Skip to main content

Course Description

Kurs edukacyjny „Sztuka w przestrzeni cyfrowej i wystawiennictwie” skierowany jest przede wszystkim do studentów, jak i innych osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje.


Składa się z 4 modułów, z których każdy zakończony jest testem sprawdzającym wiedzę.

Kurs dotyczy zastosowań wybranych zagadnień sztuki przede wszystkim w miejscach handlu i w świecie cyfrowym. Porusza zagadnienia projektowania witryn sklepowych, stoisk targowych, elementów graficznych w sklepach i hipermarketach.

Kurs kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Nie ma wymagań wstępnych co do rozpoczęcia kursu.


CELE KURSU

  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu wystawiennictwa i przestrzeni cyfrowej,
  • Poznasz i zrozumiesz potrzeby klienta w miejscach handlu
  • Dowiesz się jak umiejętne projektować elementy visual merchandisingu, materiałów POS (Point of Sale Materials),
  • Przekonasz się, jak ważne jest kreowanie strategii wizualnej, odpowiednia prezentacja produktów,
  • Nauczysz się o roli grafiki w przestrzeniach handlowych i świecie cyfrowym.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1 - WITRYNY SKLEPOWE

W module pierwszym zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące WITRYN SKLEPOWYCH.

Tu zdobędziesz wiedzę na temat typów sklepów, okien wystawowych i ich aranżacji.
Dowiesz się o typach kompozycji, metodach kształtowania przestrzeni, kolorystyce, oświetleniu, co da Ci podstawy do świadomego projektowania wystawy sklepowej.

MODUŁ 2 - STOISKA TARGOWE

W module drugim zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące STOISK TARGOWYCH

Tu dowiesz się czym są targi, salony i wystawy. Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu projektowania stoisk.

MODUŁ 3 - VISUAL MERCHANDISING

W module trzecim zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące VISUAL MERCHANDISING'u

W tym miejscu dowiesz się czym jest merchandising. Tu zdobędziesz informacje na temat projektowania przestrzeni sklepu, zasad rozmieszczania produktów oraz wiedzę o psychologicznych zabiegach, które ułatwią sprzedaż produktu w sklepie.

MODUŁ 4 - ROLA GRAFIKI W WYSTAWIENNICTWIE

W module czwartym zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące ROLI GRAFIKI W WYSTAWIENNICTWIE

Tu nauczysz się czym są materiały POS. Dowiesz się jaką rolę pełni grafika nie tylko w sklepie, ale także w przestrzeni cyfrowej sprzedaży. Poruszone zostaną tu tematy interaktywności witryn sklepowych.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs musisz ukończyć test sprawdzający wiedzę po każdym module.

Do pozytywnego zaliczenia testów niezbędne jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu należy zaliczyć wszystkie 4 testy podsumowujące wiedzę i uzyskać próg 60%.


KADRA KURSU

dr hab. Adam Czech, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

mgr Katarzyna Gielecka-Grzemska

Uniwersytet Śląski Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


KONTAKT

Przypominamy, że pomoc dotyczącą kursu i jego zagadnień możesz uzyskać poprzez forum dyskusyjne kursu lub pisząc bezpośrednio do twórców.

Adam Czech adam.czech@us.edu.pl
Katarzyna Gielecka-Grzemska katarzyna.gielecka-grzemska@us.edu.pl

KONTAKT

Dokumenty związane z uczestnictwem w kursie znajdziesz tu:
https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/projekty/

zakładka: MOOC Art!

finansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „MOOC Art !” POWR.03.01.00-00-W006/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl