójstwom, aby budować społeczeństwo oparte na działaniach wspierających zdrowie i życie.


OPIS KURSU

Moduł A, z 4 lekcjami, dotyczy zarządzania kryzysowego w oparciu o 12 Stopniowy Plan Bezpieczeństwa.

 • A.01 Co to jest 12 Stopniowy Plan Bezpieczeństwa (12SPB)?
 • A.02 O kryzysie samobójczym
 • A.03 Praca z 12SPB
 • A.04 Odkrywanie akronimów MFA

Moduł B, z 10 lekcjami, oparty jest na cytatach profesjonalistów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami w pracy związanymi z zapobieganiem samobójstwom. Moduł umożliwia spojrzeniem na zapobieganie samobójstwom poprzez pryzmat osób pracujących w różnych zawodach, przygotowanie Cię do potencjalnych wyzwań związanych z wykonywaniem opisanych zawodów i pokazanie sposobów radzenia sobie z nimi. Można wykonać zadania z całego Modułu B lub wybrać tylko te jego części, które związane są z wykonywaniem określonego zawodu:

 • B.01 Menedżer
 • B.02 Specjalista ds. zdrowia publicznego
 • B.03 Lekarz
 • B.04 Pielęgniarka
 • B.05 Psycholog
 • B.06 Pracownik socjalny
 • B.07 Osoba udzielająca pierwszej pomocy (strażak, policjant, ratownik medyczny)
 • B.08 Duchowny
 • B.09 Nauczyciel
 • B.10 Dziennikarz

Moduł C, z 10 lekcjami, obejmuje 10 głównych kompetencji w zakresie zapobiegania samobójstwom omówionych w lekcjach:

 • C.01 Terminologia
 • C.02 Epidemiologia
 • C.03 Zrozumienie
 • C.04 Destygmatyzacja
 • C.05 Komunikacja
 • C.06 Współpraca
 • C.07 Interwencja
 • C.08 Postwencja
 • C.09 Edukacja
 • C.10 Prawo

Moduł D, z 22 lekcjami, jest oparty na wywiadach wideo ze światowej sławy naukowcami, zajmującymi się różnymi obszarami zapobiegania samobójstwom, a także postwencją.

 • D.01 Dr Karl Andriessen. Postwencja.
 • D.02 Profesor Guilherme Borges. Epidemiologia samobójstw i profilaktyka samobójstw.
 • D.03 Profesor Jorge Lopez Castroman. Aplikacja „Smartcrisis” i zapobieganie samobójstwom.
 • D.04 Adiunkt Qijin Cheng. Zapobieganie samobójstwom w mediach społecznościowych.
 • D.05 Adiunkt Xenia Gonda. Zapobieganie samobójstwom i genetyka.
 • D.06 Profesor Brunon Holyst. Motywy samobójstw.
 • D.07 Profesor David Jobes. CAMS i psychoterapie zmniejszające myśli samobójcze.
 • D.08 Profesor Thomas Joiner. Interpersonalna psychologiczna teoria samobójstwa.
 • D.09 Profesor Fabrice Jollant. Ocena ryzyka samobójczego, kwestie kulturowe i neurobiologia samobójstwa.
 • D.10 Dr Karolina Krysińska. Angażowanie ludzi z doświadczeniem, seniorów i osiągnięcia technologiczne.
 • D.11 Profesor Jan Mann. Neurobiologia i zapobieganie samobójstwom.
 • D.12 Profesor Lars Mehlum. Psychoterapia i zapobieganie samobójstwom.
 • D.13 Profesor Konrad Michel. ASSIP (Program krótkiej interwencji w przypadku prób samobójczych).
 • D.14 Profesor nadzwyczajny Thomas Niederkrotenthaler. Media i zapobieganie samobójstwom.
 • D.15 Profesor Tsumotu Nakamura. Wybrane czynniki środowiskowe i profilaktyka samobójstw.
 • D.16 Profesor Yves Cavalcante Passos. Ocena ryzyka samobójstwa, uczenie maszynowe i zdrowie psychiczne uczniów
 • D.17 Profesor Jane Pirkis. Zapobieganie samobójstwom w doniesieniach medialnych.
 • D.18 Profesor Zoltán Rihmer. Rregionalna zmienność wskaźników samobójstw na Węgrzech. Zaburzenia afektywne.
 • D.19 Profesor Bo Runeson. Czynniki ryzyka samobójstwa w całym cyklu życia.
 • D.20 Profesor Marco Sarchiapone. Projekt SELYE i YAM (Świadomość zdrowia psychicznego u młodzieży).
 • D.21 Dr Sally Spencer-Thomas. Profilaktyka samobójstw w miejscu pracy i u mężczyzn.
 • D.22 Profesor Gil Zalsman. Przegląd strategii zapobiegania samobójstwom opartych na dowodach. 

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs składa się z 4 modułów realizowanych w ciągu 15 tygodni. Możesz sam zdecydować, ile czasu poświęcisz na każdy moduł. Zalecamy zaplanowanie:
• 1-2 tygodnie na naukę zarządzania kryzysowego z pomocą 12-Stopniowego Planu Bezpieczeństwa (Moduł A)
• 1-2 tygodnie na naukę i dyskusje na temat roli różnych zawodów w zapobieganiu samobójstwom (Moduł B)
• 10 tygodni na naukę 10 kompetencji w zapobieganiu samobójstwom (Moduł C)
• 1-2 tygodnie na obejrzenie wywiadów ze światowej sławy naukowcami celem utrwalenia swojej wiedzy i umiejętności zdobytych w modułach A, B i C (moduł D).


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Kluczowym założeniem twórców kursów jest to, że większy stres związany z nauką niekoniecznie przekłada się na większą wiedzę i umiejętności studenta, osoby z doświadczeniem życiowym zachowania samobójczego (tj. osoby, która miała myśli samobójcze, dokonała próby samobójczej lub utraciła osobę bliską w samobójstwie) czy też profesjonalisty z kompetencjami zapobiegania samobójstwom zdobytym w trakcie wykonywania danego zawodu.

Jednym z celów kursu jest zapewnienie każdemu kursantowi przyjaznego środowiska nauki z dostępem do jednego z twórców kursu na ZOOM przez godzinę tygodniowo. Konsultacje są dostępne w języku angielskim, polskim, norweskim, szwedzkim, niemieckim i węgierskim.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie jest przystąpienie do testów podsumowujących moduły A, B, C i D i zaliczenie na 60% przynajmniej dwóch wybranych modułów.

Zostaniesz również poproszony o wypełnienie anonimowych ankiet oceny przed i po kursie, które dadzą nam wyobrażenie o tym, jak oceniasz materiał do nauki, i o tym, czy poszerzyłeś swoją wiedzę w danym temacie (skorzystamy z informacji zwrotnych od Ciebie, aby wprowadzić zmiany w celu podniesienia przydatności kursu dla jego uczestników).


POTRZEBUJESZ POMOCY?

Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach zdrowia psychicznego w swoim ojczystym języku, zapraszamy Cię do odwiedzenia strony internetowej: https://findahelpline.com/, a jeśli chcesz poćwiczyć niektóre umiejętności w zakresie zdrowia psychicznego i stworzyć własny 12-Stopniowy Plan Bezpieczeństwa (12SSP) odwiedź naszą stronę internetową: https://12stepsplan.com.

Skontaktuj się z twórcami kursów: info@12stepsplan.com


TWÓRCY KURSU/KADRA

Anna Baran   Anna Baran

Psychiatra. Suicydolog. Afiliowany pracownik naukowy na Uniwersytecie Linneusza, Kalmar-Växjö, Szwecja

Międzynarodowy koordynator grantu ELLIPSE. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek IASP, Sekcji Suicydologii Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Ekspert w Grupie Roboczej ds. Zapobiegania Samobójstwom i Depresji przy Radzie Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Koordynator zadania edukacyjnego (Zadanie 6) Narodowej Strategii Zapobiegania Samobójstwom w Narodowym Programie Zdrowia (2021-2025) w Polsce. Współautor czterech poradników z zakresu zapobiegania samobójstwom: dla pracowników mediów, dla osób udzielających wywiadów w mediach, dla moderatorów i administratorów sieci internetowych oraz na temat postwencji w szkole. Zainteresowania: zapobieganie samobójstwom (od 2005). Pływanie, żeglarstwo, fotografia, języki obce.
.

Assoc Prof Nestor Kapusta Nestor D. Kapusta

Profesor na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu; Austria

Koordynator grantu ELLIPSE w Austrii. Psychiatra. Adiunkt w Zakładzie Psychoanalizy i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (WUM). Członek naukowej rady doradczej austriackiego Ministerstwa Zdrowia ds. realizacji Narodowego Programu Zapobiegania Samobójstwom (SUPRA). Kierownik Krajowego Programu „Curriculum dla Gatekeeperów w Projekcie Zapobiegania Samobójstwom”. Zainteresowania: rodzina.

Marta Makara-Studzinska   Marta Makara-Studzinska

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Polska

Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Psycholog kliniczny, specjalista zdrowia publicznego, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii. Ekspert w Grupie Roboczej ds. Zapobiegania Samobójstwom i Depresji przy Radzie Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Zainteresowania: żeglarstwo, koszykówka.

Maciej Załuski

Starszy wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. Ukończył Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Specjalista ratownictwa z zakresu medycyny katastrof. Prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńską, psychoterapię pourazową, psychoterapię zaburzeń osobowości, interwencję kryzysową.

Tomasz Milewicz

Starszy wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Endokrynolog i położnik/ginekolog z 25-letnim stażem pracy w Klinice Położnictwa i Ginekologii Wydziału Lekarskiego UJ w Krakowie. Zainteresowania: praca, jazda na rowerze, podróże.

Karoly Oriold

Dyrektor generalny Oriold & Co., Węgry

Koordynator grantu ELLIPSE na Węgrzech. Arteterapeuta i analityk grupowy. Założyciel Fundacji „Dom w duszy”. Współautor książki „Zrozumieć samobójstwo” pod redakcją prof. Philippe'a Courteta. Jego Fundacja pomaga osobom, które przeżyły samobójstwo i szkoli wolontariuszy do pomocy im. Zainteresowania: profilaktyka samobójstw (od 2002), taniec, sztuka.

Krisztian Indries

Adiunkt na Wydziale Uniwersytetu Eötvös Loránd na Węgrzech

Psycholog kliniczny i adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Eötvös Loránd w Budapeszcie na Węgrzech. Zajmuje się zdrowiem uczniów i zapobieganiem samobójstwom. Zainteresowania: kultura Japonii.

Maiellen Stensmark

Osoba, z doświadczeniem utraty osoby bliskiej przez samobójstwo, SPES Blekinge, Szwecja

Koordynator grantu ELLIPSE z ramienia SPES Blekinge. Nauczyciel języka hiszpańskiego. Pracownik socjalny/planista społeczności, masażysta aromaterapii i akupresury. Była przewodniczącą organizacji non-profit SPES Blekinge (2010-2022). Autorka książki „Såphalka och Lingontuvor” (2015) o smutku, relacji z córką i jej samobójstwie w wieku 21 lat, 2004. Maiellen prowadzi blog o zapobieganiu samobójstwom (https ://www.forebyggsjalvmord.se/ ). Zainteresowania: taniec, pływanie, żeglarstwo, sztuka i przyroda.

Anita Mlodozeniec

Psychiatra, suicydolog, Sykehuset Innlandet, Norwegia

Specjalista psychiatrii dorosłych i medycyny uzależnień. Doktorat Myśli samobójcze wśród pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami schizoafektywnymi. Współautorka i autorka książek i publikacji dotyczących ryzyka samobójstwa wśród młodzieży i pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Zainteresowania: joga, tenis.

Lars Lien

Profesor, Inland Norway University of Applied Sciences, Norwegii

Psychiatra i specjalista zdrowia publicznego. Krajowa norweska rada doradcza ds. uzależnień i problemów ze zdrowiem psychicznym, Innlandet Hospital Trust (www.rop.no). Zainteresowania: muzyka, zwłaszcza opera; kajakarstwo, jazda na rowerze, narciarstwo i bieganie.

 Szymon Wojczakowski Szymon Wojczakowski

Szymon Wojczakowski, student psychologii na Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych, Warszawa, Polska

Czynnie działa w różnych projektach dotyczących zdrowia i jego promocji. Prowadzi kanał na YouTubie oraz Tiktoku poświęcony zdrowiu psychicznemu. Od 2 lat jest nominowany do nagrody Studenta Roku na MANS'ie.

Enroll